Huurhuis? Minder belasting betalen!


Op 12 augustus heeft vice-president J.A.C.A. Overgaauw van de Hoge Raad geoordeeld dat je als ZZP’er bijna je volledige huurkosten mag aftrekken van je winst!

De zaak was aangespannen door een ZZP’er in de bouw die werkzaamheden zoals acquisitie, het plannen van werkzaamheden en het bijhouden van de administratie verrichtte in een kamer in zijn huurwoning. Hij stelde dat zijn huurkosten daarom aftrekbaar zouden moeten zijn en hij heeft dus uiteindelijk gelijk gekregen.

De Hoge Raad beredeneerde dat je het huren van een huis een vermogensrecht kunt noemen. Dat recht kun je een plekje geven op je balans (ondernemingsvermogen) en dus opvoeren als bedrijfskosten. Deze kosten mag je vervolgens aftrekken van je winst, verminderd met een bijtelling ter hoogte van 1,85% van de waarde van je woning.

“De etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen leidt ertoe dat het gehele bedrag van de huur ten laste van de winst kan worden gebracht en dat daartegenover vanwege het privégebruik van de woning een volgens artikel 3.19, lid 1, Wet IB 2001 te bepalen bedrag aan de winst dient te worden toegevoegd. “

Rekenvoorbeeld:

Je hebt een kantoor aan huis en betaalt 1.250 Euro huur per maand voor je volledige woning
De waarde van je woning is 220.000 Euro
Bijteling: 1,85% x 220.000 = 4.070 Euro
Je mag (12 x 1.250) - 4.070 = 10.930 Euro aftrekken van je winst


Koopwoning

Heb je een koopwoning? Helaas, daar gelden (nog) andere regels voor. Buiten je hypotheekrenteaftrek kom je pas voor extra aftrek in aanmerking als je beschikt over een zelfstandig verhuurbare ruimte die je gebruikt als werkruimte. De ruimte moet een zelfstandige ingang hebben en beschikken over zelfstandige sanitaire voorzieningen.


Gepubliceerd op: 24-08-2016