Standje versus naheffingen;
ongelijke behandeling door Belastingdienst


Gedeelde verantwoordelijkheid, dat was één van de belangrijkste punten van de wet DBA. Niet alleen de zzp’er zou voortaan de risico’s lopen van een eventuele schijnzelfstandigheid, maar ook de opdrachtgever. Over de periode tot 1 juli 2018 is de ZZP’er echter nog gewoon in zijn eentje de klos, zo blijkt uit twee interne memo’s van de Belastingdienst.

Implementatieperiode DBA

Tot 1 juli 2018 geldt de implementatieperiode van de wet DBA en zal er niet gehandhaafd worden door de Belastingdienst. Dat betekent voor de loonheffingen dat er geen correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen en boetes worden opgelegd. Blijkt echter dat jouw inkomsten als ZZP’er bij nader inzien toch onder de noemer “resultaat uit overige werkzaamheden” vallen, dan kun je wel je ondernemersfaciliteiten kwijtraken over de belastingjaren 2016 en 2017. Terwijl je opdrachtgever slechts een standje krijgt.

Instructie aan fiscus-medewerkers

Controlemedewerkers en klantcoordinatoren worden namelijk als volgt geïnstrueerd (ten tijde van het schrijven van de memo’s op 19-1-2017 zou de implementatietermijn eindigen op 1-1-2018, terwijl deze inmiddels is verlengd tot 1 juli 2018):

Opdrachtgevers:

“Zolang er geen sprake is van evident kwaadwillenden, moet je tot 1 januari 2018 opdrachtgevers er in voorkomende gevallen alleen op wijzen dat sprake is van een dienstbetrekking en moet je met die opdrachtgevers bespreken hoe zij hun werkwijze zouden kunnen aanpassen als zij ook in het vervolg geen loonheffingen willen inhouden en afdragen. Je stemt dit of met de VTA LH en legt de afspraken met de opdrachtgever schriftelijk vast in een brief of controlerapport. Daarnaast hebben de handhavingsmaatregelen geen betrekking op een periode voorafgaand aan 1 mei 2016 voor zover de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen.”

ZZP-ers:

“Als geen sprake is van winst uit onderneming zal de bron van inkomen gecorrigeerd worden in resultaat uit overige werkzaamheden (row). Effect van correctie naar row is doorgaans dat de ondernemersfaciliteiten worden gecorrigeerd.”

Blijkt dus dat jij eigenlijk niet had mogen vallen onder de noemer “winst uit onderneming”, dan kun je dus je zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling met terugwerkende kracht kwijtraken.

Gepubliceerd op: 15-09-2017