Rijks ICT-gilde vormt flex-pool


De positie van het Rijk als ICT-werkgever moet versterkt worden. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) schetst in haar “Plan van Aanpak Versterking HR ICT Rijksdienst” knelpunten en oplossingsrichtingen voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van ICT’ers bij het Rijk. Het Rijks ICT-gilde is één van de belangrijkste initiatieven.

Het Rijks ICT-gilde moet een flexpool van ICT-professionals worden op diverse expertise gebieden zoals data engineering, software engineering, cloud engineers en security specialisten. Zowel jonge als ervaren ICT’ers werken op interim-basis voor verschillende ministeries of uitvoeringsorganisaties. Echter niet als zzp’er, maar in vaste dienst van het Rijk, al dan niet uitsluitend voor de duur van een project.
Rijks ICT-Gilde

Dat er een forse impuls nodig is, komt volgens de minister o.a. door de volgende knelpunten:
  • Vanaf schaal 13 (vanaf €3.967 bruto per maand) lopen de primaire arbeidsvoorwaarden bij het Rijk ten opzichte van de markt steeds meer uit de pas en de salarissen in de private sector liggen hoger.
  • Het Rijk opereert in een overspannen vraagmarkt van ICT’ers. De schaarste naar ICT’ers bij het Rijk is het grootst voor developers, ICTinkopers, data-analisten en IT security specialisten, maar over praktisch alle ICT disciplines heen is sprake van een krappe arbeidsmarkt.
  • De vraag naar ICT kennis en kunde bij het Rijk zal toenemen.
  • Vergrijzing bij het Rijk vereist additionele inspanningen om de omvang van het eigen ICT-personeelsbestand op peil te houden.
  • Het Rijk is soms (te) afhankelijk van expertise van externen.
  • Er is nog (te) weinig aanwas van nieuwe ICT’ers uit het bekostigde hoger onderwijs. Ook is sprake van een verschuiving van de vraag binnen het Rijk van mbo naar nog meer schaarse hbo en wo opgeleide ICT’ers.

Eind 2017 bevonden zich in de flexpool I-Interim Rijk 200 fte.

Gepubliceerd op: 16-01-2018