De VAR-verklaring biedt u zekerheid

Het voordeel van flexibele inzet door ZZP-ers / freelancersUPDATE: per 1 mei 2016 is de VAR-verklaring niet meer geldig. Lees alles over het alternatief: (model)overeenkomsten binnen de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Steeds meer ICT-specialisten kiezen ervoor om op een flexibele manier arbeid te verrichten. Ook voor u als opdrachtgever heeft het inschakelen van ZZP-ers veel voordelen:
 1. U beschikt over specifieke expertise en up-to-date kennis
 2. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, geen verplichting na afloop van de overeenkomst
 3. U voorkomt overcapaciteit
 4. U heeft geen (loon)administratiekosten
 5. U beschikt over opvang tijdens ziekte/piekperiodes
Zo kunt u bijvoorbeeld een netwerk van goede IT-ers opbouwen zodat u ad hoc uit verschillende expertises kunt putten. En na afloop van de werkzaamheden bent u de IT-specialist verder niets verplicht.

De VAR-WUO en VAR-dga beschermen u volledig in eventuele discussies met de belastingdienst. Lees onderstaand meer over freelancers, de belastingdienst en VAR-verklaringen.

Misschien bent u een beetje huiverig om een freelancer in te huren? Wellicht heeft u wel eens gehoord van problemen met de Belastingdienst vanwege ‘verkapt dienstverband’. Een VAR-verklaring (Verklaring arbeidsrelatie) beschermt u hiertegen.

Freelancers (ZZP-er), de Belastingdienst en VAR-verklaring

De Belastingdienst kan aan freelancers (ook wel ZZP-ers genoemd) een VAR-verklaring verstrekken. Er bestaan vier typen VAR-verklaringen. De Belastingdienst schetst u hier een kort overzicht van de verschillende soorten VAR-verklaringen en de gevolgen voor u als opdrachtgever. Heeft de freelancer het juiste type verklaring, dan hoeft u géén loonbelasting/premie volksverzekering, werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet (loonheffingen) af te dragen over zijn verdiensten. Let dus goed op het type VAR-verklaring.

Vier typen VAR-verklaringen

 • VAR-loon. Deze verklaring geeft u géén zekerheid of u loonheffingen moet inhouden en afdragen. U moet als opdrachtgever zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zult u loonheffingen in moeten houden en afdragen. Na afloop van de werkzaamheden kan het voorkomen dat de Belastingdienst alsnog een (fictieve) dienstbetrekking constateert. In dat geval moet u alsnog loonheffingen afdragen. Bij twijfel of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, kunt u de Belastingdienst om een uitspraak vragen.
 • VAR-ROW (Resultaat uit Overige Werkzaamheden). Beschikt de freelancer over een VAR ROW dan zult u moeten afspreken wie verantwoordelijk is voor het afdragen van belastingen en premies. Dit legt u vast in een schriftelijke opdrachtsovereenkomst. Als er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zult u loonheffingen in moeten houden en afdragen. Na afloop van de werkzaamheden kan het voorkomen dat de Belastingdienst alsnog een (fictieve) dienstbetrekking constateert. In dat geval moet u alsnog loonheffingen afdragen. Bij twijfel of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, kunt u de Belastingdienst om een uitspraak vragen.
 • VAR-WUO (Winst Uit Onderneming) Als de persoon wiens expertise u wilt inhuren u een VAR WUO kan overleggen, dan bent u volledig gevrijwaard van eventuele claims op het gebied van loonbelasting en sociale premies. U loopt dus geen enkel risico (als u zich aan onderstaande voorwaarden houdt)!
 • VAR-dga. Kan de freelancer u een VAR dga tonen, dan hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. De inkomsten uit werkzaamheden zijn voor rekening en risico van de vennootschap van de freelancer. U loopt dus geen enkel risico (als u zich aan onderstaande voorwaarden houdt)!

Voorwaarden aan gebruik VAR-verklaring

Als de freelancer u een VAR-WUO of VAR-dga kan tonen, loopt u in principe geen enkel risico. U dient zich dan wel aan onderstaande voorwaarden te houden.
 1. De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR-verklaring moet inhoudelijk overeenkomen met de werkzaamheden die u door hem laat verrichten.
 2. De werkzaamheden moeten binnen de geldigheidsduur van de verklaring uitgevoerd worden. De verklaring is over het algemeen één kalenderjaar geldig. Als de werkzaamheden zich dus over een jaarwisseling heen plaatsvinden, dan heeft u te maken met twee VAR-verklaringen.
 3. Leg de identiteit van de opdrachtnemer vast en bewaar een kopie van diens VAR en ID-bewijs in uw administratie (ook bewaren na afloop van de overeenkomst).
 4. Twijfelt u over de echtheid van de VAR-verklaring, dan neemt u telefonisch contact op met het Landelijk Coördinatiepunt VAR op 088 - 15 11 000.

De juiste VAR + voldoen aan voorwaarden = geen enkel risico!

Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt en de freelancer weet u een VAR-WUO of VAR-dga te tonen, dan kunt u gerust rechtstreeks een overeenkomst aangaan met een freelancer.

De juiste persoon snel gevonden

Wij bieden u twee opties om de juiste freelance ICT-specialist te vinden: