Afwentelen risico’s wet DBA deels gerechtvaardigd


Staatssecretaris Wiebes stelde gisteren dat het verhalen van voortvloeiende schade van schijnzelfstandigheid op een opdrachtnemer deels gerechtvaardigd is. Maar alleen wat betreft de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen. Dit deel van de heffingen dient immers door een werknemer te worden gedragen.

Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt een verhaalsverbod. Die heffingen moeten wettelijk immers door de werkgever worden gedragen. Een dergelijke bepaling is in zijn geheel nietig.

De Telegraaf Media Groep stuurde eind december zijn nieuwe modelovereenkomst naar ZZP’ers waarin zij stelde de geleden schade af te wentelen op de zzp’er indien deze als schijnzelfstandige bestempeld wordt. De onrust die hierop volgde was aanleiding voor vragen van PvdA-lid Mei Li Vos aan de staatssecretaris.

Gepubliceerd op: 24-01-2017