Nederland geen kampioen ZZP

In Nederland is 12% van de werkzame beroepsbevolking werkende als zzp’er. Dit aandeel ZZP’ers is onze politiek een doorn in het oog. Maar is dit aandeel wel zo hoog? Als we het vergelijken met de andere landen in de EU valt dit reuze mee.

Gemiddeld is 10% van de werkenden (15-75 jaar) in de EU werkzaam als zzp’er. Griekenland scoort het hoogst met 21%. Roemenië volgt met 16%. Met name het grote aandeel van de agrarische sector is hier bij beide landen een verklarende factor. Nederland bezet de zevende positie met 12% zzp’ers. Denemarken en Luxemburg sluiten de lijst af met ieder slechts 5%.

De afgelopen tien jaar is het aandeel zzp’ers in Nederland met 2 procentpunt gestegen. Hiermee zijn we een van de grootste groeiers, maar ook in landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België is het aandeel flink gestegen. In bijna de helft van de landen nam het percentage zzp’ers toe. In sommige landen daalde dit aandeel juist hard, zoals in Kroatië met 7,2% en Portugal (-5,6%).

Gepubliceerd op: 10-03-2022