Aanpak tekort aan informaticaleraren: universitaire schakeltrajecten Inf4all


Vanaf september 2016 zal het zogenaamde schakeltraject Inf4all aangeboden worden door diverse Nederlandse bètafaculteiten. Doel is om meer informaticaleraren op te leiden.

Momenteel heerst er al een gebrek aan Informaticaleraren en de verwachting is dat dit tekort sterk op zal lopen de komende jaren. Het initiatief is genomen door de Universiteit Twente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Het ministerie van OCW draagt 1,4 miljoen euro bij.


Het aantal universitair geschoolde informaticadocenten moet omhoog door met name geheel nieuwe doelgroepen te enthousiasmeren en in staat te stellen voor het leraarschap te kiezen. Gemikt wordt op studenten die nu een brede of interdisciplinaire universitaire bèta-opleiding volgen. Zij kunnen straks m.b.v. de schakelprogramma’s van Inf4all makkelijker de benodigde extra vakkennis opdoen.

Het schakeltraject Inf4all is goeddeels online te volgen. Slechts één dagdeel per week moeten de studenten fysiek in de schoolbanken aanschuiven in het centrum van Utrecht. Alle deelnemende informaticaopleidingen verzorgen een deel van het Inf4all-traject.

Of dit traject ook geschikt is voor jou als ervaren ICT-specialist, wordt vooralsnog helaas niet duidelijk uit de zeer summiere informatie op Inf4all.nl. Zodra hier meer over duidelijk wordt, zullen we deze informatie toevoegen.Gepubliceerd op: 16-03-2016