Zo schrijf je een top sollicitatie!


Besteed een paar minuten aan je begeleidende brief en vergroot zo je kans om je gewenste ICT-project te scoren. Een top-CV is een prima start, maar met een pakkende sollicitatiebrief kom je nog beter binnen. Je doel is uitgenodigd worden voor een gesprek en daarom zul je de lezer in je sollicitatiebrief (en later in het persoonlijke gesprek) ervan moeten overtuigen dat jij dé geschikte persoon voor de functie bent. Ook bij online sollicitaties via een vacaturesite zoals IT-Contracts is de sollicitatiebrief belangrijk. Door simpelweg te verwijzen naar je CV mis je kansen om je gewenste project te scoren. Je begeleidende brief hoeft echt niet zo uitgebreid te zijn en met onderstaande aanwijzigingen schrijf je hem in een wip.

Hoe schrijf je een top sollicitatiebrief? Het begint met een goede voorbereiding.

 1. De voorbereiding
 2. De inhoud schrijven met behulp van AIDA-formule
 3. De opbouw van de sollicitatiebrief
 4. Checken met behulp van checklist
 5. Verzenden

De voorbereiding

Lees de vacaturetekst aandachtig en daarna nog eens door. Print hem desnoods en markeer belangrijke trefwoorden, zoals gevraagde skills, ervaring en opleiding, maar ook formuleringen die aangeven welke type sollicitant de opdrachtgever zoekt. Bedenk daarna wat jouw sterke punten, ambities en successen uit eerdere projecten zijn waar de werkgever van kan profiteren. Probeer je een beeld te vormen van een concrete werkdag/week/maand en waarom jij van toegevoegde waarde zou zijn.

Schrijven met behulp van AIDA-formule

De AIDA-formule helpt je om goed verkopende teksten te schrijven. En eigenlijk is een sollicitatiebrief ook een verkoopmiddel; je wil immers jezelf aan de recruiter of werkgever verkopen.

Het helpt je de rode draad in je verhaal aan te brengen en op een vloeiende manier naar de gewenste actie (=sollicitatiegesprek) over te gaan. Iedere letter van AIDA staat voor een stap uit het vier-stappen-plan. Je start met Aandacht trekken, vervolgens wek je Interesse op, daarna Verlangen (Desire) en tenslotte zet je aan tot Actie.

Aandacht
In je allereerste alinea trek je de aandacht van de lezer. Je vermeldt dát je solliciteert, op welke functie en waar je deze gevonden hebt. Vermeld het eventuele referentienummer als die in de functieomschrijving vermeld staat. Heb je extra informatie opgevraagd via mail of telefoon, meld dit dan ook erbij in je eerste alinea.

Interesse
Nu de lezer de bedoeling van je brief snapt, moet je zijn interesse zien te krijgen. Beschrijf op welke manier je aan de eisen van de vacaturetekst voldoet. Hier zijn met name je werkervaring, vaardigheden en opleiding van belang.

Desire
Maak nu de lezer enthousiast voor jou als juiste persoon voor de functie. Waarom wil jij juist dit project uitvoeren? En waarom juist bij dit bedrijf (vaak vermeldt een recruiter uit concurrentie overwegingen niet bij welke eindklant het project speelt, maar probeer toch in te schatten om welk type bedrijf het gaat en sluit hierbij aan). Vertel over successen in je werkverleden of privé-situatie en maak duidelijk hoe dit aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Schets daarnaast een beeld van jezelf aan de hand van karaktereigenschappen, wensen en ambities. Zorg er wel voor dat deze zaken een duidelijke link hebben met de functieomschrijving.

Action
Roep in de afsluitende alinea van je sollicitatie op tot de gewenste actie: een sollicitatiegesprek of het aanbieden van jouw CV aan de eindklant. Enkele voorbeeld afsluitende zinnen:
 • Ik hoop dat deze brief voor u aanleiding is mij uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.
 • Graag licht ik deze sollicitatie nader toe in een persoonlijk gesprek.
 • Ik verwijs u graag naar mijn bijgevoegde CV voor nadere informatie en hoop deze toe te mogen lichten tijdens een persoonlijk gesprek.

De opbouw van de sollicitatiebrief

Als je via IT-Contracts reageert op een interim ICT-project wordt je reactie rechtstreeks aan de opdrachtgever verzonden waarbij direct duidelijk is welk project je reactie betreft en voor welke contactpersoon deze bestemd is. Daarnaast worden jouw contactgegevens in je begeleidende schrijven opgenomen, zodat de opdrachtgever deze gemakkelijk kan vinden. Je hoeft je sollicitatiebrief dus niet met deze gegevens te beginnen. Je sollicitatiebrief bestaat uit vier onderdelen.

Aanhef
Inleiding; Aandacht
Kern; Interesse en Desire
Afsluiting; Action
Bijlagen: CV

Checken met behulp van checklist

Je hebt nu (de eerste opzet van) je brief geschreven. Nog even checken en hij kan verzonden worden.
 1. Heb je de naam van de contactpersoon foutloos geschreven? Dubbelcheck!
 2. Heb je geen taal- en schrijffouten gemaakt?
 3. Heb je alle letters van AIDA behandeld?
 4. Heb je een goed beeld van jou als persoon, je wensen en ambities geschept en de link met je gewenste functie duidelijk gemaakt?
 5. Is je brief leesbaar? Niet te formeel en afstandelijk? Met een zekere mate van creativiteit?

Verzenden

Niet langer twijfelen nu; verzenden die sollicitatiebrief! Maak eventueel een kopie voor je eigen administratie. In je IT-Contracts account bewaren we je verzonden sollicitaties inclusief sollicitatiebrieven voor je, zodat je ook de reacties hierop kunt managen. 

Heb je nog geen gratis account op IT-Contracts en ben je op zoek naar ZZP ICT-projecten of wil je deel uitmaken van de grootste freelance ICT-community in Nederland? Maak nu een gratis account aan.