8 maanden nieuwe norm projectduur


Eén van de grote vragen rond de wet DBA was hoe lang je voor één en dezelfde opdrachtgever kan werken zonder als werknemer gezien te worden. Tot nu toe moesten we het doen met de formulering “gebruikelijke duur”.

In zijn Kamerbrief 1e Voortgangsrapportage DBA geeft staatssecretaris Eric Wiebes daar meer duidelijkheid over: 8 maanden.

"Gebruikelijke duur" = 8 maanden.

De norm van 8 maanden is niet “in beton gegoten”, want de inspecteur kan aannemelijk maken dat een gebruikelijke duur korter is en de gebruiker kan op zijn beurt aannemelijk maken dat die termijn langer is.

“Meer in algemene zin is een langere termijn een aanwijzing dat er sprake is van werknemerschap. Een kortere termijn in samenhang met de overige bepalingen van de modelovereenkomst voor tussenkomst, is een reële indicatie dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.”

Deze 8 maanden zijn de rekenkundige benadering van 70% van de duur van een jaar. Daarmee zijn we weer terug bij de oude vertrouwde VAR-vragen of je minstens 3 opdrachtgevers hebt waarbij maximaal 70% van je omzet uit 1 van deze opdrachtgevers mocht komen.

Gepubliceerd op: 27-10-2016