Uitbreiding Corona-steunpakket

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid. Hiermee worden ondernemers, waaronder zzp’ers, extra ondersteund tijdens de coronacrisis.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt inkomensondersteuning aan zelfstandig ondernemers, inclusief zzp’ers, om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Tot 1 april geldt Tozo 3 en aansluitend gaat nu Tozo 4 van start. Bij Tozo 4 geldt geen vermogenstoets en enkele voorwaarden zijn bij Tozo 3 aangepast. De uitkering van maximaal 1.500 euro netto per maand vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Aanvragen van deze regeling doe je bij de gemeente van je woonplaats. Op Rijksoverheid lees je meer informatie over de regeling en de voorwaarden.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) helpt zzp'ers bij het betalen van vaste lasten, zoals huur, abonnementen en verzekeringen. De TVL regeling wordt verlengd en zal nu eind juni 2021 eindigen. Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in periodes van 3 maanden en moet voor iedere periode opnieuw aangevraagd worden.

Binnen de verlengde TVL Q4 2020-regeling gold bij 30% omzetverlies een subsidiepercentage van 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Bij de verlengde TVL wordt het subsidiepercentage verhoogd naar een vast percentage van 85%. Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 750 euro naar 1.500 euro.

Aanvragen van de verlengde TVL Q4 2020-regeling kan tot en met 29 januari 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierna start de nu aangekondigde verlengde regeling.

Qredits: uitstel aflossingen

Qredits verstrekt microkredieten aan ZZP’ers. Op bestaande leningen krijgen bestaande klanten 6 maanden uitstel van aflossing. zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Deze kun je aanvragen tot en met 30 juni 2021. Het kabinet ondersteunt deze maatregel.

Gepubliceerd op: 25-1-2021