Geen “Roemer-norm” voor gemeenten


In 2017 is de inhuur van externen in grote steden flink toegenomen, tot maar liefst 24%. Een doorn in het oog van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij wil dat de zogenaamde “Roemer-norm” - waarbij maximaal 10% van de totale personele uitgaven aan externen mag worden uitgegeven - ook voor gemeenten gaat gelden.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren ziet echter geen reden de Roemernorm die nu alleen voor ministeries geldt ook voor gemeentes in te voeren.

Bij grote gemeenten werd vorig jaar ongeveer 20% van de personele uitgaven besteed aan inhuur van externen en bij provincies 21% volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2017.

Van Raak hangt de stelling aan dat de norm voor de inhuur van externen bij ministeries disciplinerend heeft gewerkt en het aannemen en opleiden van eigen en vast personeel heeft bevorderd.

Minster Ollongren stelt echter dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering en de besteding van hun middelen, en daarmee dus ook de externe inhuur.

Daarnaast blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2017 dat meer dan de helft van de gemeenten actief probeert de kosten voor externe inhuur terug te dringen.

Reden genoeg om de “Roemer-norm” voor de inhuur van extern personeel voor gemeenten niet in te voeren.

Gepubliceerd op: 4-9-2018