ZZP’er worden / de voorbereiding op ZZP-schap / Marktonderzoek

Marktonderzoek


Wellicht doe je jouw werk al jaren tot volle tevredenheid van iedereen en weet je best hoe de markt ongeveer in elkaar zit. Is marktonderzoek dan geen verspilde tijd? Nee zeker niet! Ter illustratie: ongeveer 3 op de 4 productintroducties faalt. Nu ben jij natuurlijk geen product, maar je wil wel degelijk iets verkopen, namelijk jouw diensten. Het is van belang tijd en energie te steken in marktonderzoek. Gelukkig kun je dit marktonderzoek gebruiken als onderdeel van je ondernemingsplan.

Je kunt op twee manieren marktonderzoek verrichten, primair en secundair.

Primair marktonderzoek (field reserach):
je verzamelt zelf actief gegevens. Hoe? Door eropuit te gaan en te spreken met relevante partijen. Ga in gesprek met potentiële opdrachtgevers, (oud)collega’s, andere ZZP’ers. En vergeet ook je eigen familie en vrienden niet, want zij kunnen je heel goed helpen bij het in kaart brengen van jouw sterke en zwakke punten.

Secundair marktonderzoek (desk research):
je maakt hierbij gebruik van beschikbare gegevens. Denk hierbij aan openbaar beschikbare bronnen als Branchewijzer of het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Centraal Bureau Statistiek (CBS (StatLine)), Centraal Plan Bureau (CPB), kennissite MKB en ondernemerschap van het Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, Computable, AutomatiseringGids, etc.


De belangrijkste onderdelen van je marktonderzoek richten zich op:

Marktanalyse

Hoe zit de markt in elkaar, hoe is het de afgelopen jaren gegaan en hoe is de verwachting voor de komende periode. Hoe zijn de huidige tarieven en marges en hoe is de verwachte ontwikkeling hiervan? Op IT-Contracts kun je bijvoorbeeld zien hoe groot de vraag naar jouw ICT-expertise is en wat de gangbare tarieven zijn. Check hiervoor de nieuwste ZZP ICT-projecten of zoek specifieker op vakgebied.

Opdrachtgevers = klanten

Wie zijn de potentiële opdrachtgevers? Hoe is hun situatie en werkwijze? Huren zij bijvoorbeeld rechtstreek in of via tussenpartijen en wie zijn dan de grote spelers en hun werkwijze?

Concurrentie

Wie is de concurrent? Hoe succesvol is deze concurrent? Hoe komt dit? Wat verwacht hij van de toekomst? Kunnen we in de toekomst een ander type concurrenten verwachten op de markt? Hoeveel ZZP’ers bevinden zich binnen de branche en hoe succesvol zijn zij? Wat doen zij precies, wat is hun prijs en hoe vol is hun agenda?

Omgeving

Zijn er ontwikkelingen (te verwachten) die van invloed kunnen zijn op jouw ondernemerschap? Is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt of juist niet? Hoe zit het met de politiek en hun regelgeving?