Hoe bepaal je het uurtarief van jouw freelance ICT-inzet?

Je diensten aanbieden als zzp-er of interimmer in plaats van in vaste dienst van een werkgever te treden, heeft voor jou zowel voor- als nadelen. Een belangrijk voordeel kán zijn dat je er financieel wijzer van wordt.

Het meeste freelance werk wordt verricht op basis van "uurtje-factuurtje". Dus simpelweg het aantal declarabele uren x uurtarief. De hamvraag is nu natuurlijk welk uurtarief voor jou optimaal is. Dit heeft alles met vraag en aanbod te maken, maar ook met andere zaken. Zo heb je in vergelijking met een vast salaris meer (bedrijfs)kosten en meer risico's die je moet afdekken in je uurtarief.

uurtarief ZZP IT-ers, opslag op bruto salaris


Bovenstaande opslagposten zijn gemiddelde kosten en reserveringen waar een gemiddelde freelance ICT-specialist bij 'normale' bedrijfsvoering rekening mee dient te houden. Alle genoemde cijfers, berekeningen en percentages in dit artikel zijn tot stand gekomen door uitgebreide en zorgvuldige (markt)onderzoeken door IT-Contracts. Vanzelfsprekend dienen deze ter indicatie beschouwd te worden en derhalve kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Het totaal van bovenstaande opslagposten, leidt tot een handige vuistregel om je uurtarief te bepalen:

Marktconforme bruto jaarsalaris x 1,75 =
gewenste minimale jaaromzet ZZP-er



Je minimale uurtarief bereken je door je minimale jaaromzet het delen door 1630 (dit is het aantal "werkbare uren" dat in een jaar zit). Dus:

(Marktconforme bruto jaarsalaris x 1,75) / 1630 =
gewenste minimale uurtarief ZZP-er



Naast jouw gewenste uurtarief is de hoogte van je daadwerkelijke uurtarief afhankelijk van verschillende factoren:
  • Je geschiktheid; kennis, ervaring, opleidingen
  • Het project; doel, zwaarte, omvang en urgentie
  • Concurrerende ICT-specialisten en hun (gangbare) uurtarieven en krapte cq. ruimte van de totale arbeidsmarkt
  • De opdrachtgever en zijn budget (rechtstreekse eindklant, bemiddelingsbureaus)
  • Jouw gewenste besteedbare inkomen


Oke, maar wat is nou jouw juiste uurtarief? En wat houd je daarvan over aan het einde van het jaar nadat de fiscus is langs geweest? Hoeveel kun je dus 'netto' besteden? Hoeveel uur moet je facturabel zijn? In het vervolg van dit artikel helpen we je vragen te beantwoorden.

Opbouw uurtarief;
opslagposten op bruto salaris


Rekenvoorbeeld:
uurtarief versus bruto loon van een medior systeembeheerder


Voorbeeldberekening uurtarief en “besteedbaar inkomen”

Heb je een boekhouder of een accountant nodig?