Conceptakkoord: verplicht pensioen voor ZZP’ers

Werkgevers en vakbonden hebben een conceptakkoord bereikt over pensioenen. Na vijf jaar onderhandelen blijkt er een - uitgelekt - concept-pensioenakkoord te liggen. De wens van de FNV en Werkgeversorganisatie VNO-NCW is dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken het plan integraal accordeert. De betrokken partijen melden dat het nieuwe pensioenstelsel eerlijker is en moderner en aansluit bij de behoefte aan transparantie onder deelnemers en een meer flexibele arbeidsmarkt. Eén van de vier onderdelen (be)treft met name ZZP’ers. Onder het motto “Verbreding basis onder collectieve aanvullende pensioenregelingen” moeten zij ondergebracht worden bij een verplicht pensioen.

Het akkoord bestaat uit vier onderdelen. Zonder een akkoord met het kabinet over het totale pakket, komt er geen akkoord op onderdelen.
  1. Minder snelle stijging AOW-leeftijd
  2. Afschaffing pensioengaranties
  3. Afschaffing doorsneepremie
  4. Zzp’ers onderbrengen bij verplicht pensioen

Verbreding basis onder collectieve aanvullende pensioenregelingen

“Een toenemend aantal werkenden bouwt weinig tot geen aanvullend pensioen in de tweede pijler op omdat zij niet onder verplichte pensioenopbouw vallen. Dit kan leiden tot een (grote) inkomenstenachteruitgang bij pensioneren. Van pensioenproducten in de derde pijler die zich specifiek richten op de doelgroep zzp'ers wordt maar beperkt gebruik gemaakt. Het niet meedoen in de tweede pijler versmalt de basis onder deze pijler.”

Het is nu ook al mogelijk om zzp’ers onder de verplichtstelling in de tweede pijler te brengen. Dat kan door een beroepspensioenregeling verplicht te stellen, of door zelfstandigen onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds te laten vallen, aldus het conceptrapport.

De betrokken partijen melden dat er nog geen akkoord is. Het ledenparlement van de FNV hebben nog geen ja gezegd en ook Werkgeversorganisatie VNO-NCW meldt dat het proces nog niet is afgerond. Vervolgens is nog de vraag of Koolmees akkoord gaat met de plannen van de vakbonden en werkgevers.

Gepubliceerd op: 30-05-2018