37% van ZZP’ers betaalt geen inkomstenbelastingVolgens cijfers van het CBS was 37% van alle zzp’ers in 2014 vrijgesteld van inkomstenbelasting. Dit houdt in dat zij minder dan 24.000 Euro verdienden. Het bruto modale inkomen van een werknemer lag in 2014 op 35.000 Euro.

In totaal waren er in 2014 849.000 mensen als zzp’er werkzaam. Voor 285.000 mensen was het zzp’schap slechts een nevenactiviteit naast een betaalde baan. Resulterend in 564.000 personen die uitsluitend werkzaam als zzp’er waren. Voor beide groepen geldt dat 37% zó weinig verdiende dat de vrijstellingen hoger waren dan de verdiensten en zij dus geen belasting hoefden te betalen.

Emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens stelt in de Volkskrant dat een zzp'er van een bruto-inkomen €24.000 - dankzij vrijstellingen en toeslagen - een besteedbaar inkomen van €28.228 overhoudt. Een werknemer houdt van een brutoloon van 24.000 Euro slechts 20.885 euro over.

Dit betekent echter niet dat een zzp’er per definitie beter af is dan een werknemer. Laten we zo’n zzp’er die precies 24.000 Euro verdiende eens vergelijken met een modale werknemer in 2014. Een werknemer hield netto per maand €2.127 over. Onze zzp’er hield €2.352 per maand over. Van deze 226 Euro verschil moest hij echter wel een hele rits kosten posten betalen. Denk aan verzekering tegen werkloosheid en arbeidsongeschikheid, pensioenopbouw, maar ook reserveringen voor vakantiedagen, opleidingen en niet-declarabele uren.

Voor de grote (!) groep zzp’ers die onder de IB-grens blijft, geldt dat zij veel beter af zijn in loondienst.

Gepubliceerd op: 12-06-2017