Internetconsultatie DBA: gebrek aan integrale visie

Het voorstel van de nieuwe wet DBA roept veel reacties op. Zo blijkt uit de internetconsultatie van minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Vandaag verloopt de deadline. Veel zzp’ers grepen nog snel hun kans om hun mening te geven. Bezorgdheid, frustratie en onbegrip voeren de boventoon.

In de visie van het kabinet knelt de huidige wetgeving. ZZP’er en opdrachtgevers zouden meer zekerheid over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie moeten krijgen en tegelijkertijd moet schijnzelfstandigheid voorkomen worden.

De Internetconsultatie richt zich op de volgende twee voorgenomen maatregelen:
  1. Minimumtarief van €16
  2. Zelfstandigenverklaring

Een greep uit de reacties op het conceptwetsvoorstel:

Administratieve belasting, uitvoering en handhaving

Het grootste deel van de zelfstandige ondernemers (met een uurtarief tussen de 16 en 75 Euro) zal de webmodule moeten gebruiken. De zelfstandigenverklaring vereist een ureninschatting terwijl werkzaamheden heel variabel kunnen zijn en het aantal uren vooraf vaak niet bepaald kan worden. Vervolgens moeten de uren en werkzaamheden nauwkeurig bijgehouden worden. Zowel door opdrachtnemers als opdrachtgevers, zowel zakelijke als particuliere. Garantie voor administratieve rompslomp en ampel ruimte voor discussie en vooral geen rechtszekerheid. Daarnaast roepen de uitvoerbaarheid en handhaving veel vragen op.

Ondergrens uurtarief

De ondergrens van 16 Euro per uur moet onderbetaling voorkomen. Onderbetaling wordt in de regel veroorzaakt door schijnconstructies met een grote mate van afhankelijkheid. Een minimaal uurtarief voorkomt geen schijnconstructies.

De grens van 16 Euro is te laag om in je levensonderhoud te kunnen voorzien en tegelijkertijd de benodigde reserveringen te kunnen maken voor pensioen, ziekte en verzekeringen en leegloopuren.

Een uurtarief kan opgebouwd zijn uit diverse lagere vergoedingen. Zo kan een ZZP Informatica-docent bijvoorbeeld aan tien cursisten tegelijkertijd les geven. Moet iedere cursist dan minstens 16 Euro per uur betalen omdat de docent anders geen echte ondernemer is?

Bovengrens uurtarief

Boven een tarief van 75 Euro per uur wordt een ZZP als echte ondernemer gekwalificeerd. Maar wat nu als deze een tijdelijke korting geeft aan een (startende) opdrachtgever? Of aan de ene opdrachtgever een hoger tarief rekent dan de andere? Is hij dan een halve echte ondernemer?

Maximale tijdsduur

Zeker binnen de ICT spelen veel opdrachten zich binnen een complex speelterrein af. Vooral als meerdere trajecten met elkaar samenhangen is vaak sprake van een substantiele inwerkperiode en lopen opdrachten langer door dan 12 maanden.

Regiebasis

Hoe om te gaan met opdrachten waarvoor een vaste vergoeding afgesproken wordt? Vaak is vooraf geen inschatting te maken van het aantal uren dat aan een project besteed moet worden en/of welke werkzaamheden nodig zullen zijn. Opdrachtgever en -nemer komen dan een vaste vergoeding overeen. Is de opdrachtnemer daardoor minder ondernemend geworden?

Verplichtingen buiten eigen invloedssfeer

Een opdrachtnemer zou moeten beoordelen of de opdrachtgever voldoet aan de administratieve voorwaarden. Voldoet de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen, dan kan dit gevolgen hebben voor de ZZP’er op het gebied van zijn inkomstenbelasting. Wordt nu van een ZZP’er verwacht dat hij dwingend optreedt tegen zijn opdrachtgever om ervoor te zorgen dat deze zijn administratie op orde heeft?

Gebrek aan integrale visie op de arbeidsmarkt

De internetconsultatie heeft ruim achthonderd reacties opgeleverd. Minister Koolmees belooft dat de feedback wordt gebruikt bij het formuleren van het uiteindelijke wetsvoorstel. De nieuwe wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) zou per 1 januari 2021 van kracht moeten worden. Of deze deadline gehaald wordt, valt ten zeerste te bezien. Wij zijn van mening dat gestart zou moeten worden met een integrale visie op de arbeidsmarkt in plaats van schaven aan een gebrekkig conceptontwerp.

Gepubliceerd op: 9-12-2019