Newest IT&T contracts

HR Adviseur Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een HR Adviseur.Op dit moment vindt er werving en selectie van een groot aantal vacatures plaats. Het gaat om een tijdelijke piek door het vertrek van medewerkers na een reorganisatie. De huidige bezetting (twee personeelsadviseurs) wordt tijdelijk aangevuld om dit proces gestructureerd en met bij de urgentie passende snelheid uit te voeren en eventueel andere werkzaamheden op te pakken.Opdrachtomschrijving Doelstelling smart en concreet invullen met de exacte periode.Reden verzoek tot inhuur: Op dit moment is er sprake van piekbelasting bij de twee personeelsadviseurs, onder meer door het aantal opengestelde vacatures en de snelle en adequate verwerking die dat vereist. Na de reorganisatie (1 juli 2017) zijn er veel medewerkers vertrokken (o.a. gebruikmakend van van-werk-naar-werk-regeling). Momenteel wordt er geworven voor nieuw gecreëerde functies en vrijgevallen functies. Op dit moment is er sprake van een piekbelasting bij de personeelsadviseurs van P&O.Werkzaamheden / opdrachtformulering smart beschrijven; In afstemming met de personeelsadviseurs uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. HR-advies (zoals op het gebied van W&S het structureren van het proces, opstellen van overzichten t.b.v. afstemming/bespreking met MT en bestuurder, afstemming met vacaturehouder, in samenwerking met team Communicatie opstellen van vacaturetekst, administratieve verwerking, voorbereiden van sollicitatiegesprekken)ce en ander noodzakelijke werkzaamheden.Deskundigheid: Kennis van en ervaring met HR-advies, processen van vacaturestelling en werving & selectie.Nadere toelichting Producten en werkwijzen van de kandidaat voldoen aan de normen van de Opdrachtgever. Kandidaat is gehouden aan geheimhouding en tekent daartoe een geheimhoudingsverklaring.Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden In afstemming met de personeelsadviseurs structureren en uitvoeren van de benodigde activiteiten.Contacten (intern/extern + aard van contacten) Er vindt intensieve samenwerking plaats met twee personeelsadviseurs en een administratief medewerker. Verder is er periodiek overleg/afstemming met de directeur Staf en andere MT-leden. Manager P&O is resultaatverantwoordelijk.Functie - eisen:Kennis: HR-advies (waaronder werving en selectieprocessen)Werkervaring: Ervaring met HR-advies, processen van werving & selectie, bij voorkeur bij de overheid.Overige functie-eisen: P&O-achtergrond.Kennis (Aantoonbaar te maken door:)Kennis: HR-advies (waaronder werving en selectieprocessen) (CV, motivatie en gesprek) Kennis P&O (CV, motivatie en geprek) P&O-achtergrond (CV, motivatie en gesprek) Begeleiding bij en tijdens gesprekken en afwerking van de procedure. (CV, motivatie en gesprek)Competenties (Aantoonbaar te maken door:)Hands on-mentaliteit (CV) Organisatiesensitiviteit (CV) Communicatieve vaardigheden (CV) Resultaatgericht (CV)Werkervaring (Aantoonbaar te maken door:)Aantoonbare werkervaring bij de Rijksoverheid of semi-overheid (CV, motivatie en gesprek)Start: 8 januari 2018 Eind: 1 maart 2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 a 40 per week Thuiswerken: nee Indicatie uurtarief: € 70,=
Oracle Fusion Middleware specialist Gelderland
Functie: Oracle Fusion Middleware specialist (QR5165) Start: 1-1-2018, 40 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Gelderland Omschrijving: Voor onze klant in de provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Oracle Fusion Middleware specialist. Opdracht Je bent gedreven en je verdiept je graag in de uitdagingen die het installeren en configureren van complexe ICT systemen met zich meebrengt. Je focus ligt op het toepassen van Oracle Fusion Middleware producten en het volledig beheersen van alle aspecten die noodzakelijk zijn om deze producten in beheer te nemen. Daarbij sta je midden in de zeer grote en complexe geautomatiseerde omgeving. Als Oracle Fusion Middleware specialist draag je zorg voor de technische inrichting en weet je de juiste weg te bewandelen bij het in beheer brengen van deze producten. Een goede professionele afstemming en actieve samenwerking met andere afdelingen is daarbij essentieel. Je bent communicatief en onderhoudt de contacten met collega's (van beheer en in het project). Collegiaal als je bent is het werken in een team je op het lijf geschreven! Kenmerkend voor de omgeving is de hoge eis die gesteld wordt aan de kwaliteit, continuïteit en stabiliteit. Kennis en ervaring (vereist): Minimaal een afgeronde HBO-opleiding Minimaal 3 jaar ervaring in een Oracle omgeving Ervaring met projectmatig werken met strakke deadlines Gedegen kennis van Oracle WebLogic Server, Oracle Service Bus, Oracle SOA Suite (bij voorkeur 12.2) Kennis van Linux (RedHat) Kennis van JMS Flow en High Availability concepten Ervaring met het werken in grote organisatie Competenties: Plannen en organiseren
Projectmanager Implementatie AVG Den Haag
Voor de implementatie van de AVG is afgelopen periode een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de door te voeren veranderingen als gevolg van deze nieuwe eisen t.a.v. privacybescherming zijn onderverdeeld in concrete klussen en projecten.De projectmanager realiseert deze veranderingen in de informatievoorziening op projectmatige wijze. Deze veranderingen worden gerealiseerd door de afdeling Supply en/of door externe leveranciers en ketenpartners. De gewijzigde informatievoorzieningen worden geïmplementeerd in de steden.Primair vinden we je vaardigheid als gedreven, pragmatisch en resultaatgerichte projectmanager van belang. Omdat we van je verwachten dat je in deze opdracht verschillen in interpretatie van het wettelijk kader of divergerende belangen van stakeholders weet te overbruggen, vinden we het belangrijk dat je weet hoe de materie van de privacywetgeving in elkaar steekt en ervaring hebt me het uitvoeren van projecten rond deze vraagstukken.Belangrijkste taken Verzorgt het omzetten van het uitvoeringprogramma naar concreet uit te voeren projecten.Realiseert, in samenwerking met het projectteam, de door het project beoogde veranderingen.Is verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van kwalitatief goede managementproducten conform de gebruikte projectmethodiek.Realiseert de zorgvuldige afronding en overdracht van de projectresultaten.Managet tijd, geld, resources, scope en risicos van het project.Borgt draagvlak en commitment in het sturende gremium en bij de stakeholders.Monitort in overleg met gemeentelijke projectleiders de voortgang van de implementatie.Profiel Academisch werk- en denkniveau;Zeer ruime ervaring als projectmanager in een complexe (overheids)omgeving;Ruime kennis van de AVG en ervaring in het uitvoeren van projecten die focus hebben op het implementeren van privacybeleid en het borgen van privacybeschermingBrede kennis van en ervaring met business projectmanagement van ICT-projecten en ICTvoortbrengingsprocessen;Basiskennis van ITIL-beheerprocessen;Kennis van en ervaring met de methodieken Prince2 en Agile/Scrum en Lean;Prince2 practitioner gecertificeerd (of tenminste IPMA C);Kennis van en inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen binnen het sociaal domein G4.
Projectleider engineering & Uitovering, 12 u p/w Amsterdam
Projectleider engineering & Uitovering, 12 u p/w te AmsterdamReacties ontvangen wij graag voorzien van: • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt. • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats. • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt. • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT17473 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 2 januari 2018 Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 12 Intakegesprek: woensdag 27 of donderdag 28 december. Sluitingsdatum: woensdag 21 december om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectleider engineering & Uitovering. Opdracht/functie omschrijving: Technische projectleiding voor engineering en plaatsen van geluidschermen langs de Nieuwe Leeuwarderweg in stadsdeel Noord. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een erkende technische HBO diploma. (kopie diploma vereist)Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring als projectleider engineering met het (laten) ontwerpen en realiseren van geluidschermen langs een gebiedsontsluitingsweg, categorie S.Je hebt minimaal 1 relevante referentie.Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring als projectleider engineering met het laten ontwerpen en realiseren van geluidschermen binnen een G4 gemeente of overheidsorganisatie. (50%)Je hebt ervaring als projectleider bij een gemeente of overheidsorganisatie. (50%)Competenties: AnalytischOmgevingsbewustzijnSamenwerkenRelatiebeheerResultaatgerichtheidOvertuigingskracht
SAP FI-CO Consultant Den Haag, Zwolle
Doelstelling Het RVB gaat haar ICT dienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoed specifieke ICT processen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten: - Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)- Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)- Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)- Voormalige directie Rijksvastgoed (dRV)VisieHet RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DG-OBR Rijksbreed geleverd worden aan de Rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een leveringsketen ontwikkeld waarin SSCICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.Afdeling & Team Tijdens de harmonisatie van de verschillende ERP landschappen en de reorganisatie van de afdeling, dienen de SAP systemen van het vm RVOB nog beheert te worden. Deze systemen; een SAP ECC 6.0 een SAP BW 7.0 een SAP Solution Manager Systeem en een TREX systeem, worden op de middenlange termijn uitgefaseerd maar bedienen nog wel de primaire processen van het vmRVOBFunctieomschrijvingGevraagd wordt een SAP FI-CO Consultant voor minimaal 8 uur per week, die in staat is voornoemde SAP systemen te beheren, waardoor de systemen optimaal beschikbaar zijn voor de gebruikers van het RVB. Bij deze opdracht ligt de focus op het zelfstandig uitvoeren van de SAP beheer werkzaamheden. De verwachting is dat de belasting voor het gevraagde profiel neerkomt minimaal 8 uur per week. Functie-eisen- Maakt deel uit van het applicatiebeheerteam SAP- Is zelfstandig in staat voornoemd SAP ECC 6.0 systeem te beheren vwb FI/CO Is SAP gecertificeerd- Heeft kennis van de PS module- Heeft module overstijgende kennis- Het uitvoeren van (kleine) changes- Help bij het opstellen van Functioneel Ontwerp/Technisch Ontwerp- Heeft ervaring in het opleveren van goede documentatie- Heeft ervaring met testen- Heeft goede communicatieve vaardigheden- Standplaats is Apeldoorn/Zwolle/Den Haag/Remote- Kennis van de SD/MM module is een préCompetenties Samenwerken; Overtuigingskracht Integer Resultaatsgericht Sociaalvaardig TeamplayerSelectiecriteriaAanbiedingen van kandidaten worden op onderstaande punten beoordeeld:- Is zelfstandig in staat voornoemd SAP ECC 6.0 systeem te beheren vwb FI/CO;- Is SAP gecertificeerd;- Ervaring en kennis zoals benoemd bij Functie-eisen;- Kennis van het Rijksvastgoedbedrijf of soortgelijke publieke organisaties;- Competenties zoals hierboven beschreven;- Initieel tarief. 
SharePoint Beheerder Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een SharePoint Beheerder. De Opdrachtgever: De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen - de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur - en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams. Het team Informatie (verder: BVINF), waar deze functie deel van gaat uitmaken, levert integrale adviesdiensten op het gebied van organisatie en informatie voorziening. De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast Bedrijfsvoering zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO). Het Shared Service Centrum ONS (Overheid en Service, verder SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen. Het beheer van de ICT infrastructuur van deze drie partners is ondergebracht bij het SSC. Tevens zijn de projectleiders van ICT realisatieprojecten werkzaam bij het SSC. Project: De provincie heeft voor de periode 2015-2019 een Strategisch Informatieplan opgesteld (STIP) waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. De uitvoering van STIP is georganiseerd in vier programma’s: Inspelen op Klantvragen, Lean Organiseren, Beleid Maak je Samen en Samen Realiseren. In elk programma worden diverse projecten uitgevoerd. Elk programma wordt aangestuurd door een programma-overleg met daarboven een overkoepelend portfolio-overleg. De provincie is een aanbesteding gestart met als doel onder andere functionaliteit op het gebied van verantwoorden, samenwerking, zoeken en vinden te realiseren. Een meegegeven eis is dat de door de leverancier geboden oplossingen in de basis gebruik maken van Office 365. De oplevering is uiterlijk augustus 2020. Omdat er binnen Overijssel voor meerdere projecten behoefte is aan een samenwerkingsomgeving op korte termijn, is besloten om een tijdelijke Office365 tenant aan te schaffen. Deze tenant betreft een cloud editie zonder aansluiting op het systeemlandschap. Er zijn momenteel vier projecten waarvoor een Sharepoint teamsite ingericht gaat worden. De SharePoint beheerder gaat in samenwerking met de stakeholders deze vier teamsites inrichten en beheren binnen de kaders en ontwerpafspraken zoals die gelden voor de tenant ‘ProvincieOverijsselPilot’, namelijk: - IJsseldelta fase 2 - actualisering omgevingsvisie - wet Bodem Bescherming naar omgevingswet - asbestbodemsanering. Daarnaast wordt de tenant voor één project gebruikt t.b.v. MS Project online. Consequentie is dat de tijdelijke omgeving op termijn gemigreerd zal moeten worden naar de structurele omgeving. Omschrijving Opdracht: De taken van de SharePoint beheerder zijn; - Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de verschillende templates van de samenwerkingsomgeving zoals deze oorspronkelijk door u is ontworpen. - Verantwoordelijk voor functioneel beheer van de samenwerkingsomgeving. - Organiseren van workshops met het inhoudelijke project en record management ter inventarisatie van de behoeften. - Inrichting van de team sites inclusief autorisaties, rollen, documentbibliotheken etc. - De gebruikerswensen praktisch te vertalen naar goede user stories en functionaliteit zoals de toekomstige gebruikers deze nodig hebben. - Ervoor te zorgen dat de technische keuzes zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden gerealiseerd. - Begeleiden van record management, functioneel beheer en het inhoudelijke project bij het in beheer nemen van de SharePoint sites. - Opleiding en instructies opstellen voor- en met de eindgebruikers. Verantwoordelijkheden / Resultaten: Je dient de opdracht op te leveren binnen de gestelde kaders. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 22 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 voor 32 tot 40 uur per week. - Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. - Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van ICT/informatievoorziening (of vergelijkbaar.) - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met en daarmee over kennis van SharePoint online maar ook van belangrijke andere apps binnen Office 365 en cloud computing. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als SharePoint beheerder bij een overheidsorganisatie in de periode 2012-2017. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar werkervaring met de design mogelijkheden van de online versies van Office 365 in de periode 2014-2017. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar werkervaring met het organiseren en uitvoeren van Workshops/Scrum sessies met stakeholders in de periode 2014 -2017. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar werkervaring met werken onder architectuur en met het integraal veranderen van processen in de periode 2014- 2017. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als sparringpartner met de interne functioneel beheerder en record manager. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als sparringpartner met een architect Office 365 die over de Office 365 omgeving adviseert en de inrichting en samenhang bewaakt. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan met het meenemen van medewerkers in de verandering naar werken met SharePoint. - Je hebt aantoonbare werkervaring als Scrummaster. - Je hebt aantoonbare werkervaring met het fungeren als sparringpartner van een management. Competenties: - Visie - Organisatiesensitiviteit - Omgevingsbewustzijn - Oordeelsvorming - Doelgericht handelen - Vertrouwen opbouwen - Netwerkvaardigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 22-01-2018 Duur: 30-06-2018 Optie op verlenging: Ja Inzet: 32-40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-01-2017 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 januari 2018 tussen 13:00 en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Architect Office 365 Omgeving Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Architect Office 365 Omgeving. De Opdrachtgever: De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen - de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur - en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams. Het team Informatie (verder: BVINF), waar deze functie deel van gaat uitmaken, levert integrale adviesdiensten op het gebied van organisatie en informatie voorziening. De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast Bedrijfsvoering zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO). Het Shared Service Centrum ONS (Overheid en Service, verder SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen. Het beheer van de ICT infrastructuur van deze drie partners is ondergebracht bij het SSC. Tevens zijn de projectleiders van ICT realisatieprojecten werkzaam bij het SSC. Project: De provincie heeft voor de periode 2015-2019 een Strategisch Informatieplan opgesteld (STIP) waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. De uitvoering van STIP is georganiseerd in vier programma’s: Inspelen op Klantvragen, Lean Organiseren, Beleid Maak je Samen en Samen Realiseren. In elk programma worden diverse projecten uitgevoerd. Elk programma wordt aangestuurd door een programma-overleg met daarboven een overkoepelend portfolio-overleg. De provincie is een aanbesteding gestart met als doel onder andere functionaliteit op het gebied van verantwoorden, samenwerking, zoeken en vinden te realiseren. Een meegegeven eis is dat de door de leverancier geboden oplossingen in de basis gebruik maken van Office 365. De oplevering is uiterlijk augustus 2020. Omdat er binnen Overijssel voor meerdere projecten behoefte is aan een samenwerkingsomgeving op korte termijn, is besloten om een tijdelijke Office365 tenant aan te schaffen. Deze tenant betreft een cloud editie zonder aansluiting op het systeemlandschap. Er zijn momenteel vier projecten waarvoor een Sharepointsite ingericht zal worden. Daarnaast wordt de tenant voor één project gebruikt t.b.v. MS Project online. Consequentie is dat de tijdelijke omgeving op termijn gemigreerd zal moeten worden naar de structurele omgeving. De architect Office365 gaat over de Office365 omgeving adviseren, en bewaakt de inrichting en samenhang. De architect Office365 gaat hiervoor samenwerken in een projectteam waaronder een nauwe samenwerking met de externe SharePoint beheerder die de vier teamsites gaat inrichten. Omschrijving Opdracht: De taken van de Architect Office 365 zijn; - een ontwerp opleveren voor de tenant ‘Provincie Overijssel Pilot’. - kaders en inrichtingsprincipes opleveren voor de Sharepoint Online Omgeving. - advies hoe de principes toe te passen binnen de vier Sharepointsites en MS Project online. Hierbij dient rekening te worden gehouden met; - de toepasbaarheid van de kaders en inrichtingsprincipes door een functioneel beheerder. - herkenbaarheid en uiterlijk van de samenwerkingsomgeving hebben veel impact op de user adoption. Het is daarom van belang tijdens de inrichting aandacht te besteden aan het uiterlijk van de samenwerkingsomgeving - bij de inrichting aansluiting zoeken op het gebied van bedrijfsvoeringaspecten van de organisatie: denk hierbij aan het inrichten van record management in Office365 (admin center, maar ook het inrichten van rollen e.d.), inrichting en rolverdeling van functioneel beheer, communicatie met Microsoft voor technische ondersteuning, archivering achteraf in het huidige archiefsysteem EDO en informatiebeveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld samenwerken met externe partijen) Verantwoordelijkheden / Resultaten: Je dient de opdracht op te leveren binnen de gestelde kaders. Screeningseis: Voor deze offerteaanvraag is een screeningseis van toepassing. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 22 januari 2018 tot en met 1 april 2018 voor 32 tot 40 uur per week. - Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. - Je beschikt over tenminste een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van ICT/Informatievoorziening (of vergelijkbaar). - Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als architect Office 365 bij een overheidsorganisatie in de periode 2012-2017. - Je beschikt over werkervaring met en daarmee over kennis van Office 365, de Design mogelijkheden in online versies van Office 365 en is SharePoint 2016 gecertificeerd (bij voorkeur MCP - Microsoft Certified Professional). - Je beschikt over werkervaring als sparringpartner met de informatie architect en met een SharePoint beheerder die teamsites gaat ontwikkelen. - Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring met werken onder architectuur en met het integraal veranderen van processen in de periode 2010-2017. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring met het fungeren van een sparringpartner van een management. - Je hebt werkervaring met SharePoint online. - Je hebt werkervaring opgedaan met het meenemen van medewerkers in de verandering naar werken met SharePoint online. Competenties: - Visie - Organisatie sensitiviteit - Omgevingsbewustzijn - Oordeelsvorming - Doelgericht handelen - Vertrouwen opbouwen - Netwerkvaardigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 22-01-2018 Duur: 01-04-2018 Optie op verlenging: Ja Inzet: 32 - 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-01-2017 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 januari 2018 tussen 9:00 en 13:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Solution architect Den Haag
De klant is op zoek naar een Solution Architect met hands-on ervaring op het gebied van “Cloud” dienstverlening, met name op basis van Azure, die in haar organisatie verantwoordelijk is voor het analyseren, ontwerpen en beschrijven van de “Cloud” dienstverlening, zowel voor applicaties als infrastructuur. De Solution Architect werkt in Projecten en vertaalt klantbehoeften naar ICT oplossingen passend binnen de ICT dienstverlening. De inhoudelijke beslissingen en adviezen moeten ook overgebracht, geborgd en geaccepteerd worden binnen de eigen organisatie waaronder Centrale (Domein) Architectuur, management, beheerders en projectleiders. De eerste opdracht is het opstellen van een PSA en een bestellijst ten behoeve van een pilot ‘Azure stack on premise’. Functie eisen: • Ervaring als Infrastructuur architect/consultant • Afgeronde HBO+ opleiding • Bewezen hands on ervaring met Azure, en met één of meerdere andere cloudoplossingen • Aantoonbare en brede kennis en ervaring met architectuur in complexe Enterprise omgevingen • Kennis van (bij voorkeur gecertificeerd in) ITIL, Prince2, Archimate, BiSL en ASL • TOGAF of DYA gecertificeerd is een pré Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 2-1-2018(36 uur) Einddatum: 30-6-2018 Recruiter: Roel Dijkhuizen, recruiterRD@itaq.nl, +31 (0)6 20 98 54 67 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRD@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Business Analist/Architect Den Haag
De rechtspraak en de samenleving worden steeds digitaler. Informatie vervult een steeds dominantere rol. Om haar cruciale rol in de samenleving te blijven vervullen, moet de rechtspraak blijven aansluiten bij de ontwikkeling van de digitale informatiesamenleving. Dit vraagt een om nauwere samenwerking tussen business en IT en aansluiting bij de digitale ontwikkelingen in de samenleving. Als gevolg van de digitale transformatie van de rechtspraak voert de digitale informatieverwerking een toenemend deel van de rechtspraak operatie uit. Daarvoor wordt ook een nieuwe informatievoorzieningsorganisatie (IVO) opgericht van de rechtspraak die beoogt deze verbeteringen in samenhang aan te pakken. De business analist krijgt een plek binnen de businessunit die zich richt op het rechtsgebied Straf. Het programma DWS/DSS beoogt de digitalisering van de strafrechtketen. Deze digitalisering draagt bij aan het verkorten van de doorlooptijden en volledige verantwoording van de uitstroom uit de keten. Het huidige landschap aan bestaande werkwijzen en oplossingen is in de laatste tientallen jaren gevormd en vertoont tekortkomingen. Dat geldt ook voor de informatieoverdracht tussen de verschillende partijen in de keten. Het programma DWS richt zich dan ook in eerste instantie op de realisatie van de digitale uitwisseling van processtukken. Voor de langere termijn is de doelstelling te komen tot de volledige digitalisering van de uitwisseling van alle informatie/gegevens in de keten op basis van het principe éénmalige vastlegging, meervoudig gebruik. • Ten behoeve van de implementatie van de digitalisering binnen de ZM (en OM), op locatie van gerechten, in kaart brengen welke aanpassingen in het werkproces noodzakelijk zijn • Het uitvoeren van vooronderzoeken naar de mogelijke inrichting van de administratief logistieke processen binnen het rechtsgebied straf inclusief consequenties van keuzes naar oplossingsrichtingen, haalbaarheid, kosten en doorlooptijd • Ter voorbereiding van de verdere innovatie van de werkprocessen binnen het rechtsgebied Straf, het uitvoeren van business analyses en het begrijpelijk en gestructureerd vastleggen van de resultaten daarvan • Opstellen van kaders (onder meer principes) voor processen, functionaliteiten en ter ondersteuning van digitaal werken in de keten • Samen met de leden van het ontwerpteam komen tot een samenhangende modelmatige beschrijving voor digitaal werken in de strafrechtketen (business en informatievoorziening) • Ontwerpen (dan wel laten ontwerpen) van globale en gedetailleerde procesbeschrijvingen Specifiek richten bovenstaande resultatengebieden zich op die processen die door de digitalisering een (tijdelijk) hybride karakter (papier en digitaal) krijgen. Te denken valt aan het digitaliseren (scannen) van papieren documenten, de archivering van papieren/digitale documenten, het routeren en de benaming van gedigitaliseerde documenten, etc. Functie-eisen: • Afgeronde opleiding op WO niveau (bij voorkeur bestuurlijke informatiekunde/ informatica) • Aantoonbare ervaring (min. 5 jaar) als business analist/architect • Aantoonbare algemene, actuele en brede kennis van informatica toepassingen voor de bedrijfsvoering • Kennis van en ervaring met de logistiek administratieve werkprocessen tussen OM en ZM • Aantoonbare kennis van de digitalisering van werkstromen binnen het domein van de Strafrechtketen Wensen: • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitwerken van voorstellen, notities, plannen – en rapportages. • Aantoonbare ervaring met het afstemmen en samenwerken met stakeholders binnen de Rechtspraak en het OM. • Kennis van het planningsproces van zittingen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1 januari 2018 (32 uur) Einddatum: 30 juni 2018 Recruiter: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl, +31 (0)6 23 80 14 17 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven aan recruiters, email: recruiterML@itaq.nl, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterML@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Data analist Den Haag
Als data analist draag jij zorg voor het opstellen, ontwikkelen en onderhouden van rapportages en managementdashboards. Dat betekent dat je als ontwikkelaar abstract kunt denken, intelligente applicaties kunt bouwen en gestructureerd kunt werken. Tevens is het van belang dat je eigen inbreng kunt geven en mee kunt denken over nieuwe ontwikkelingen. Als data analist ben je dagelijks bezig met het analyseren van gegevens van het contactcenter. Denk hierbij aan cijfers op het gebied van werkaanbod, bezetting en productie. Aan de hand van jouw analyses geef jij de groepshoofden, teamleiders en medewerkers van het contactcenter inzicht in de prestaties van het contactcenter. Functie eisen: • Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau • Kandidaat beschikt minimaal over 3 jaar ervaring binnen een • contactcenter. • Kandidaat beschikt over basiskennis van WFM processen. • Kandidaat minimaal 1 jaar ervaring met het maken van queries in SAP BW. • Kandidaat beschikt over 2 jaar ervaring met qlikview development en design. • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van applicaties in MS Excel VBA en Access. • Kandidaat beschikt over 2 jaar ervaring met het opstellen van rapportages en data-analyses Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 2 januari 2018 (36 uur) Duur: 3 maanden met optie op verlenging Recruiter: Robin Overmars, recruiterRO@itaq.nl, 06 – 10 56 10 41 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Solution Architect Azure Den Haag
SSC-ICT is op zoek naar een Solution Architect met hands-on ervaring op het gebied van Cloud dienstverlening, met name op basis van Azure, die in haar organisatie verantwoordelijk is voor het analyseren, ontwerpen en beschrijven van de Cloud dienstverlening, zowel voor applicaties als infrastructuur. De Solution Architect werkt in Projecten en vertaalt klantbehoeften naar ICT oplossingen passend binnen de ICT dienstverlening. De inhoudelijke beslissingen en adviezen moeten ook overgebracht, geborgd en geaccepteerd worden binnen de eigen organisatie waaronder Centrale (Domein) Architectuur, management, beheerders en projectleiders. De eerste opdracht is het opstellen van een PSA en een bestellijst ten behoeve van een pilot Azure stack on premise.Het project waarop de architect wordt ingezet is onderdeel van de realisatie van de servicestrategie Housing & Hosting van SSC-ICT richting leverancier en broker van IAAS- en PAAS diensten. Knock out:Afgeronde HBO opleiding5 jaar Infrastructuur architect/consultant2 jaar Bewezen hands on ervaring met Azure, en met één of meerdere andere cloudoplossingen5 jaar Aantoonbare en brede kennis en ervaring met architectuur in complexe Enterprise omgevingenBachelor Bedrijfskundige InformaticaTOGAF Practitioner; NORATechnische architectuurWensen:Kennis van (bij voorkeur gecertificeerd in) ITIL, Prince2, Archimate, BiSL en ASLTOGAF of DYA gecertificeerd is een préAantoonbaar brede conceptuele en praktische kennis van ICT applicaties en infrastructuren 
Medior Software Developer regio Amsterdam
For our client in Amsterdam we are looking for a Medior Software Developer who will work on the day-to-day development of the website of the client. Work areas: CMS: build new features from business requests. API's: transfers of content via databases to the website mobile app utilizing Python/Django Front End: standard FE task utilizing Javascript, HTML, CSS but also Python. Re-design and personalization of the website are upcoming projects. Knock out skills are Python/Django webdevelopment experience, SCRUM, Unit Testing, Security and high traffic webdevelopment. This is a fulltime position. 32 hours per is debatable but not preferable. English speaking candidates are also welcome. The mid-level Software developer will help manage one of our dev teams working on our software products. Our developers are the brains behind the design, installation, testing and maintenance of software systems. Much more than just playing around with codes, if you work with software you'll play an important part in making a business more efficient and helping to provide a better IT service. Working relationships • Product Development Managers – Internal Customer and product owners • Back end Developers – working very closely with dev teams responsible for the web. • Project Managers – working very closely with project managers effectively working across multiple projects and delivering to deadlines. Responsibilities • Defines site objectives by analyzing user requirements; envisioning system features and functionality. • Designs and develops user interfaces to internet/intranet applications by setting expectations and features priorities throughout development life cycle; determining design methodologies and tool sets; completing programming using languages and software products; designing and conducting tests. • Recommends system solutions by comparing advantages and disadvantages of custom development and purchase alternatives. • Integrates applications by designing database architecture and server scripting; studying and establishing connectivity with network systems, search engines, and information servers. • Creates multimedia applications by using authoring tools. • Completes applications development by coordinating requirements, schedules, and activities; contributing to team meetings; troubleshooting development and production problems across multiple environments and operating platforms. • Supports users by developing documentation and assistance tools. • Updates job knowledge by researching new internet/intranet technologies and software products; participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations. • Enhances organization reputation by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments. Skills and Qualifications • Must be detail oriented, a self-starter and a strong team player • Excellent verbal and written communication, time management and organisational skills • Ability to multi-task and establish priorities • Strong estimating and risk assessment skills • Demonstrated ability to collaborate and negotiate with others • Object-Oriented Design (OOD) General Skills (non-technical) • Strong influencing and negotiation skills • Strong analytical skills • Exceptional verbal and written communication skills • Good ability to manage people • Ability to make decisions and be accountable for decisions and actions • Strong attention to detail • Effective planning and organisation skills • Copes well under pressure and with uncertainty • Flexible and adaptable in the face of changing priorities or circumstances • Drives for results • Problem solving ability Experience Required • Understanding of the Software Development Life Cycle (SDLC) • Experience in software development projects • Experience in software development (3 years +)
Java Developer Mobiele Applicaties Sr. Zeist
Java Developer Mobiele Applicaties Sr. te DriebergenReacties ontvangen wij graag voorzien van: • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt. • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats. • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt. • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT17468 Omgeving: Driebergen Startdatum: 2 april 2018 (let op screening van ca 6 weken voorafgaand) Einddatum: 30 juni 2018 Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 10 januari. Sluitingsdatum: Vrijdag 22 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Java Developer Mobiele Applicaties voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Bij onze opdrachtgever wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de organisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. De qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek en analyse functionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele organisatie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Onderdeel van de opdracht is bereidheid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar). Voor de ontwikkeling van mobiele apps in het Big Data-domein wordt gezocht naar een Senior Java Developer met ervaring in het ontwikkelen van apps voor Android en iOS. Focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe apps die via dashboards grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data inzichtelijk maken die via REST-services beschikbaar zijn. Taken/werkzaamheden: Je werkt graag samen in een team van ontwikkelaars en beheerders (DevOps) en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding in een ICT of Informatica richting.Je hebt werkervaring met het programmeren in Java/Android en Swift/Objective C op iOS.Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met HTML based native apps (React Native, Nativescript). (Weging 40%)Je hebt relevante en vakgerichte trainingen gevolgd. (Weging 30%)Je hebt minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 6 jaar) als Developer van mobiele applicaties. (Weging 30%)Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Java Developer Senior/Medior 2 fte Amersfoort
Java Developer Senior/Medior, 2 fte te AmersfoortReacties ontvangen wij graag voorzien van: • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt. • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats. • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt. • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Gelieve alleen te reageren indien je: • een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband. • geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden. • een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden. Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail. Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT17466 Omgeving: Amersfoort Startdatum: 2 januari 2018 Einddatum: 30 juni 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: donderdag 14 december om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Senior/Medior Java Developers. Opdracht/functie omschrijving: Je komt als ontwikkelaar te werken bij één van de scrumteams die zich bezighouden met de ontwikkeling van applicaties in het hart van de afdeling Transportbesturing. Als onderdeel van je scrumteam draag je bij aan de totstandkoming van een integraal werkende oplossing in nauwe samenwerking met je collega ontwikkelaars en integrators. Van deze rol wordt verwacht dat je zelfstandig en in teamverband taken plant, uitwerkt en uitvoert. Er wordt verwacht dat je proactief bent en je aan kunt passen. Dit betekent dat je recente ervaring hebt in de gebruikte tools/methoden genoemd in de lijst: “Ervaring hebben in minimaal de volgende tools/methoden”. Vanuit de scrumteams wordt “één-druk-op-de-knopsoftware” geleverd, waarbij er bij installatie op test, acceptatie en productieomgeving geen handmatige acties meer uitgevoerd worden. Taken/werkzaamheden: Het vertalen van use cases en non-functional requirements naar werkende software, conform de technische referentie architectuur.Het schrijven van geautomatiseerde tests als: unit-, integratie- en GUI-testen.Het schrijven van technische documentatie als ondersteuning bij de software.Het begrijpen van een ingewikkeld functioneel domein en daarbij het stellen van kritische vragen richting de informatieanalisten, software architecten en product owner.Analyseren van bevindingen en oplossingsrichtingen voorstellen en documenteren.Als sparringpartner dienen op technisch niveau voor de rest van de leden van het Scrumteam en alle overige scrumteamsKNOCK-OUT: Je hebt minimaal 5 jaar hands-on development ervaring binnen verschillende organisaties.Je hebt ervaring met Java Programmeren op medior/senior niveau: Java SE 8, Java EE 7 (met name EJB, JMS, XA-transacties en Web Services), Concepten en industriestandaards zoals HTTP, XML/XSL, WSDL, JAX-WS.Je hebt een positieve externe referentie.Je hebt ervaring in het werken in een agile (scrum) team.Je hebt ervaring met toepassen van integratie ontwerptechnieken.Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Dynamiek/Daadkracht:ZelfstandigheidInitiatiefDoorzettingsvermogenDoelgerichtInterpersoonlijk:Communicatieve vaardighedenFlexibiliteitPragmatische en creatieve inslagDe drang om altijd te blijven verbeterenBrede interesse, zowel technisch als functioneelAnalytisch:Analytisch vermogenCreativiteitMethodisch kunnen werken
Business billing analyst Amsterdam
De zakelijke afdeling van onze eindklant heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de ontwikkeling van dienstverlening naar klanten. Naast een provider van vaste access producten voor grootzakelijke klanten, heeft zij haar portfolio uitgebreid naar mobiel en FMC voor alle klantsegmenten. In de komende jaren willen we niet alleen het productaanbod versterken, klanttevredenheid verhogen met een efficiente operatie, maar een volledig digitale ervaring realiseren voor onze klanten! Aan de basis voor de ambities van onze eindklant in de komende jaren ligt een ambitieus programma ‘Digital’ dat bestaat uit zowel een business- als IT transformatie. Doel van deze transformatie is om nieuwe digitale mogelijkheden te gebruiken bij het optimaal ondersteunen van de dienstverlening aan onze klanten. Binnen dit programma is behoefte aan business analisten die een cruciale rol spelen bij de realisatie van hun visie tot concrete resultaten. Het werk van de business analist legt het fundament voor het nieuwe digitale concept waarmee we onze commerciele en operationele doelstellingen willen behalen. De analisten zijn werkzaam op de volgende functionele gebieden: • Sales & commerciele orderprocessen • Technische orderprocessen • Assurance processen • Billing processen Binnen het programma zijn we op zoek naar analisten voor de processen van technische ordering, assurance en billing. Wat ga je doen? • Opstellen en documenteren van een lange-termijn visie voor de digitale ambitie van de relatie operationele- en klantprocessen. • Verantwoordelijk voor het verzamelen, afstemmen, prioriteren en documenteren van business requirements. Het is essentieel om op basis van een eigen visie mee te kunnen denken met stakeholders over behoefte en problemen en voorstellen te doen voor oplossingen om deze in te vullen. • Beoordelen van technische oplossingen opgesteld door Netwerk- en IT afdelingen. • Managen van business stakeholders en key users gedurende het volledige ontwikkelproces. • Informeren en aansturen (i.s.m. product owners) van de IT scrum teams met heldere, geprioriteerde epics en stories. • Valideren van de opgeleverde epics en stories op basis van gestelde business reqirements en acceptatiecriteria. • Betrekken van business stakeholders bij de end-to-end validatie van geleverde functionaliteit. • Zorgdragen voor de borging van functionaliteit en gerelateerde processen in de operationele organisatie (i.s.m. lijnverantwoordelijke). • Identificeren van issues met betrekking tot scope en requirements incl. voorstellen voor oplossingen/alternatieven. Functie eisen: • Ervaring met- en visie op digitalisering van dienstverlening, bij voorkeur binnen een B2B omgeving. • Kennis van telecommunicatieprocessen gebaseerd op het eTOM model; je dient aantoonbare ervaring binnen dit procesmodel te hebben. • Kennis van de volgende diensten: mobiel, hosted voice, internet en vast-mobiel integratie inclusief onderliggende platformen en interfaces; • Ervaring met out-of-the box implementaties cq. applicaties die complexe telecomprocessen ondersteunen. • In staat om vanuit een helicopterview details te kunnen onderzoeken en de samenhang te begrijpen tussen detailkeuzes en het grotere geheel (ook buiten eigen functiegebied). • In staat om visie, keuzes en afwegingen helder toe te lichten zowel mondeling als schriftelijk en daarbij mensen te overtuigen op basis van feiten en ervaring. • Technisch voldoende onderlegd om discussies met netwerk en IT teams te voeren en relatie te kunnen leggen tussen functionele requirements en implementatie. • Senior die in staat is om vanaf dag 1 zelfstandig te werken in een dynamische en soms turbulente omgeving. • Beweegt zich makkelijk op alle niveaus en is in staat om verbinding te kunnen leggen met mensen door de hele organisatie. • Beheerst Engels en (bij voorkeur) Nederlands vloeiend Overige informatie: Locatie: Amsterdam Start: 1-1-2018 (40 uur) Einddatum: 31-03-2018 Recruiter: Wieger Olij, recruiterWO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 11 92 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterWO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur
Projectmanager met ervaring binnen SSC-ICT Den Haag / Zoetermeer
Voor onze klant SSC-ICT zijn wij op zoek naar een Projectmanager met ervaring binnen SSC-ICT. Het maximale tarief voor deze opdracht is € 65. Opdrachtomschrijving: Jaarlijks voert SSC-ICT zo’n 260 ICT-projecten uit voor acht ministeries van het Rijk. Het totale projectportfolio bestaat uit een breed scala aan domeinen, waaronder "slimme" Rijkskantoren, Housing & Hosting, Applicaties, Rijkswerkomgeving, en insourcing van nieuwe dienstverlening. Je bent als projectmanager verantwoordelijk voor het leiden en uitvoeren van één of meerdere projecten in het domein Applicaties, met daarin aansprekende projecten zoals de (door)ontwikkeling van ECM, Identity Management, ERP, vreemdelingenketentoepassingen en webapplicaties. De projectopdracht betreft het migreren en verhuizen van applicaties binnen de infrastructuren van SSC-ICT. Kwaliteitscontroles dmv (geautomatiseerd) testen zijn hierbij van belang. Kennis van en ervaring met deze activiteiten is noodzakelijk. Als projectmanager geef je leiding aan complexe ICT programma’s en projecten die doorgaans SSC-ICT overstijgend zijn. Met jouw expertise zorg je ervoor dat programma's tijdig, binnen budget en naar volle tevredenheid van klanten worden opgeleverd. Risico’s weet je in te schatten en te beperken, escalaties weet je tijdig in goede banen te leiden. Je realiseert doelstellingen in samenwerking met opdrachtgever, projectteam, security specialisten, architecten en de beheerorganisatie. Je houdt hierbij rekening met de vele klanten en hun soms conflicterende belangen. Je creëert draagvlak op operationeel niveau tot aan de bestuurstafel. Door jouw daadkracht, technische know-how, hands-on mentaliteit en flinke dosis doorzettingsvermogen weet jij de beste resultaten neer te zetten! Eisen: •Ervaring binnen SSC-ICT. •Aantoonbare ervaring als projectmanager met succesvol afgeronde, complexe ICT-programma’s •Ervaring met managen van complexe opdrachtgever relaties binnen de Rijksoverheid en/of vergelijkbare grote organisaties •Relevante ervaring met applicatiemigraties en infrastructuur •Kennisgebieden: Changemanagement, Informatiearchitectuur. Wensen: •Technische opleiding genoten, HTS+ / TU •Affiniteit met informatiebeveiliging, BIR / ISO27001 •Hands-on ervaring met ondersteunende tooling, zoals eSynergy, Jira, PTB, Sharepoint, TopDesk •Ervaring in het werken bij een Shared Service organisatie •Beschikt over een helikopterview en heeft oog voor dwarsverbanden en afhankelijkheden •Goed in probleemanalyses en het bedenken van gepaste oplossingen
Senior SAP Basis Consultant / Projectmanager SAP HANA Den Haag
Voor onze klant SSC-ICT zijn wij op zoek naar een Senior SAP Basis Consultant / Projectmanager SAP HANA. Opdrachtomschrijving: SSC-ICT is verantwoordelijk voor het SAP-beheer van ondermeer P-Direkt, 3F, RIVM en DRZ. Voor de eerste twee klanten verzorgen zij de Housing, Hosting en het technisch applicatiebeheer. Voor RIVM en DRZ voeren ze het functioneel en technisch applicatiebeheer uit. Voor P-Direkt en 3F zijn ze met een interne projectleider begonnen met de migratie van de SAP-sytemen naar HANA. Dit HANA-project is zo grootschalig dat er een overall projectleider nodig is die samen met de projectleiders aan de klantklant het project trekt. De interne (technisch) projectleider is verantwoordelijk voor het leveren van de HANA-bouwstenen. De afdeling Beheer Enterprise Resource Planning (ERP) is op zoek een Projectmanager SAP HANA voor een inhuurperiode van 12 maanden, circa drie dagen per week. Op dit moment is SSC-ICT samen met twee grote SAP-klanten begonnen met de eerste stappen in de migratie naar Suite on HANA voor de ene klant én S/4HANA voor de andere klant. De POC-omgeving is bijna gereed. Begin 2018 wordt de nieuwe HANA-gecertificeerde hardware neergezet, waarna de migraties van honderden omgevingen zal starten. Voor dit grote project (Prince2) zijn we op een zoek naar een zeer ervaren projectmanager die niet alleen in de SAP-omgeving jarenlange projectmanagerservaring heeft, maar ook ervaring heeft met zowel grote databasemigraties als met HANA zelf. Omdat één van de twee klanten een groot HR-landschap heeft, is ervaring met de HR-modules van SAP een pré. Als projectmanager geef je leiding aan een team van projectmedewerkers die afkomstig zijn uit zowel de Applicatie- als de Infrastructurele hoek. Daarnaast werk je nauw samen met de klant, leveranciers en afnemers. Je borgt een goede communicatie rondom het project en je houdt de budgetten, kwaliteit en voortgang van het project nauwkeurig in de gaten en rapporteert tijdig bij dreigende exceptions.Tenslotte moet je je politiek bewust zijn van alle belangen die er spelen. Je kan tactisch en strategisch in overleg met de stakeholders, kritisch en zonder het belang van een ieder uit het oog te verliezen. Eisen: •een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met een technische- of ICT- achtergrond; •minimaal vijf jaar ervaring als SAP projectmanager •ervaring met HANA-migratie(s) •SAP HANA gecertificeerd •SAP Netweaver gecertificeerd •EP Technology Consultant gecertificeerd •resultaat- en klantgericht, analytisch ingesteld, stressbestendig, communicatief sterk en een goede organisator •Politiek bewust (overheid) Wensen: Ervaring met SAP HR-modules
Senior Solution Manager Consultant Den Haag
Voor onze klant SSC-ICT zijn wij op zoek naar een Senior SAP Solution Manager Consultant. Opdrachtomschrijving: SSC-ICT is verantwoordelijk voor het SAP-beheer van ondermeer P-Direkt, 3F, RIVM en DRZ. Voor de eerste twee klanten verzorgen ze de Housing, Hosting en het technisch applicatiebeheer. Voor RIVM en DRZ voeren ze het functioneel en technisch applicatiebeheer uit. Het functioneel- en technisch applicatiebeheer wordt uitgevoerd door het SAP-team. Vanuit dit team is één Solution manager consultant begonnen met de upgrade van de Solution manager van P-Direkt naar versie 7,2. ter ondersteuning van deze consultant is er tijdelijk een tweede Senior SAP Solution manager consultant nodig voor een periode van 4 maanden met optie tot verlenging. Werkzaamheden: Momenteel lopen er verschillende upgradeprojecten van Solutionmanagers van onze klanten (naar versie 7.2). Samen met de interne specialist voer je deze upgrades uit. Naast de projecten word je ook af en toe ingezet op beheer. De medewerker dient dagelijkse controles, performance checks en benchmarks uit te voeren. De medewerker bepaalt hierbij belangrijke indicatoren en trends. Hij/zij is verantwoordelijk voor test- en aansluittrajecten en zorgt voor een optimale doorloop van jobs en batches. Zelfstandig of in teamverband voert hij/zij nieuwe installaties en upgrades uit en voert hij/zij transportopdrachten door. Daarnaast analyseert en verhelpt hij/zij incidenten. Hij/zij stelt risico- en impactanalyses op voor wijzigingen, deze voert hij/zij door en test het resultaat. Ook begeleiding van trainees behoort tot het takenpakket. Eisen: •een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met een technische- of ICT- achtergrond; •minimaal vier jaar ervaring als senior SAP Solution Manager consultant •in staat om breed over het product en de onderliggende laag verbanden te leggen en vraagstukken van klanten te doorgronden •gedegen kennis van minimaal één OS-platform (Windows/Unix/Linux); •gedegen kennis van in ieder geval Oracle-databases; Wensen: •Solution manager gecertificeerd (bij voorkeur 7.2) •Ervaring met Solution Manager upgrades •Bereid zijn om zonodig buiten kantoortijd werkzaamheden uit te voeren •SAP netweaver gecertificeerd 7.1
Senior SAP Basis Consultant Den Haag
Voor onze klant SSC-ICT zijn wij op zoek naar een Senior SAP Basis Consultant. Opdrachtomschrijving: SSC-ICT is verantwoordelijk voor het SAP-beheer van ondermeer P-Direkt, 3F, RIVM en DRZ. Voor de eerste twee klanten verzorgen zij de Housing, Hosting en het technisch applicatiebeheer. Voor RIVM en DRZ voeren ze het functioneel en technisch applicatiebeheer uit. Het functioneel- en technisch applicatiebeheer wordt uitgevoerd door het SAP-team. Binnen dit team is nog een vacature voor een senior basisconsultant SAP. De werving voor deze vacature gaat volgend jaar gestart worden, maar omdat het werk toch gedaan moet worden willen zij via tijdelijke inhuur (4 maanden met optie tot verlenging afhankelijk van de resultaten van de werving) deze plek opvullen. Daarom is het SAP-team van de afdeling Beheer Enterprise Resource Planning (ERP) op zoek een Senior SAP Basis Consultant voor een inhuurperiode van 4 maanden. Werkzaamheden: •De medewerker dient dagelijkse controles, performance checks en benchmarks uit te voeren. De medewerker bepaalt hierbij belangrijke indicatoren en trends. Hij/zij is verantwoordelijk voor test- en aansluittrajecten en zorgt voor een optimale doorloop van jobs en batches. •Zelfstandig of in teamverband voert hij/zij nieuwe installaties en upgrades uit en voert hij/zij transportopdrachten door. •Daarnaast analyseert en verhelpt hij/zij incidenten. •Hij/zij stelt risico- en impactanalyses op voor wijzigingen, deze voert hij/zij door en test het resultaat. •Ook begeleiding van trainees behoort tot het takenpakkert. •Ook is het mogelijk dat je wordt betrokken bij diverse projecten. •Projecten als migraties naar ons hypermodern nieuw overheidsdatacenter (ODC) of het optuigen van een mobiel SAP platform. •Ook zijn we voor onze klanten inmiddels gestart met de transitie naar In-memory technologie (HANA). •Complexe SAP-gerelateerde security vraagstukken komen aan bod en wij vragen expertise bij het oplossen hiervan. Eisen: •een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met een technische- of ICT- achtergrond; •minimaal drie jaar ervaring als senior SAP Basis Consultant; •in staat om breed over het product en de onderliggende laag verbanden te leggen en vraagstukken van klanten te doorgronden •gedegen kennis van minimaal één OS-platform (Windows/Unix/Linux); •gedegen kennis van in ieder geval Oracle-databases; Wensen: •bij voorkeur SAP netweaver gecertificeerd 7.1 •Bereid zijn om zonodig buiten kantoortijd werkzaamheden uit te voeren •ervaring met solution manager
Programmasecretaris ( let op geen PMO) Amsterdam
De programmasecretaris ondersteunt het programma IV transitie. Hij/zij is een spin in het web en faciliteert een optimale samenwerking. Wij zoeken een persoon die in een bestuurlijke context kan verbinden, organiseren en rapporteren. Deze persoon kan alleen succesvol zijn wanneer inhoudelijke kennis aanwezig is of voldoende interesse is om zich in kort tijdsbestek de materie eigen te maken. Gezocht wordt naar iemand die zeer gestructureerd kan werken, goed kan organiseren, een grote werklast aan kan, en vooral overzicht kan bewaren. Je moet in hoge mate zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken. De overall programmamanager en de coördinerend programmamanager zijn het directe aanspreekpunt. De programmasecretaris werkt nauw samen met de medewerkers van het programmabureau. Je werkzaamheden zijn zeer divers. Je zult je onder meer bezig houden met: • Het regisseren van de (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen (bv. Stuurgroepen); • Het begeleiden van het opstellen van voorleggers voor diverse • besluitvormende overleggen. • Het organiseren en agenderen van diverse overleggen; • Ondersteuning van de programmamanager(s) bij de uitvoering van hun werkzaamheden, zoals het gericht inplannen van afspraken in hun overvolle agenda’s; • Het (mede) opstellen van maandelijkse voortgangsrapportages. Kennis en expertise: • Minimaal HBO niveau; • Minimaal een jaar aantoonbare ervaring als project- of programmasecretaris • binnen een overheidsorganisatie/een complexe bestuurlijke context; • Minimaal zes (6) maanden ervaring met besluitvormingsprocessen binnen een overheidsorganisatie. • Opbouwen en onderhouden van relaties. In staat om collega's met elkaar in contact te brengen zonder zelf verantwoordelijk te worden voor het betreffende onderwerp of vraagstuk • Klant en servicegericht • Politiek bestuurlijke sensiviteit • Ervaring met analyseren van situaties om zodoende juist te kunnen adviseren op relevante vraagstukken Overige informatie: Locatie: Amsterdam Start: z.s.m., 36 uur per week Einddatum: 30 april 2018, met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl + 31 (0)6 53 38 86 36 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Application Support (Midrange) Amsterdam
Your working environmentOur client supports the complete infrastructure of the bank. Their organizations are completely aligned which means you and your team support a specific business domain, such as Financial Markets, Channels (Internet Banking), Functions, Transactions, Digital Integration, etc. As application support engineer you operate as spider in the web between the business, functional support and developers (suppliers) as TCS and Infosys. You are responsible for both: Run (incidents, support) and Change activities (projects, releases, advice). All this in a fast changing, so very dynamic environment where cloud, fintech, blockchain and privacy are a key-factor. To ensure high availability and performance work is organized towards ITIL standards, using the tool ServiceNow. Out of business hours support (stand-by) and weekend deployments come with the job.Your jobTo support and strengthen the digital transformation we are searching for the best application support technicians to help achieving our customers goal. With helping we mean that you:have solid knowledge of the supported operating systems (AIX, Red Hat Linux, Windows), also in a virtualized environmenthave knowledge of the z/OS operating system or are curious to learn more about the strengths and benefits of this platformhave a proven record or application support within large/complex environments and understand how different applications interact with each otherare experienced in using scheduling tooling such as OPC, Control-M and TWS and are familiar with application deployments using Udeploy or XLdeploylove your work as OPS-engineer, but you do have affinity with DEV as well. You actively work together with client and suppliers and should be able to advise them or even challenge them when acceptance criteria have not been methave solid knowledge and experience of Kornshell and Bash scriptingare able to work in Java, Perl, JavaScript, Python and/or other related programshave moderate knowledge of message concepts (MQ) and file transfers (ftp, sftp, ssh)have entry knowledge of transaction management and database products (DB2, Oracle, SQL)But even more important is that you:are able to not only suggest solutions, but you are also able to put them in practicenot only understand the technical part, but you are also aware that to create value you need to cooperate with colleagues, the business and other suppliersare a teamplayer, willing to help others and share your knowledge all the timehave an exploratory and eager mindset, but as an OPS-engineer you understand that for sustainability adopting certain standards are required
Systeembeheerder Unix - Storage Arnhem
Harvey Nash is voor een van haar eindklanten in Arnhem (TenneT) op zoek naar een systeembeheerder Unix/ storage. Proces: Deadline: donderdag 14 december 14:00 uur Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30-06-2018 Gemiddeld aantal uren per week: 40 Indicatie/Maximaal tarief: zo scherp mogelijk Bijzonderheid: maximaal 1 uur reistijd gerekend vanaf Arnhem (maximaal 40 km)Een AIVD-screening kan onderdeel uitmaken van het selectieprocesJe bent bereid (indien door TenneT gevraagd) mee te draaien in de TenneT storingsdienst De opdrachtgever: Deze opdrachtgever behoort tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. De focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en de safety performance. De opdracht speelt bij Team Infrastructure Services NL. Functie-informatie: Samen met een aantal collega's binnen het team ben je verantwoordelijk voor het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit +/- 1500 fysieke en gevirtualiseerde servers (Windows, Linux), SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Een gedeelte van de diensten is bij externe serviceproviders belegd. Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is. Wat doe je als Systeembeheerder binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT? Monitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen; het uitvoeren van dagelijkse beheertaken; installeren en configureren van nieuwe systemen; onderzoeken en oplossen van storingen in de systemen; opstellen en beheren van documentatie en handleidingen; schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen; het beheren en onderhouden van standaarden. Wat verwachten zij van jou? De collega's omschrijven je als gedreven, nauwkeurig, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. Kennis en ervaring: Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding gericht op Informatica. Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring in het technisch beheren van een complexe IT-omgeving in een dienstverlenende IT-omgeving, waarvan tenminste 2 jaar specifiek met linux en storagebeheer Je beschikt over technische kennis en een breed inzicht in het vakgebied in z'n algemeen. Specifiek heb je diepgaande kennis en ervaring met Unix producten (Linux Red Hat) en VMWare en storage producten (HDS is een pré) Je bent minimaal Red Hat 6 of 7 en ITIL v3 gecertificeerd Je bent gewend te werken volgens ITIL processen Je bruist van de energie, bent stressbestendig en daarnaast ook risicobewust. Je bent een uitstekende communicator, die grenzen aangeeft, gevraagd en ongevraagd feedback geeft en zich goed kan uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal. Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent.
Systeembeheerder Netwerk (Windows, Linux) Arnhem
Harvey Nash is voor een van haar eindklanten in Arnhem (TenneT) op zoek naar een Systeembeheerder Netwerk. Proces: Deadline: donderdag 14 december 14:00 uur Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30-06-2018 Gemiddeld aantal uren per week: 40 Indicatie/Maximaal tarief: zo scherp mogelijk Bijzonderheid: maximaal 1 uur reistijd gerekend vanaf Arnhem (maximaal 40 km)Een AIVD-screening zal onderdeel uitmaken van het selectieprocesJe bent bereid (indien door TenneT gevraagd) mee te draaien in de TenneT storingsdienst De opdrachtgever: Deze opdrachtgever behoort tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. De focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en de safety performance. De opdracht speelt bij Team Infrastructure Services NL. Functie-informatie: Samen met een aantal collega's binnen het team ben je verantwoordelijk voor het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit +/- 1500 fysieke en gevirtualiseerde servers (Windows, Linux), SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Een gedeelte van de diensten is bij externe serviceproviders belegd. Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is. Wat doe je als Systeembeheerder binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT? Monitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen; Het uitvoeren van dagelijkse beheertaken; Installeren en configureren van nieuwe systemen; Onderzoeken en oplossen van storingen in de systemen; Opstellen en beheren van documentatie en handleidingen; Schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen. Wat verwachten zij van jou? De collega's omschrijven je als gedreven, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. Vereisten: Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding gericht op Informatica. Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring in het technisch beheren van een complexe IT-omgeving in een dienstverlenende IT-omgeving, waarvan tenminste 2 jaar specifiek met netwerken. Je beschikt over technische kennis en een breed inzicht in het vakgebied in z'n algemeen. Specifiek heb je kennis en ervaring met Cisco (routing & switching) portfolio (Nexus/ASR/WLC/ISE/ASA) en Checkpoint, en met het beheren van A 10 loadbalancers Je bent gewend te werken volgens ITIL processen Je bruist van de energie, bent stressbestendig en daarnaast ook risicobewust. Je bent een uitstekende communicator, die grenzen aangeeft, gevraagd en ongevraagd feedback geeft en zich goed kan uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal. Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent.
Adviseur Automatisering Sint Odiliënberg
Voor Gemeente Roerdalen zijn wij op zoek naar een Adviseur Automatisering. De Opdrachtgever: Servicecentrum MER is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Voor de afdeling bedrijfsvoering zijn we op zoek naar een adviseur automatisering die ondersteuning kan leveren aan de uitvoering van de technische projecten van de I&A projectenkalender. Omschrijving opdracht: De Adviseur automatisering vormt de schakel tussen de informatisering en de automatisering en maakt onderdeel uit van het team Advies. Je bent verantwoordelijk voor het maken van de vertaling van de informatisering naar de technische applicatie- en ICT infrastructuur en bewaakt daarbij de vastgestelde ICT architectuur. Daarbij beschrijft de adviseur welke specifieke taken en/of acties nodig zijn voor de implementatie van de technische ICT oplossing. Je hebt een adviserende rol zowel intern naar collega’s en als extern naar klanten en vervuld naast zijn rol als adviseur de rol van projectleider binnen diverse ICT projecten. De adviseur I&A dient op de hoogte te zijn en te blijven van technologische ontwikkelingen en de toepassing hiervan. Werkzaamheden: A. Het ontwerpen, opstellen en onderhouden van de applicatie- en ICT infrastructuur: - Het vertalen van de gewenste informatievoorziening naar een technische architectuur binnen de applicatie- en ICT infrastructuur. - Vertalen van de technische architectuur naar specifieke taken/acties op tactische en operationele niveau t.b.v. implementatie. - Het op hoofdlijnen opstellen van en adviseren over implementatieplannen. - Vertaalt signalen en directe vragen vanuit de organisatie en adviseert in ICT gerelateerde oplossingen. B. Het adviseren van het Servicecentrum MER, de daarin opgenomen organisatieonderdelen en/of de deelnemende gemeenten: - Treedt op als adviseur op het vakgebied en levert inbreng in externe en interne overlegstructuren. - Levert een bijdrage aan het analyseren van informatievraagstukken en komt van daaruit tot de bouw van architectuur van ICT oplossingen. - Fungeert als adviseur voor de collega adviseurs informatisering, projectleiders en projectmanagers (zowel intern als extern) en bewaakt vandaaruit de relevante ICT architectuur. - Onderhoudt intensief contact met de medewerkers automatisering en informatisering en draagt zorg voor verbinding tussen de A (automatisering) en I (informatisering). - Beoordelen van en adviseren over offertes inzake aanschaf nieuwe producten of diensten t.b.v. de ICT infrastructuur. - In het kader van (Europese) aanbestedingen adviseren over het opstellen van bestekken en offerteaanvragen inzake aanschaf nieuwe producten en diensten. - Het adviseren over en selecteren van de juiste licentievormen voor hard- en software en zorgen voor het voldoen aan wetgeving en (leveranciers) regelgeving. - Draagt zorg voor het tijdig signaleren en rapporteren van trends en veranderingen in licenties. C. Het fungeren als projectleider van ICT projecten: - Verantwoordelijk voor het voldoen aan financiële en personele (capaciteit) verwachtingen door het plannen van benodigdheden (resources) en bij het bijsturen van afwijkingen daarop. - Verantwoordelijk voor het behalen van projectdoelstelling door het goed organiseren en inplannen van de juiste resources. - Rapporteert periodiek aan het (project)management over de voortgang en status van projecten. - Van begin tot eind verantwoordelijk voor een goede en gedegen uitvoering van het project en de overdracht naar de beheerorganisatie. Jouw Profiel: - Je bent in staat een vertaling te kunnen maken van tactisch naar operationeel niveau. - Je hebt een brede en/of gespecialiseerde theoretische kennis van automatisering en de vaardigheid deze gemotiveerd op te nemen en (effectief) toe te passen, t.b.v. de realisatie van ICT oplossingen binnen de informatievoorziening. - Je bent in staat samenhang (verbinding) aan te brengen tussen ICT vraagstukken en problemen. - Je bent in staat te kunnen acteren binnen een gemeentelijk servicecentrum en het kunnen communiceren en acteren binnen een opdrachtgever/ opdrachtnemer/ relatie. - Je bent in staat in een vroeg stadium ICT trends te signaleren welke interessant zijn voor het Servicecentrum MER, de daarin opgenomen organisatieonderdelen en/of de deelnemende gemeenten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, in de periode van 2012 en 2018, binnen ICT beheer, ICT projecten met producten zoals Microsoft, VMware vSphere, VMware Horizon, Citrix, en RES. - Je hebt minimaal 3 jaar, in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met projectmatig werken. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. - Je bent per direct fulltime beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare werkervaring als ICT beheerder en binnen ICT projecten als projectlid of projectleider of adviseur met recente kennis van producten zoals Microsoft, VMware vSphere, VMware Horizon, Citrix, en RES. - Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een servicecentrum (gemeenten of andere overheidsinstanties) dat ICT producten en diensten levert aan opdrachtgevers (gemeenten of andere overheidsinstanties). Je hebt daarbij ervaring met het uitvoeren van projecten binnen dit soort opdrachtgevers/opdrachtnemers/relaties. Beoordelingscriteria gesprek: - Je zorgt door houding en gedrag voor positieve energie tijdens het sollicitatiegesprek. - Toetsing op vereiste/gewenste werkervaring en kennis. - Persoonlijke klik op sociaal gebied. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Sint Odiliënberg Startdatum: 15-01-2018 Duur: 15-04-2018 Optie op verlenging: 3 x 9 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-12-2017 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 januari 2018 tussen 09:00 - 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior BI Consultant Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Senior BI Consultant De senior BI/DWH consultant dient de data uit HPRM te vertalen naar stuurinformatie voor de afdeling IA. Hierbij moet de data worden ontsloten uit de database van HPRM en worden vertaald naar dashboards in Tableau. De consultant is verantwoordelijk voor het samen met de beheerder ontsluiten van data en samen met de business owner maken van dashboards met stuurinformatie. Er wordt gewerkt met Tableau Desktop versie 10Omschrijving taak:• Ontsluiten van data uit HPRM • Ontwikkelen en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau Desktop.Omschrijving resultaatgebieden:• Primaire focus ligt op Tableau Desktop en secundair op ontsluiten data uit HPRM De senior BI/DWH consultant dient de data uit HPRM te vertalen naar stuurinformatie voor de afdeling IA. Hierbij moet de data worden ontsloten uit de database van HPRM en worden vertaald naar dashboards in Tableau. De consultant is verantwoordelijk voor het samen met de beheerder ontsluiten van data en samen met de business owner maken van dashboards met stuurinformatie. Er wordt gewerkt met Tableau Desktop versie 10Omschrijving taak:• Ontsluiten van data uit HPRM • Ontwikkelen en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau Desktop.Omschrijving resultaatgebieden: - Ruime en aantoonbare kennis van en ervaring met Tableau Desktop (3 jaar ervaring) - Goede mondelinge/schriftelijke communicatie (3 jaar ervaring) - Gedegen kennis van en ervaring SQL (3 jaar ervaring) - Ervaring met gebruikers betreffende (ondersteunen bij) het bouwen van dashboards en rapporten. (3 jaar ervaring)Analytisch denkvermogen; Resultaatgerichtheid; Strategisch inzicht; Overtuigingskracht; Constructief kritische houding; Kennis van het datamodel van HP Enterprise Recordsmanager is een preStart: 2 januari 2018 Eind: 28 februari 2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Standplaats: Den HaagLet op: data interview 22/12 vanaf 14.00 uur
Data Analist Den Haag
Project:De analyses die worden gedaan worden met name gebruikt voor het management om te kunnen sturen op de interne KPI's en service levels.Opdrachtomschrijving:Als data analist draag jij zorg voor het opstellen, ontwikkelen en onderhouden van rapportages en managementdashboards. Dat betekent dat je als ontwikkelaar abstract kunt denken, intelligente applicaties kunt bouwen en gestructureerd kunt werken. Tevens is het van belang dat je eigen inbreng kunt geven en mee kunt denken over nieuwe ontwikkelingen. Als data analist ben je dagelijks bezig met het analyseren van gegevens van het contactcenter. Denk hierbij aan cijfers op het gebied van werkaanbod, bezetting en productie. Aan de hand van jouw analyses geef jij de groepshoofden, teamleiders en medewerkers van het contactcenter inzicht in de prestaties van het contactcenter.Competenties:- Analytisch, communicatief vaardig, accuratesse- Ervaring met NICE IEXDe eisen en tevens knock-out criteria:1. Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau.2. Kandidaat beschikt minimaal over 3 jaar ervaring binnen een contactcenter.3. Kandidaat beschikt over basiskennis van WFM processen.4. Kandidaat minimaal 1 jaar ervaring met het maken van queries in SAP BW.5. Kandidaat beschikt over 2 jaar ervaring met qlikview development en design.6. Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van applicaties in MS Excel VBA en Access.7 Kandidaat beschikt over 2 jaar ervaring met het opstellen van rapportages en data-analyses. P-Direkt staat voor het leveren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsadministratie. De rijksambtenaar regelt zelf zijn personeelszaken. Dat doet hij via de digitale systemen:- P-Direktportaal (een transactieportaal)- Rijksportaal Personeel (een informatieportaal).Het contactcenter P-Direkt ondersteunt managers en medewerkers op de ministeries bij vragen over het gebruik van het P-Direktportaal, over Wet- en regelgeving en over het salaris. Groep Ondersteuning is onderdeel van het contactcenter en houdt zich bezig met de volgende ondersteunende processen:- Work Force Management, data analyse en productierapportages- Gebruikerscommunicatie voor 120.000 rijksambtenaren- Trainingen en opleidingen contactcenter en DVS- Kwaliteitscontrole werkzaamheden contactcenter- Klachtenafhandeling- Relatiebeheer departementen
Software Integrator/IT Service Officer Arnhem
Voor een directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Software Integrator in de functie van IT Service Officer. Start: z.s.m. Duur: 3 maanden, optie op verlenging Inzet: 40 uur per week De afdeling Platform Services verzorgt de informatisering en automatisering van de vele processen binnen het bedrijf. Binnen IT verzorgt de afdeling Platform services het beheer van databases en middleware installaties en applicaties die gebruik maken van middleware installaties als JBoss en Oracle WebLogic. Wat doe je als Software Integrator? Als software Integrator ben je verantwoordelijk voor de installatie en onderhoud van ontwikkelde modules, services en systemen in het systeemlandschap van opdrachtgever. Het huidige systeemlandschap bestaat hoofdzakelijk uit Oracle weblogic en Java georiënteerde applicaties, diverse message handling systemen en een Oracle Fusion Middleware omgeving. Het huidige systeemlandschap is in de afgelopen tien jaar tot stand gekomen en wordt vernieuwd op basis van SOA technologie. De belangrijkste werkzaamheden zijn: Het ondersteunen van projecten om applicaties en services te installeren en te testen Verbeteren en onderhouden van interfaces tussen applicaties. Beheren van de middleware infrastructuur en het oplossen 2e en of 3e lijns softwarestoringen. Uitrollen van nieuwe omgevingen met behulp van diverse tools. Beheren van de OTAP omgeving en uitvoeren van deployments. Ondersteuning in de storingsdiensten ten behoeve van onze hoog beschikbare omgeving behoort t.z.t. tot de mogelijkheden. Wat verwachten wij van jou? Je hebt minimaal een relevante, afgeronde HBO opleiding. Je bent een technicus met een groot analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Kennis en ervaring met ondersteuning/installatie van Weblogic 11g/12c, Oracle SOA suite en Oracle Service Bus Ervaring met Bpel Flows. Composites en identificeren van problemen. Ervaring met tunen/ performance verbeteringen van de weblogic Oracle producten, onder andere tunen connection pools etc. Ervaring met SOA beheertaken, zoals import/export MSD, onder andere partitie management, deployments, creëren en aanpassen van HA adapters. Ervaring en kennis van Linux OS Ervaring met patch(oracle en linux), backup en onderhoud strategieën Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Minstens 5 jaar werkervaring met software integratie systemen. Kennis van en ervaring met synchronisatie- en replicatietechnieken. Je werkt al een aantal jaren op het werkgebied van middleware en Service georiënteerde applicaties en voelt je thuis in een dynamische en complexe IT omgeving. Je hebt ruime ervaring met Oracle PL/SQL, JEE Java Applicatieservers (Weblogic, Jboss) en voldoende ervaring met Unix, Linux(RHEL) en Windows servers. Je werkt zelfstandig, durft verantwoordelijkheid te nemen en hebt overtuigingskracht. Je bent innovatief en pro-actief ingesteld en geïnteresseerd in nieuwe technologieën zoals automated provisioning en deployment , heb je al ervaring met Puppet en XLdeploy, dan is dat een pre. Kennis van SOA concepten en OSB is een pre, alsmede kennis van de energiemarkt.
Business Analyst Diemen
Voor een directe eindklant in Diemen is Harvey Nash op zoek naar een Business Analyst Start: z.s.m. Duur: 4 maanden Description: Client has started an ambitious program to transform both business and IT into the Digital World. In order to facilitate growth, excellent customer experience and flawless and efficient operations, we will redefine the B2B processes for mobile, FMC and internet and implement systems to support. For this program we are looking for 2 experienced business analysts who can drive the digital journey from vision to realization in the following fields of expertise: Technical order management Assurance and billing De zakelijke afdeling van opdrachtgever heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de ontwikkeling van dienstverlening naar klanten. Naast een provider van vaste access producten voor grootzakelijke klanten, heeft opdrachtgever haar portfolio uitgebreid naar mobiel en FMC voor alle klantsegmenten. In de komende jaren willen we niet alleen het productaanbod versterken, klanttevredenheid verhogen met een efficiente operatie, maar een volledig digitale ervaring realiseren voor onze klanten! Aan de basis voor de ambities van opdrachtgever in de komende jaren ligt een ambitieus programma ‘Digital’ dat bestaat uit zowel een business- als IT transformatie. Doel van deze transformatie is om nieuwe digitale mogelijkheden te gebruiken bij het optimaal ondersteunen van de dienstverlening aan onze klanten. Binnen dit programma is behoefte aan business analisten die een cruciale rol spelen bij de realisatie van de visie tot concrete resultaten. Het werk van de business analist legt het fundament voor het nieuwe digitale bedrijf waarmee we onze commerciele en operationele doelstellingen willen behalen. Binnen het programma zijn we op zoek naar analisten voor de processen van technische ordering, assurance en billing. Wat ga je doen? Opstellen en documenteren van een lange-termijn visie voor de digitale ambitie van de operationele- en klantprocessen. Verantwoordelijk voor het verzamelen, afstemmen, prioriteren en documenteren van business requirements. Het is essentieel om op basis van een eigen visie mee te kunnen denken met stakeholders over behoefte en problemen en voorstellen te doen voor oplossingen om deze in te vullen. Beoordelen van technische oplossingen opgesteld door Netwerk- en IT afdelingen. Managen van business stakeholders en key users gedurende het volledige ontwikkelproces. Informeren en aansturen (i.s.m. product owners) van de IT scrum teams met heldere, geprioriteerde epics en stories. Valideren van de opgeleverde epics en stories op basis van gestelde business reqirements en acceptatiecriteria. Betrekken van business stakeholders bij de end-to-end validatie van geleverde functionaliteit. Zorgdragen voor de borging van functionaliteit en gerelateerde processen in de operationele organisatie (i.s.m. lijnverantwoordelijke). Identificeren van issues met betrekking tot scope en requirements incl. voorstellen voor oplossingen/alternatieven. Wat is je profiel? Ervaring met- en visie op digitalisering van dienstverlening, bij voorkeur binnen een B2B omgeving. Kennis van telecommunicatieprocessen gebaseerd op het eTOM model; je dient aantoonbare ervaring binnen dit procesmodel te hebben. Kennis van de volgende diensten: mobiel, hosted voice, internet en vast-mobiel integratie inclusief onderliggende platformen en interfaces; Ervaring met out-of-the box implementaties cq. applicaties die complexe telecomprocessen ondersteunen. In staat om vanuit een helicopterview details te kunnen onderzoeken en de samenhang te begrijpen tussen detailkeuzes en het grotere geheel (ook buiten eigen functiegebied). In staat om visie, keuzes en afwegingen helder toe te lichten zowel mondeling als schriftelijk en daarbij mensen te overtuigen op basis van feiten en ervaring. Technisch voldoende onderlegd om discussies met netwerk en IT teams te voeren en relatie te kunnen leggen tussen functionele requirements en implementatie. Senior die in staat is om vanaf dag 1 zelfstandig te werken in een dynamische en soms turbulente omgeving. Beheerst Engels en (bij voorkeur) Nederlands vloeiend.
Orchestrator Specialist Groningen
Voor een van onze opdrachtgevers in Groningen zijn we op zoek naar een Hosting Medewerker / Orchestrator Specialist Start: 1 januari 2018 Einde: 31 december 2018, optie op verlenging Inzet: 36 uren per week Intakes gepland: 20 december 2017, kandidaten dienen die dag voor een gesprek beschikbaar te zijn. Inleiding afdeling en/of project: Afdeling ISH is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur waarop de ICT Competence Centers meer dan tachtig applicatiediensten leveren aan opdrachtgever en haar stakeholders. Afdeling ISH is onderverdeeld in 3 teams: 1) Wintel team; 2) Coreinfra team; 3) SystemCenter team; Binnen het System Center team is een vacature ontstaan voor een Microsoft System Center Orchestrator specialist. De kandidaat zal ook fungeren als backup van één van de medewerkers binnen het System Center team, zodat grondige kennis van tenminste één andere System Center (SCCM, SCOM, SCSM, SCVMM, SCDPM) module van belang is. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit van onze diensten zijn de sleutelwoorden voor het team. De taak omvat: De werkzaamheden voor SC Orchestrator: - Beheer van de SC Orchestrator omgeving - Ontwerpen en bouwen van runbooks voor het automatiseren van handmatige werkzaamheden - Ontwerpen en bouwen van runbooks voor het implementeren van een geautomatiseerde disaster recovery oplossing - Ontwikkelen en documenteren van standaarden en richtlijnen De werkzaamheden voor andere System Center tools: - Uitvoeren van beheertaken bij afwezigheid van de primaire beheerder (incidenteel buiten kantoortijd). Functie-eisen voor deze vacature: - HBO ICT werk- en denkniveau - ITILv3 gecertificeerd (foundation) - Aantoonbare kennis van en ervaring met: * tool SC Orchestrator 2016\2012. * het ontwerpen en bouwen van runbooks in SC Orchestrator. * Powershell. * .Net 3.5 * SQL (Bouwen van query's - aanmaken, updaten, verwijderen van tabelen) - Beschikken over goede communicatieve vaardigheden om met opdrachtgevers de requirements te kunnen opstellen. - Kennis van de samenhang van alle System Center tools. - Gestructureerd, proactief, architectuur gedreven, doorzettingsvermogen en to the point - Kennis van tenminste één andere System Center module, bij voorkeur SCCM of SCSM. - MSCA Server 2016: - 70-740: Installation, Storage, and Computer with Windows Server 2016 - 70-741: Networking with Windows Server 2016 - 70-742: Identity with Windows Server 2016 - MCSE - Private Cloud Competenties - Stressbestendig - Resultaatgericht - Organisatievermogen - Flexibiliteit Functiewensen voor deze vacature: Een goed analytisch vermogen en sterk in het vastleggen van bevindingen en resultaten. Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 18 december om 12:00 uur in ons bezit te zijn

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
HR Adviseur Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een HR Adviseur.Op dit moment vindt er werving en selectie van een groot aantal vacatures plaats. Het gaat om een tijdelijke piek door het vertrek van medewerkers na een reorganisatie. De huidige bezetting (twee personeelsadviseurs) wordt tijdelijk aangevuld om dit proces gestructureerd en met bij de urgentie passende snelheid uit te voeren en eventueel andere werkzaamheden op te pakken.Opdrachtomschrijving Doelstelling smart en concreet invullen met de exacte periode.Reden verzoek tot inhuur: Op dit moment is er sprake van piekbelasting bij de twee personeelsadviseurs, onder meer door het aantal opengestelde vacatures en de snelle en adequate verwerking die dat vereist. Na de reorganisatie (1 juli 2017) zijn er veel medewerkers vertrokken (o.a. gebruikmakend van van-werk-naar-werk-regeling). Momenteel wordt er geworven voor nieuw gecreëerde functies en vrijgevallen functies. Op dit moment is er sprake van een piekbelasting bij de personeelsadviseurs van P&O.Werkzaamheden / opdrachtformulering smart beschrijven; In afstemming met de personeelsadviseurs uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. HR-advies (zoals op het gebied van W&S het structureren van het proces, opstellen van overzichten t.b.v. afstemming/bespreking met MT en bestuurder, afstemming met vacaturehouder, in samenwerking met team Communicatie opstellen van vacaturetekst, administratieve verwerking, voorbereiden van sollicitatiegesprekken)ce en ander noodzakelijke werkzaamheden.Deskundigheid: Kennis van en ervaring met HR-advies, processen van vacaturestelling en werving & selectie.Nadere toelichting Producten en werkwijzen van de kandidaat voldoen aan de normen van de Opdrachtgever. Kandidaat is gehouden aan geheimhouding en tekent daartoe een geheimhoudingsverklaring.Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden In afstemming met de personeelsadviseurs structureren en uitvoeren van de benodigde activiteiten.Contacten (intern/extern + aard van contacten) Er vindt intensieve samenwerking plaats met twee personeelsadviseurs en een administratief medewerker. Verder is er periodiek overleg/afstemming met de directeur Staf en andere MT-leden. Manager P&O is resultaatverantwoordelijk.Functie - eisen:Kennis: HR-advies (waaronder werving en selectieprocessen)Werkervaring: Ervaring met HR-advies, processen van werving & selectie, bij voorkeur bij de overheid.Overige functie-eisen: P&O-achtergrond.Kennis (Aantoonbaar te maken door:)Kennis: HR-advies (waaronder werving en selectieprocessen) (CV, motivatie en gesprek) Kennis P&O (CV, motivatie en geprek) P&O-achtergrond (CV, motivatie en gesprek) Begeleiding bij en tijdens gesprekken en afwerking van de procedure. (CV, motivatie en gesprek)Competenties (Aantoonbaar te maken door:)Hands on-mentaliteit (CV) Organisatiesensitiviteit (CV) Communicatieve vaardigheden (CV) Resultaatgericht (CV)Werkervaring (Aantoonbaar te maken door:)Aantoonbare werkervaring bij de Rijksoverheid of semi-overheid (CV, motivatie en gesprek)Start: 8 januari 2018 Eind: 1 maart 2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 a 40 per week Thuiswerken: nee Indicatie uurtarief: € 70,=
Oracle Fusion Middleware specialist Gelderland
Functie: Oracle Fusion Middleware specialist (QR5165) Start: 1-1-2018, 40 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Gelderland Omschrijving: Voor onze klant in de provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Oracle Fusion Middleware specialist. Opdracht Je bent gedreven en je verdiept je graag in de uitdagingen die het installeren en configureren van complexe ICT systemen met zich meebrengt. Je focus ligt op het toepassen van Oracle Fusion Middleware producten en het volledig beheersen van alle aspecten die noodzakelijk zijn om deze producten in beheer te nemen. Daarbij sta je midden in de zeer grote en complexe geautomatiseerde omgeving. Als Oracle Fusion Middleware specialist draag je zorg voor de technische inrichting en weet je de juiste weg te bewandelen bij het in beheer brengen van deze producten. Een goede professionele afstemming en actieve samenwerking met andere afdelingen is daarbij essentieel. Je bent communicatief en onderhoudt de contacten met collega's (van beheer en in het project). Collegiaal als je bent is het werken in een team je op het lijf geschreven! Kenmerkend voor de omgeving is de hoge eis die gesteld wordt aan de kwaliteit, continuïteit en stabiliteit. Kennis en ervaring (vereist): Minimaal een afgeronde HBO-opleiding Minimaal 3 jaar ervaring in een Oracle omgeving Ervaring met projectmatig werken met strakke deadlines Gedegen kennis van Oracle WebLogic Server, Oracle Service Bus, Oracle SOA Suite (bij voorkeur 12.2) Kennis van Linux (RedHat) Kennis van JMS Flow en High Availability concepten Ervaring met het werken in grote organisatie Competenties: Plannen en organiseren
Projectmanager Implementatie AVG Den Haag
Voor de implementatie van de AVG is afgelopen periode een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de door te voeren veranderingen als gevolg van deze nieuwe eisen t.a.v. privacybescherming zijn onderverdeeld in concrete klussen en projecten.De projectmanager realiseert deze veranderingen in de informatievoorziening op projectmatige wijze. Deze veranderingen worden gerealiseerd door de afdeling Supply en/of door externe leveranciers en ketenpartners. De gewijzigde informatievoorzieningen worden geïmplementeerd in de steden.Primair vinden we je vaardigheid als gedreven, pragmatisch en resultaatgerichte projectmanager van belang. Omdat we van je verwachten dat je in deze opdracht verschillen in interpretatie van het wettelijk kader of divergerende belangen van stakeholders weet te overbruggen, vinden we het belangrijk dat je weet hoe de materie van de privacywetgeving in elkaar steekt en ervaring hebt me het uitvoeren van projecten rond deze vraagstukken.Belangrijkste taken Verzorgt het omzetten van het uitvoeringprogramma naar concreet uit te voeren projecten.Realiseert, in samenwerking met het projectteam, de door het project beoogde veranderingen.Is verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van kwalitatief goede managementproducten conform de gebruikte projectmethodiek.Realiseert de zorgvuldige afronding en overdracht van de projectresultaten.Managet tijd, geld, resources, scope en risicos van het project.Borgt draagvlak en commitment in het sturende gremium en bij de stakeholders.Monitort in overleg met gemeentelijke projectleiders de voortgang van de implementatie.Profiel Academisch werk- en denkniveau;Zeer ruime ervaring als projectmanager in een complexe (overheids)omgeving;Ruime kennis van de AVG en ervaring in het uitvoeren van projecten die focus hebben op het implementeren van privacybeleid en het borgen van privacybeschermingBrede kennis van en ervaring met business projectmanagement van ICT-projecten en ICTvoortbrengingsprocessen;Basiskennis van ITIL-beheerprocessen;Kennis van en ervaring met de methodieken Prince2 en Agile/Scrum en Lean;Prince2 practitioner gecertificeerd (of tenminste IPMA C);Kennis van en inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen binnen het sociaal domein G4.
Projectleider engineering & Uitovering, 12 u p/w Amsterdam
Projectleider engineering & Uitovering, 12 u p/w te AmsterdamReacties ontvangen wij graag voorzien van: • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt. • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats. • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt. • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT17473 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 2 januari 2018 Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 12 Intakegesprek: woensdag 27 of donderdag 28 december. Sluitingsdatum: woensdag 21 december om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectleider engineering & Uitovering. Opdracht/functie omschrijving: Technische projectleiding voor engineering en plaatsen van geluidschermen langs de Nieuwe Leeuwarderweg in stadsdeel Noord. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een erkende technische HBO diploma. (kopie diploma vereist)Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring als projectleider engineering met het (laten) ontwerpen en realiseren van geluidschermen langs een gebiedsontsluitingsweg, categorie S.Je hebt minimaal 1 relevante referentie.Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring als projectleider engineering met het laten ontwerpen en realiseren van geluidschermen binnen een G4 gemeente of overheidsorganisatie. (50%)Je hebt ervaring als projectleider bij een gemeente of overheidsorganisatie. (50%)Competenties: AnalytischOmgevingsbewustzijnSamenwerkenRelatiebeheerResultaatgerichtheidOvertuigingskracht
SAP FI-CO Consultant Den Haag, Zwolle
Doelstelling Het RVB gaat haar ICT dienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoed specifieke ICT processen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten: - Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)- Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)- Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)- Voormalige directie Rijksvastgoed (dRV)VisieHet RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoed gebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DG-OBR Rijksbreed geleverd worden aan de Rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoed processen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een leveringsketen ontwikkeld waarin SSCICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingsproces in het vastgoed domein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.Afdeling & Team Tijdens de harmonisatie van de verschillende ERP landschappen en de reorganisatie van de afdeling, dienen de SAP systemen van het vm RVOB nog beheert te worden. Deze systemen; een SAP ECC 6.0 een SAP BW 7.0 een SAP Solution Manager Systeem en een TREX systeem, worden op de middenlange termijn uitgefaseerd maar bedienen nog wel de primaire processen van het vmRVOBFunctieomschrijvingGevraagd wordt een SAP FI-CO Consultant voor minimaal 8 uur per week, die in staat is voornoemde SAP systemen te beheren, waardoor de systemen optimaal beschikbaar zijn voor de gebruikers van het RVB. Bij deze opdracht ligt de focus op het zelfstandig uitvoeren van de SAP beheer werkzaamheden. De verwachting is dat de belasting voor het gevraagde profiel neerkomt minimaal 8 uur per week. Functie-eisen- Maakt deel uit van het applicatiebeheerteam SAP- Is zelfstandig in staat voornoemd SAP ECC 6.0 systeem te beheren vwb FI/CO Is SAP gecertificeerd- Heeft kennis van de PS module- Heeft module overstijgende kennis- Het uitvoeren van (kleine) changes- Help bij het opstellen van Functioneel Ontwerp/Technisch Ontwerp- Heeft ervaring in het opleveren van goede documentatie- Heeft ervaring met testen- Heeft goede communicatieve vaardigheden- Standplaats is Apeldoorn/Zwolle/Den Haag/Remote- Kennis van de SD/MM module is een préCompetenties Samenwerken; Overtuigingskracht Integer Resultaatsgericht Sociaalvaardig TeamplayerSelectiecriteriaAanbiedingen van kandidaten worden op onderstaande punten beoordeeld:- Is zelfstandig in staat voornoemd SAP ECC 6.0 systeem te beheren vwb FI/CO;- Is SAP gecertificeerd;- Ervaring en kennis zoals benoemd bij Functie-eisen;- Kennis van het Rijksvastgoedbedrijf of soortgelijke publieke organisaties;- Competenties zoals hierboven beschreven;- Initieel tarief. 
SharePoint Beheerder Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een SharePoint Beheerder. De Opdrachtgever: De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen - de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur - en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams. Het team Informatie (verder: BVINF), waar deze functie deel van gaat uitmaken, levert integrale adviesdiensten op het gebied van organisatie en informatie voorziening. De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast Bedrijfsvoering zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO). Het Shared Service Centrum ONS (Overheid en Service, verder SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen. Het beheer van de ICT infrastructuur van deze drie partners is ondergebracht bij het SSC. Tevens zijn de projectleiders van ICT realisatieprojecten werkzaam bij het SSC. Project: De provincie heeft voor de periode 2015-2019 een Strategisch Informatieplan opgesteld (STIP) waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. De uitvoering van STIP is georganiseerd in vier programma’s: Inspelen op Klantvragen, Lean Organiseren, Beleid Maak je Samen en Samen Realiseren. In elk programma worden diverse projecten uitgevoerd. Elk programma wordt aangestuurd door een programma-overleg met daarboven een overkoepelend portfolio-overleg. De provincie is een aanbesteding gestart met als doel onder andere functionaliteit op het gebied van verantwoorden, samenwerking, zoeken en vinden te realiseren. Een meegegeven eis is dat de door de leverancier geboden oplossingen in de basis gebruik maken van Office 365. De oplevering is uiterlijk augustus 2020. Omdat er binnen Overijssel voor meerdere projecten behoefte is aan een samenwerkingsomgeving op korte termijn, is besloten om een tijdelijke Office365 tenant aan te schaffen. Deze tenant betreft een cloud editie zonder aansluiting op het systeemlandschap. Er zijn momenteel vier projecten waarvoor een Sharepoint teamsite ingericht gaat worden. De SharePoint beheerder gaat in samenwerking met de stakeholders deze vier teamsites inrichten en beheren binnen de kaders en ontwerpafspraken zoals die gelden voor de tenant ‘ProvincieOverijsselPilot’, namelijk: - IJsseldelta fase 2 - actualisering omgevingsvisie - wet Bodem Bescherming naar omgevingswet - asbestbodemsanering. Daarnaast wordt de tenant voor één project gebruikt t.b.v. MS Project online. Consequentie is dat de tijdelijke omgeving op termijn gemigreerd zal moeten worden naar de structurele omgeving. Omschrijving Opdracht: De taken van de SharePoint beheerder zijn; - Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de verschillende templates van de samenwerkingsomgeving zoals deze oorspronkelijk door u is ontworpen. - Verantwoordelijk voor functioneel beheer van de samenwerkingsomgeving. - Organiseren van workshops met het inhoudelijke project en record management ter inventarisatie van de behoeften. - Inrichting van de team sites inclusief autorisaties, rollen, documentbibliotheken etc. - De gebruikerswensen praktisch te vertalen naar goede user stories en functionaliteit zoals de toekomstige gebruikers deze nodig hebben. - Ervoor te zorgen dat de technische keuzes zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden gerealiseerd. - Begeleiden van record management, functioneel beheer en het inhoudelijke project bij het in beheer nemen van de SharePoint sites. - Opleiding en instructies opstellen voor- en met de eindgebruikers. Verantwoordelijkheden / Resultaten: Je dient de opdracht op te leveren binnen de gestelde kaders. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 22 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 voor 32 tot 40 uur per week. - Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. - Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van ICT/informatievoorziening (of vergelijkbaar.) - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met en daarmee over kennis van SharePoint online maar ook van belangrijke andere apps binnen Office 365 en cloud computing. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als SharePoint beheerder bij een overheidsorganisatie in de periode 2012-2017. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar werkervaring met de design mogelijkheden van de online versies van Office 365 in de periode 2014-2017. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar werkervaring met het organiseren en uitvoeren van Workshops/Scrum sessies met stakeholders in de periode 2014 -2017. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar werkervaring met werken onder architectuur en met het integraal veranderen van processen in de periode 2014- 2017. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als sparringpartner met de interne functioneel beheerder en record manager. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als sparringpartner met een architect Office 365 die over de Office 365 omgeving adviseert en de inrichting en samenhang bewaakt. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan met het meenemen van medewerkers in de verandering naar werken met SharePoint. - Je hebt aantoonbare werkervaring als Scrummaster. - Je hebt aantoonbare werkervaring met het fungeren als sparringpartner van een management. Competenties: - Visie - Organisatiesensitiviteit - Omgevingsbewustzijn - Oordeelsvorming - Doelgericht handelen - Vertrouwen opbouwen - Netwerkvaardigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 22-01-2018 Duur: 30-06-2018 Optie op verlenging: Ja Inzet: 32-40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-01-2017 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 januari 2018 tussen 13:00 en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Architect Office 365 Omgeving Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Architect Office 365 Omgeving. De Opdrachtgever: De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen - de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur - en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams. Het team Informatie (verder: BVINF), waar deze functie deel van gaat uitmaken, levert integrale adviesdiensten op het gebied van organisatie en informatie voorziening. De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast Bedrijfsvoering zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO). Het Shared Service Centrum ONS (Overheid en Service, verder SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen. Het beheer van de ICT infrastructuur van deze drie partners is ondergebracht bij het SSC. Tevens zijn de projectleiders van ICT realisatieprojecten werkzaam bij het SSC. Project: De provincie heeft voor de periode 2015-2019 een Strategisch Informatieplan opgesteld (STIP) waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. De uitvoering van STIP is georganiseerd in vier programma’s: Inspelen op Klantvragen, Lean Organiseren, Beleid Maak je Samen en Samen Realiseren. In elk programma worden diverse projecten uitgevoerd. Elk programma wordt aangestuurd door een programma-overleg met daarboven een overkoepelend portfolio-overleg. De provincie is een aanbesteding gestart met als doel onder andere functionaliteit op het gebied van verantwoorden, samenwerking, zoeken en vinden te realiseren. Een meegegeven eis is dat de door de leverancier geboden oplossingen in de basis gebruik maken van Office 365. De oplevering is uiterlijk augustus 2020. Omdat er binnen Overijssel voor meerdere projecten behoefte is aan een samenwerkingsomgeving op korte termijn, is besloten om een tijdelijke Office365 tenant aan te schaffen. Deze tenant betreft een cloud editie zonder aansluiting op het systeemlandschap. Er zijn momenteel vier projecten waarvoor een Sharepointsite ingericht zal worden. Daarnaast wordt de tenant voor één project gebruikt t.b.v. MS Project online. Consequentie is dat de tijdelijke omgeving op termijn gemigreerd zal moeten worden naar de structurele omgeving. De architect Office365 gaat over de Office365 omgeving adviseren, en bewaakt de inrichting en samenhang. De architect Office365 gaat hiervoor samenwerken in een projectteam waaronder een nauwe samenwerking met de externe SharePoint beheerder die de vier teamsites gaat inrichten. Omschrijving Opdracht: De taken van de Architect Office 365 zijn; - een ontwerp opleveren voor de tenant ‘Provincie Overijssel Pilot’. - kaders en inrichtingsprincipes opleveren voor de Sharepoint Online Omgeving. - advies hoe de principes toe te passen binnen de vier Sharepointsites en MS Project online. Hierbij dient rekening te worden gehouden met; - de toepasbaarheid van de kaders en inrichtingsprincipes door een functioneel beheerder. - herkenbaarheid en uiterlijk van de samenwerkingsomgeving hebben veel impact op de user adoption. Het is daarom van belang tijdens de inrichting aandacht te besteden aan het uiterlijk van de samenwerkingsomgeving - bij de inrichting aansluiting zoeken op het gebied van bedrijfsvoeringaspecten van de organisatie: denk hierbij aan het inrichten van record management in Office365 (admin center, maar ook het inrichten van rollen e.d.), inrichting en rolverdeling van functioneel beheer, communicatie met Microsoft voor technische ondersteuning, archivering achteraf in het huidige archiefsysteem EDO en informatiebeveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld samenwerken met externe partijen) Verantwoordelijkheden / Resultaten: Je dient de opdracht op te leveren binnen de gestelde kaders. Screeningseis: Voor deze offerteaanvraag is een screeningseis van toepassing. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 22 januari 2018 tot en met 1 april 2018 voor 32 tot 40 uur per week. - Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. - Je beschikt over tenminste een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van ICT/Informatievoorziening (of vergelijkbaar). - Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als architect Office 365 bij een overheidsorganisatie in de periode 2012-2017. - Je beschikt over werkervaring met en daarmee over kennis van Office 365, de Design mogelijkheden in online versies van Office 365 en is SharePoint 2016 gecertificeerd (bij voorkeur MCP - Microsoft Certified Professional). - Je beschikt over werkervaring als sparringpartner met de informatie architect en met een SharePoint beheerder die teamsites gaat ontwikkelen. - Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring met werken onder architectuur en met het integraal veranderen van processen in de periode 2010-2017. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring met het fungeren van een sparringpartner van een management. - Je hebt werkervaring met SharePoint online. - Je hebt werkervaring opgedaan met het meenemen van medewerkers in de verandering naar werken met SharePoint online. Competenties: - Visie - Organisatie sensitiviteit - Omgevingsbewustzijn - Oordeelsvorming - Doelgericht handelen - Vertrouwen opbouwen - Netwerkvaardigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 22-01-2018 Duur: 01-04-2018 Optie op verlenging: Ja Inzet: 32 - 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-01-2017 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 januari 2018 tussen 9:00 en 13:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Solution architect Den Haag
De klant is op zoek naar een Solution Architect met hands-on ervaring op het gebied van “Cloud” dienstverlening, met name op basis van Azure, die in haar organisatie verantwoordelijk is voor het analyseren, ontwerpen en beschrijven van de “Cloud” dienstverlening, zowel voor applicaties als infrastructuur. De Solution Architect werkt in Projecten en vertaalt klantbehoeften naar ICT oplossingen passend binnen de ICT dienstverlening. De inhoudelijke beslissingen en adviezen moeten ook overgebracht, geborgd en geaccepteerd worden binnen de eigen organisatie waaronder Centrale (Domein) Architectuur, management, beheerders en projectleiders. De eerste opdracht is het opstellen van een PSA en een bestellijst ten behoeve van een pilot ‘Azure stack on premise’. Functie eisen: • Ervaring als Infrastructuur architect/consultant • Afgeronde HBO+ opleiding • Bewezen hands on ervaring met Azure, en met één of meerdere andere cloudoplossingen • Aantoonbare en brede kennis en ervaring met architectuur in complexe Enterprise omgevingen • Kennis van (bij voorkeur gecertificeerd in) ITIL, Prince2, Archimate, BiSL en ASL • TOGAF of DYA gecertificeerd is een pré Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 2-1-2018(36 uur) Einddatum: 30-6-2018 Recruiter: Roel Dijkhuizen, recruiterRD@itaq.nl, +31 (0)6 20 98 54 67 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRD@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Business Analist/Architect Den Haag
De rechtspraak en de samenleving worden steeds digitaler. Informatie vervult een steeds dominantere rol. Om haar cruciale rol in de samenleving te blijven vervullen, moet de rechtspraak blijven aansluiten bij de ontwikkeling van de digitale informatiesamenleving. Dit vraagt een om nauwere samenwerking tussen business en IT en aansluiting bij de digitale ontwikkelingen in de samenleving. Als gevolg van de digitale transformatie van de rechtspraak voert de digitale informatieverwerking een toenemend deel van de rechtspraak operatie uit. Daarvoor wordt ook een nieuwe informatievoorzieningsorganisatie (IVO) opgericht van de rechtspraak die beoogt deze verbeteringen in samenhang aan te pakken. De business analist krijgt een plek binnen de businessunit die zich richt op het rechtsgebied Straf. Het programma DWS/DSS beoogt de digitalisering van de strafrechtketen. Deze digitalisering draagt bij aan het verkorten van de doorlooptijden en volledige verantwoording van de uitstroom uit de keten. Het huidige landschap aan bestaande werkwijzen en oplossingen is in de laatste tientallen jaren gevormd en vertoont tekortkomingen. Dat geldt ook voor de informatieoverdracht tussen de verschillende partijen in de keten. Het programma DWS richt zich dan ook in eerste instantie op de realisatie van de digitale uitwisseling van processtukken. Voor de langere termijn is de doelstelling te komen tot de volledige digitalisering van de uitwisseling van alle informatie/gegevens in de keten op basis van het principe éénmalige vastlegging, meervoudig gebruik. • Ten behoeve van de implementatie van de digitalisering binnen de ZM (en OM), op locatie van gerechten, in kaart brengen welke aanpassingen in het werkproces noodzakelijk zijn • Het uitvoeren van vooronderzoeken naar de mogelijke inrichting van de administratief logistieke processen binnen het rechtsgebied straf inclusief consequenties van keuzes naar oplossingsrichtingen, haalbaarheid, kosten en doorlooptijd • Ter voorbereiding van de verdere innovatie van de werkprocessen binnen het rechtsgebied Straf, het uitvoeren van business analyses en het begrijpelijk en gestructureerd vastleggen van de resultaten daarvan • Opstellen van kaders (onder meer principes) voor processen, functionaliteiten en ter ondersteuning van digitaal werken in de keten • Samen met de leden van het ontwerpteam komen tot een samenhangende modelmatige beschrijving voor digitaal werken in de strafrechtketen (business en informatievoorziening) • Ontwerpen (dan wel laten ontwerpen) van globale en gedetailleerde procesbeschrijvingen Specifiek richten bovenstaande resultatengebieden zich op die processen die door de digitalisering een (tijdelijk) hybride karakter (papier en digitaal) krijgen. Te denken valt aan het digitaliseren (scannen) van papieren documenten, de archivering van papieren/digitale documenten, het routeren en de benaming van gedigitaliseerde documenten, etc. Functie-eisen: • Afgeronde opleiding op WO niveau (bij voorkeur bestuurlijke informatiekunde/ informatica) • Aantoonbare ervaring (min. 5 jaar) als business analist/architect • Aantoonbare algemene, actuele en brede kennis van informatica toepassingen voor de bedrijfsvoering • Kennis van en ervaring met de logistiek administratieve werkprocessen tussen OM en ZM • Aantoonbare kennis van de digitalisering van werkstromen binnen het domein van de Strafrechtketen Wensen: • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitwerken van voorstellen, notities, plannen – en rapportages. • Aantoonbare ervaring met het afstemmen en samenwerken met stakeholders binnen de Rechtspraak en het OM. • Kennis van het planningsproces van zittingen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1 januari 2018 (32 uur) Einddatum: 30 juni 2018 Recruiter: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl, +31 (0)6 23 80 14 17 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven aan recruiters, email: recruiterML@itaq.nl, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterML@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Data analist Den Haag
Als data analist draag jij zorg voor het opstellen, ontwikkelen en onderhouden van rapportages en managementdashboards. Dat betekent dat je als ontwikkelaar abstract kunt denken, intelligente applicaties kunt bouwen en gestructureerd kunt werken. Tevens is het van belang dat je eigen inbreng kunt geven en mee kunt denken over nieuwe ontwikkelingen. Als data analist ben je dagelijks bezig met het analyseren van gegevens van het contactcenter. Denk hierbij aan cijfers op het gebied van werkaanbod, bezetting en productie. Aan de hand van jouw analyses geef jij de groepshoofden, teamleiders en medewerkers van het contactcenter inzicht in de prestaties van het contactcenter. Functie eisen: • Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau • Kandidaat beschikt minimaal over 3 jaar ervaring binnen een • contactcenter. • Kandidaat beschikt over basiskennis van WFM processen. • Kandidaat minimaal 1 jaar ervaring met het maken van queries in SAP BW. • Kandidaat beschikt over 2 jaar ervaring met qlikview development en design. • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van applicaties in MS Excel VBA en Access. • Kandidaat beschikt over 2 jaar ervaring met het opstellen van rapportages en data-analyses Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 2 januari 2018 (36 uur) Duur: 3 maanden met optie op verlenging Recruiter: Robin Overmars, recruiterRO@itaq.nl, 06 – 10 56 10 41 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Solution Architect Azure Den Haag
SSC-ICT is op zoek naar een Solution Architect met hands-on ervaring op het gebied van Cloud dienstverlening, met name op basis van Azure, die in haar organisatie verantwoordelijk is voor het analyseren, ontwerpen en beschrijven van de Cloud dienstverlening, zowel voor applicaties als infrastructuur. De Solution Architect werkt in Projecten en vertaalt klantbehoeften naar ICT oplossingen passend binnen de ICT dienstverlening. De inhoudelijke beslissingen en adviezen moeten ook overgebracht, geborgd en geaccepteerd worden binnen de eigen organisatie waaronder Centrale (Domein) Architectuur, management, beheerders en projectleiders. De eerste opdracht is het opstellen van een PSA en een bestellijst ten behoeve van een pilot Azure stack on premise.Het project waarop de architect wordt ingezet is onderdeel van de realisatie van de servicestrategie Housing & Hosting van SSC-ICT richting leverancier en broker van IAAS- en PAAS diensten. Knock out:Afgeronde HBO opleiding5 jaar Infrastructuur architect/consultant2 jaar Bewezen hands on ervaring met Azure, en met één of meerdere andere cloudoplossingen5 jaar Aantoonbare en brede kennis en ervaring met architectuur in complexe Enterprise omgevingenBachelor Bedrijfskundige InformaticaTOGAF Practitioner; NORATechnische architectuurWensen:Kennis van (bij voorkeur gecertificeerd in) ITIL, Prince2, Archimate, BiSL en ASLTOGAF of DYA gecertificeerd is een préAantoonbaar brede conceptuele en praktische kennis van ICT applicaties en infrastructuren 
Medior Software Developer regio Amsterdam
For our client in Amsterdam we are looking for a Medior Software Developer who will work on the day-to-day development of the website of the client. Work areas: CMS: build new features from business requests. API's: transfers of content via databases to the website mobile app utilizing Python/Django Front End: standard FE task utilizing Javascript, HTML, CSS but also Python. Re-design and personalization of the website are upcoming projects. Knock out skills are Python/Django webdevelopment experience, SCRUM, Unit Testing, Security and high traffic webdevelopment. This is a fulltime position. 32 hours per is debatable but not preferable. English speaking candidates are also welcome. The mid-level Software developer will help manage one of our dev teams working on our software products. Our developers are the brains behind the design, installation, testing and maintenance of software systems. Much more than just playing around with codes, if you work with software you'll play an important part in making a business more efficient and helping to provide a better IT service. Working relationships • Product Development Managers – Internal Customer and product owners • Back end Developers – working very closely with dev teams responsible for the web. • Project Managers – working very closely with project managers effectively working across multiple projects and delivering to deadlines. Responsibilities • Defines site objectives by analyzing user requirements; envisioning system features and functionality. • Designs and develops user interfaces to internet/intranet applications by setting expectations and features priorities throughout development life cycle; determining design methodologies and tool sets; completing programming using languages and software products; designing and conducting tests. • Recommends system solutions by comparing advantages and disadvantages of custom development and purchase alternatives. • Integrates applications by designing database architecture and server scripting; studying and establishing connectivity with network systems, search engines, and information servers. • Creates multimedia applications by using authoring tools. • Completes applications development by coordinating requirements, schedules, and activities; contributing to team meetings; troubleshooting development and production problems across multiple environments and operating platforms. • Supports users by developing documentation and assistance tools. • Updates job knowledge by researching new internet/intranet technologies and software products; participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations. • Enhances organization reputation by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments. Skills and Qualifications • Must be detail oriented, a self-starter and a strong team player • Excellent verbal and written communication, time management and organisational skills • Ability to multi-task and establish priorities • Strong estimating and risk assessment skills • Demonstrated ability to collaborate and negotiate with others • Object-Oriented Design (OOD) General Skills (non-technical) • Strong influencing and negotiation skills • Strong analytical skills • Exceptional verbal and written communication skills • Good ability to manage people • Ability to make decisions and be accountable for decisions and actions • Strong attention to detail • Effective planning and organisation skills • Copes well under pressure and with uncertainty • Flexible and adaptable in the face of changing priorities or circumstances • Drives for results • Problem solving ability Experience Required • Understanding of the Software Development Life Cycle (SDLC) • Experience in software development projects • Experience in software development (3 years +)
Java Developer Mobiele Applicaties Sr. Zeist
Java Developer Mobiele Applicaties Sr. te DriebergenReacties ontvangen wij graag voorzien van: • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt. • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats. • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt. • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT17468 Omgeving: Driebergen Startdatum: 2 april 2018 (let op screening van ca 6 weken voorafgaand) Einddatum: 30 juni 2018 Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 10 januari. Sluitingsdatum: Vrijdag 22 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Java Developer Mobiele Applicaties voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Bij onze opdrachtgever wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de organisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. De qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek en analyse functionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele organisatie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Onderdeel van de opdracht is bereidheid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar). Voor de ontwikkeling van mobiele apps in het Big Data-domein wordt gezocht naar een Senior Java Developer met ervaring in het ontwikkelen van apps voor Android en iOS. Focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe apps die via dashboards grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data inzichtelijk maken die via REST-services beschikbaar zijn. Taken/werkzaamheden: Je werkt graag samen in een team van ontwikkelaars en beheerders (DevOps) en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding in een ICT of Informatica richting.Je hebt werkervaring met het programmeren in Java/Android en Swift/Objective C op iOS.Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met HTML based native apps (React Native, Nativescript). (Weging 40%)Je hebt relevante en vakgerichte trainingen gevolgd. (Weging 30%)Je hebt minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 6 jaar) als Developer van mobiele applicaties. (Weging 30%)Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Java Developer Senior/Medior 2 fte Amersfoort
Java Developer Senior/Medior, 2 fte te AmersfoortReacties ontvangen wij graag voorzien van: • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt. • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats. • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt. • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Gelieve alleen te reageren indien je: • een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband. • geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden. • een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden. Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail. Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT17466 Omgeving: Amersfoort Startdatum: 2 januari 2018 Einddatum: 30 juni 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: donderdag 14 december om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Senior/Medior Java Developers. Opdracht/functie omschrijving: Je komt als ontwikkelaar te werken bij één van de scrumteams die zich bezighouden met de ontwikkeling van applicaties in het hart van de afdeling Transportbesturing. Als onderdeel van je scrumteam draag je bij aan de totstandkoming van een integraal werkende oplossing in nauwe samenwerking met je collega ontwikkelaars en integrators. Van deze rol wordt verwacht dat je zelfstandig en in teamverband taken plant, uitwerkt en uitvoert. Er wordt verwacht dat je proactief bent en je aan kunt passen. Dit betekent dat je recente ervaring hebt in de gebruikte tools/methoden genoemd in de lijst: “Ervaring hebben in minimaal de volgende tools/methoden”. Vanuit de scrumteams wordt “één-druk-op-de-knopsoftware” geleverd, waarbij er bij installatie op test, acceptatie en productieomgeving geen handmatige acties meer uitgevoerd worden. Taken/werkzaamheden: Het vertalen van use cases en non-functional requirements naar werkende software, conform de technische referentie architectuur.Het schrijven van geautomatiseerde tests als: unit-, integratie- en GUI-testen.Het schrijven van technische documentatie als ondersteuning bij de software.Het begrijpen van een ingewikkeld functioneel domein en daarbij het stellen van kritische vragen richting de informatieanalisten, software architecten en product owner.Analyseren van bevindingen en oplossingsrichtingen voorstellen en documenteren.Als sparringpartner dienen op technisch niveau voor de rest van de leden van het Scrumteam en alle overige scrumteamsKNOCK-OUT: Je hebt minimaal 5 jaar hands-on development ervaring binnen verschillende organisaties.Je hebt ervaring met Java Programmeren op medior/senior niveau: Java SE 8, Java EE 7 (met name EJB, JMS, XA-transacties en Web Services), Concepten en industriestandaards zoals HTTP, XML/XSL, WSDL, JAX-WS.Je hebt een positieve externe referentie.Je hebt ervaring in het werken in een agile (scrum) team.Je hebt ervaring met toepassen van integratie ontwerptechnieken.Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Dynamiek/Daadkracht:ZelfstandigheidInitiatiefDoorzettingsvermogenDoelgerichtInterpersoonlijk:Communicatieve vaardighedenFlexibiliteitPragmatische en creatieve inslagDe drang om altijd te blijven verbeterenBrede interesse, zowel technisch als functioneelAnalytisch:Analytisch vermogenCreativiteitMethodisch kunnen werken
Business billing analyst Amsterdam
De zakelijke afdeling van onze eindklant heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de ontwikkeling van dienstverlening naar klanten. Naast een provider van vaste access producten voor grootzakelijke klanten, heeft zij haar portfolio uitgebreid naar mobiel en FMC voor alle klantsegmenten. In de komende jaren willen we niet alleen het productaanbod versterken, klanttevredenheid verhogen met een efficiente operatie, maar een volledig digitale ervaring realiseren voor onze klanten! Aan de basis voor de ambities van onze eindklant in de komende jaren ligt een ambitieus programma ‘Digital’ dat bestaat uit zowel een business- als IT transformatie. Doel van deze transformatie is om nieuwe digitale mogelijkheden te gebruiken bij het optimaal ondersteunen van de dienstverlening aan onze klanten. Binnen dit programma is behoefte aan business analisten die een cruciale rol spelen bij de realisatie van hun visie tot concrete resultaten. Het werk van de business analist legt het fundament voor het nieuwe digitale concept waarmee we onze commerciele en operationele doelstellingen willen behalen. De analisten zijn werkzaam op de volgende functionele gebieden: • Sales & commerciele orderprocessen • Technische orderprocessen • Assurance processen • Billing processen Binnen het programma zijn we op zoek naar analisten voor de processen van technische ordering, assurance en billing. Wat ga je doen? • Opstellen en documenteren van een lange-termijn visie voor de digitale ambitie van de relatie operationele- en klantprocessen. • Verantwoordelijk voor het verzamelen, afstemmen, prioriteren en documenteren van business requirements. Het is essentieel om op basis van een eigen visie mee te kunnen denken met stakeholders over behoefte en problemen en voorstellen te doen voor oplossingen om deze in te vullen. • Beoordelen van technische oplossingen opgesteld door Netwerk- en IT afdelingen. • Managen van business stakeholders en key users gedurende het volledige ontwikkelproces. • Informeren en aansturen (i.s.m. product owners) van de IT scrum teams met heldere, geprioriteerde epics en stories. • Valideren van de opgeleverde epics en stories op basis van gestelde business reqirements en acceptatiecriteria. • Betrekken van business stakeholders bij de end-to-end validatie van geleverde functionaliteit. • Zorgdragen voor de borging van functionaliteit en gerelateerde processen in de operationele organisatie (i.s.m. lijnverantwoordelijke). • Identificeren van issues met betrekking tot scope en requirements incl. voorstellen voor oplossingen/alternatieven. Functie eisen: • Ervaring met- en visie op digitalisering van dienstverlening, bij voorkeur binnen een B2B omgeving. • Kennis van telecommunicatieprocessen gebaseerd op het eTOM model; je dient aantoonbare ervaring binnen dit procesmodel te hebben. • Kennis van de volgende diensten: mobiel, hosted voice, internet en vast-mobiel integratie inclusief onderliggende platformen en interfaces; • Ervaring met out-of-the box implementaties cq. applicaties die complexe telecomprocessen ondersteunen. • In staat om vanuit een helicopterview details te kunnen onderzoeken en de samenhang te begrijpen tussen detailkeuzes en het grotere geheel (ook buiten eigen functiegebied). • In staat om visie, keuzes en afwegingen helder toe te lichten zowel mondeling als schriftelijk en daarbij mensen te overtuigen op basis van feiten en ervaring. • Technisch voldoende onderlegd om discussies met netwerk en IT teams te voeren en relatie te kunnen leggen tussen functionele requirements en implementatie. • Senior die in staat is om vanaf dag 1 zelfstandig te werken in een dynamische en soms turbulente omgeving. • Beweegt zich makkelijk op alle niveaus en is in staat om verbinding te kunnen leggen met mensen door de hele organisatie. • Beheerst Engels en (bij voorkeur) Nederlands vloeiend Overige informatie: Locatie: Amsterdam Start: 1-1-2018 (40 uur) Einddatum: 31-03-2018 Recruiter: Wieger Olij, recruiterWO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 11 92 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterWO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur
Projectmanager met ervaring binnen SSC-ICT Den Haag / Zoetermeer
Voor onze klant SSC-ICT zijn wij op zoek naar een Projectmanager met ervaring binnen SSC-ICT. Het maximale tarief voor deze opdracht is € 65. Opdrachtomschrijving: Jaarlijks voert SSC-ICT zo’n 260 ICT-projecten uit voor acht ministeries van het Rijk. Het totale projectportfolio bestaat uit een breed scala aan domeinen, waaronder "slimme" Rijkskantoren, Housing & Hosting, Applicaties, Rijkswerkomgeving, en insourcing van nieuwe dienstverlening. Je bent als projectmanager verantwoordelijk voor het leiden en uitvoeren van één of meerdere projecten in het domein Applicaties, met daarin aansprekende projecten zoals de (door)ontwikkeling van ECM, Identity Management, ERP, vreemdelingenketentoepassingen en webapplicaties. De projectopdracht betreft het migreren en verhuizen van applicaties binnen de infrastructuren van SSC-ICT. Kwaliteitscontroles dmv (geautomatiseerd) testen zijn hierbij van belang. Kennis van en ervaring met deze activiteiten is noodzakelijk. Als projectmanager geef je leiding aan complexe ICT programma’s en projecten die doorgaans SSC-ICT overstijgend zijn. Met jouw expertise zorg je ervoor dat programma's tijdig, binnen budget en naar volle tevredenheid van klanten worden opgeleverd. Risico’s weet je in te schatten en te beperken, escalaties weet je tijdig in goede banen te leiden. Je realiseert doelstellingen in samenwerking met opdrachtgever, projectteam, security specialisten, architecten en de beheerorganisatie. Je houdt hierbij rekening met de vele klanten en hun soms conflicterende belangen. Je creëert draagvlak op operationeel niveau tot aan de bestuurstafel. Door jouw daadkracht, technische know-how, hands-on mentaliteit en flinke dosis doorzettingsvermogen weet jij de beste resultaten neer te zetten! Eisen: •Ervaring binnen SSC-ICT. •Aantoonbare ervaring als projectmanager met succesvol afgeronde, complexe ICT-programma’s •Ervaring met managen van complexe opdrachtgever relaties binnen de Rijksoverheid en/of vergelijkbare grote organisaties •Relevante ervaring met applicatiemigraties en infrastructuur •Kennisgebieden: Changemanagement, Informatiearchitectuur. Wensen: •Technische opleiding genoten, HTS+ / TU •Affiniteit met informatiebeveiliging, BIR / ISO27001 •Hands-on ervaring met ondersteunende tooling, zoals eSynergy, Jira, PTB, Sharepoint, TopDesk •Ervaring in het werken bij een Shared Service organisatie •Beschikt over een helikopterview en heeft oog voor dwarsverbanden en afhankelijkheden •Goed in probleemanalyses en het bedenken van gepaste oplossingen
Senior SAP Basis Consultant / Projectmanager SAP HANA Den Haag
Voor onze klant SSC-ICT zijn wij op zoek naar een Senior SAP Basis Consultant / Projectmanager SAP HANA. Opdrachtomschrijving: SSC-ICT is verantwoordelijk voor het SAP-beheer van ondermeer P-Direkt, 3F, RIVM en DRZ. Voor de eerste twee klanten verzorgen zij de Housing, Hosting en het technisch applicatiebeheer. Voor RIVM en DRZ voeren ze het functioneel en technisch applicatiebeheer uit. Voor P-Direkt en 3F zijn ze met een interne projectleider begonnen met de migratie van de SAP-sytemen naar HANA. Dit HANA-project is zo grootschalig dat er een overall projectleider nodig is die samen met de projectleiders aan de klantklant het project trekt. De interne (technisch) projectleider is verantwoordelijk voor het leveren van de HANA-bouwstenen. De afdeling Beheer Enterprise Resource Planning (ERP) is op zoek een Projectmanager SAP HANA voor een inhuurperiode van 12 maanden, circa drie dagen per week. Op dit moment is SSC-ICT samen met twee grote SAP-klanten begonnen met de eerste stappen in de migratie naar Suite on HANA voor de ene klant én S/4HANA voor de andere klant. De POC-omgeving is bijna gereed. Begin 2018 wordt de nieuwe HANA-gecertificeerde hardware neergezet, waarna de migraties van honderden omgevingen zal starten. Voor dit grote project (Prince2) zijn we op een zoek naar een zeer ervaren projectmanager die niet alleen in de SAP-omgeving jarenlange projectmanagerservaring heeft, maar ook ervaring heeft met zowel grote databasemigraties als met HANA zelf. Omdat één van de twee klanten een groot HR-landschap heeft, is ervaring met de HR-modules van SAP een pré. Als projectmanager geef je leiding aan een team van projectmedewerkers die afkomstig zijn uit zowel de Applicatie- als de Infrastructurele hoek. Daarnaast werk je nauw samen met de klant, leveranciers en afnemers. Je borgt een goede communicatie rondom het project en je houdt de budgetten, kwaliteit en voortgang van het project nauwkeurig in de gaten en rapporteert tijdig bij dreigende exceptions.Tenslotte moet je je politiek bewust zijn van alle belangen die er spelen. Je kan tactisch en strategisch in overleg met de stakeholders, kritisch en zonder het belang van een ieder uit het oog te verliezen. Eisen: •een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met een technische- of ICT- achtergrond; •minimaal vijf jaar ervaring als SAP projectmanager •ervaring met HANA-migratie(s) •SAP HANA gecertificeerd •SAP Netweaver gecertificeerd •EP Technology Consultant gecertificeerd •resultaat- en klantgericht, analytisch ingesteld, stressbestendig, communicatief sterk en een goede organisator •Politiek bewust (overheid) Wensen: Ervaring met SAP HR-modules
Senior Solution Manager Consultant Den Haag
Voor onze klant SSC-ICT zijn wij op zoek naar een Senior SAP Solution Manager Consultant. Opdrachtomschrijving: SSC-ICT is verantwoordelijk voor het SAP-beheer van ondermeer P-Direkt, 3F, RIVM en DRZ. Voor de eerste twee klanten verzorgen ze de Housing, Hosting en het technisch applicatiebeheer. Voor RIVM en DRZ voeren ze het functioneel en technisch applicatiebeheer uit. Het functioneel- en technisch applicatiebeheer wordt uitgevoerd door het SAP-team. Vanuit dit team is één Solution manager consultant begonnen met de upgrade van de Solution manager van P-Direkt naar versie 7,2. ter ondersteuning van deze consultant is er tijdelijk een tweede Senior SAP Solution manager consultant nodig voor een periode van 4 maanden met optie tot verlenging. Werkzaamheden: Momenteel lopen er verschillende upgradeprojecten van Solutionmanagers van onze klanten (naar versie 7.2). Samen met de interne specialist voer je deze upgrades uit. Naast de projecten word je ook af en toe ingezet op beheer. De medewerker dient dagelijkse controles, performance checks en benchmarks uit te voeren. De medewerker bepaalt hierbij belangrijke indicatoren en trends. Hij/zij is verantwoordelijk voor test- en aansluittrajecten en zorgt voor een optimale doorloop van jobs en batches. Zelfstandig of in teamverband voert hij/zij nieuwe installaties en upgrades uit en voert hij/zij transportopdrachten door. Daarnaast analyseert en verhelpt hij/zij incidenten. Hij/zij stelt risico- en impactanalyses op voor wijzigingen, deze voert hij/zij door en test het resultaat. Ook begeleiding van trainees behoort tot het takenpakket. Eisen: •een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met een technische- of ICT- achtergrond; •minimaal vier jaar ervaring als senior SAP Solution Manager consultant •in staat om breed over het product en de onderliggende laag verbanden te leggen en vraagstukken van klanten te doorgronden •gedegen kennis van minimaal één OS-platform (Windows/Unix/Linux); •gedegen kennis van in ieder geval Oracle-databases; Wensen: •Solution manager gecertificeerd (bij voorkeur 7.2) •Ervaring met Solution Manager upgrades •Bereid zijn om zonodig buiten kantoortijd werkzaamheden uit te voeren •SAP netweaver gecertificeerd 7.1
Senior SAP Basis Consultant Den Haag
Voor onze klant SSC-ICT zijn wij op zoek naar een Senior SAP Basis Consultant. Opdrachtomschrijving: SSC-ICT is verantwoordelijk voor het SAP-beheer van ondermeer P-Direkt, 3F, RIVM en DRZ. Voor de eerste twee klanten verzorgen zij de Housing, Hosting en het technisch applicatiebeheer. Voor RIVM en DRZ voeren ze het functioneel en technisch applicatiebeheer uit. Het functioneel- en technisch applicatiebeheer wordt uitgevoerd door het SAP-team. Binnen dit team is nog een vacature voor een senior basisconsultant SAP. De werving voor deze vacature gaat volgend jaar gestart worden, maar omdat het werk toch gedaan moet worden willen zij via tijdelijke inhuur (4 maanden met optie tot verlenging afhankelijk van de resultaten van de werving) deze plek opvullen. Daarom is het SAP-team van de afdeling Beheer Enterprise Resource Planning (ERP) op zoek een Senior SAP Basis Consultant voor een inhuurperiode van 4 maanden. Werkzaamheden: •De medewerker dient dagelijkse controles, performance checks en benchmarks uit te voeren. De medewerker bepaalt hierbij belangrijke indicatoren en trends. Hij/zij is verantwoordelijk voor test- en aansluittrajecten en zorgt voor een optimale doorloop van jobs en batches. •Zelfstandig of in teamverband voert hij/zij nieuwe installaties en upgrades uit en voert hij/zij transportopdrachten door. •Daarnaast analyseert en verhelpt hij/zij incidenten. •Hij/zij stelt risico- en impactanalyses op voor wijzigingen, deze voert hij/zij door en test het resultaat. •Ook begeleiding van trainees behoort tot het takenpakkert. •Ook is het mogelijk dat je wordt betrokken bij diverse projecten. •Projecten als migraties naar ons hypermodern nieuw overheidsdatacenter (ODC) of het optuigen van een mobiel SAP platform. •Ook zijn we voor onze klanten inmiddels gestart met de transitie naar In-memory technologie (HANA). •Complexe SAP-gerelateerde security vraagstukken komen aan bod en wij vragen expertise bij het oplossen hiervan. Eisen: •een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met een technische- of ICT- achtergrond; •minimaal drie jaar ervaring als senior SAP Basis Consultant; •in staat om breed over het product en de onderliggende laag verbanden te leggen en vraagstukken van klanten te doorgronden •gedegen kennis van minimaal één OS-platform (Windows/Unix/Linux); •gedegen kennis van in ieder geval Oracle-databases; Wensen: •bij voorkeur SAP netweaver gecertificeerd 7.1 •Bereid zijn om zonodig buiten kantoortijd werkzaamheden uit te voeren •ervaring met solution manager
Programmasecretaris ( let op geen PMO) Amsterdam
De programmasecretaris ondersteunt het programma IV transitie. Hij/zij is een spin in het web en faciliteert een optimale samenwerking. Wij zoeken een persoon die in een bestuurlijke context kan verbinden, organiseren en rapporteren. Deze persoon kan alleen succesvol zijn wanneer inhoudelijke kennis aanwezig is of voldoende interesse is om zich in kort tijdsbestek de materie eigen te maken. Gezocht wordt naar iemand die zeer gestructureerd kan werken, goed kan organiseren, een grote werklast aan kan, en vooral overzicht kan bewaren. Je moet in hoge mate zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken. De overall programmamanager en de coördinerend programmamanager zijn het directe aanspreekpunt. De programmasecretaris werkt nauw samen met de medewerkers van het programmabureau. Je werkzaamheden zijn zeer divers. Je zult je onder meer bezig houden met: • Het regisseren van de (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen (bv. Stuurgroepen); • Het begeleiden van het opstellen van voorleggers voor diverse • besluitvormende overleggen. • Het organiseren en agenderen van diverse overleggen; • Ondersteuning van de programmamanager(s) bij de uitvoering van hun werkzaamheden, zoals het gericht inplannen van afspraken in hun overvolle agenda’s; • Het (mede) opstellen van maandelijkse voortgangsrapportages. Kennis en expertise: • Minimaal HBO niveau; • Minimaal een jaar aantoonbare ervaring als project- of programmasecretaris • binnen een overheidsorganisatie/een complexe bestuurlijke context; • Minimaal zes (6) maanden ervaring met besluitvormingsprocessen binnen een overheidsorganisatie. • Opbouwen en onderhouden van relaties. In staat om collega's met elkaar in contact te brengen zonder zelf verantwoordelijk te worden voor het betreffende onderwerp of vraagstuk • Klant en servicegericht • Politiek bestuurlijke sensiviteit • Ervaring met analyseren van situaties om zodoende juist te kunnen adviseren op relevante vraagstukken Overige informatie: Locatie: Amsterdam Start: z.s.m., 36 uur per week Einddatum: 30 april 2018, met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl + 31 (0)6 53 38 86 36 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Application Support (Midrange) Amsterdam
Your working environmentOur client supports the complete infrastructure of the bank. Their organizations are completely aligned which means you and your team support a specific business domain, such as Financial Markets, Channels (Internet Banking), Functions, Transactions, Digital Integration, etc. As application support engineer you operate as spider in the web between the business, functional support and developers (suppliers) as TCS and Infosys. You are responsible for both: Run (incidents, support) and Change activities (projects, releases, advice). All this in a fast changing, so very dynamic environment where cloud, fintech, blockchain and privacy are a key-factor. To ensure high availability and performance work is organized towards ITIL standards, using the tool ServiceNow. Out of business hours support (stand-by) and weekend deployments come with the job.Your jobTo support and strengthen the digital transformation we are searching for the best application support technicians to help achieving our customers goal. With helping we mean that you:have solid knowledge of the supported operating systems (AIX, Red Hat Linux, Windows), also in a virtualized environmenthave knowledge of the z/OS operating system or are curious to learn more about the strengths and benefits of this platformhave a proven record or application support within large/complex environments and understand how different applications interact with each otherare experienced in using scheduling tooling such as OPC, Control-M and TWS and are familiar with application deployments using Udeploy or XLdeploylove your work as OPS-engineer, but you do have affinity with DEV as well. You actively work together with client and suppliers and should be able to advise them or even challenge them when acceptance criteria have not been methave solid knowledge and experience of Kornshell and Bash scriptingare able to work in Java, Perl, JavaScript, Python and/or other related programshave moderate knowledge of message concepts (MQ) and file transfers (ftp, sftp, ssh)have entry knowledge of transaction management and database products (DB2, Oracle, SQL)But even more important is that you:are able to not only suggest solutions, but you are also able to put them in practicenot only understand the technical part, but you are also aware that to create value you need to cooperate with colleagues, the business and other suppliersare a teamplayer, willing to help others and share your knowledge all the timehave an exploratory and eager mindset, but as an OPS-engineer you understand that for sustainability adopting certain standards are required
Systeembeheerder Unix - Storage Arnhem
Harvey Nash is voor een van haar eindklanten in Arnhem (TenneT) op zoek naar een systeembeheerder Unix/ storage. Proces: Deadline: donderdag 14 december 14:00 uur Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30-06-2018 Gemiddeld aantal uren per week: 40 Indicatie/Maximaal tarief: zo scherp mogelijk Bijzonderheid: maximaal 1 uur reistijd gerekend vanaf Arnhem (maximaal 40 km)Een AIVD-screening kan onderdeel uitmaken van het selectieprocesJe bent bereid (indien door TenneT gevraagd) mee te draaien in de TenneT storingsdienst De opdrachtgever: Deze opdrachtgever behoort tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. De focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en de safety performance. De opdracht speelt bij Team Infrastructure Services NL. Functie-informatie: Samen met een aantal collega's binnen het team ben je verantwoordelijk voor het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit +/- 1500 fysieke en gevirtualiseerde servers (Windows, Linux), SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Een gedeelte van de diensten is bij externe serviceproviders belegd. Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is. Wat doe je als Systeembeheerder binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT? Monitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen; het uitvoeren van dagelijkse beheertaken; installeren en configureren van nieuwe systemen; onderzoeken en oplossen van storingen in de systemen; opstellen en beheren van documentatie en handleidingen; schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen; het beheren en onderhouden van standaarden. Wat verwachten zij van jou? De collega's omschrijven je als gedreven, nauwkeurig, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. Kennis en ervaring: Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding gericht op Informatica. Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring in het technisch beheren van een complexe IT-omgeving in een dienstverlenende IT-omgeving, waarvan tenminste 2 jaar specifiek met linux en storagebeheer Je beschikt over technische kennis en een breed inzicht in het vakgebied in z'n algemeen. Specifiek heb je diepgaande kennis en ervaring met Unix producten (Linux Red Hat) en VMWare en storage producten (HDS is een pré) Je bent minimaal Red Hat 6 of 7 en ITIL v3 gecertificeerd Je bent gewend te werken volgens ITIL processen Je bruist van de energie, bent stressbestendig en daarnaast ook risicobewust. Je bent een uitstekende communicator, die grenzen aangeeft, gevraagd en ongevraagd feedback geeft en zich goed kan uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal. Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent.
Systeembeheerder Netwerk (Windows, Linux) Arnhem
Harvey Nash is voor een van haar eindklanten in Arnhem (TenneT) op zoek naar een Systeembeheerder Netwerk. Proces: Deadline: donderdag 14 december 14:00 uur Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30-06-2018 Gemiddeld aantal uren per week: 40 Indicatie/Maximaal tarief: zo scherp mogelijk Bijzonderheid: maximaal 1 uur reistijd gerekend vanaf Arnhem (maximaal 40 km)Een AIVD-screening zal onderdeel uitmaken van het selectieprocesJe bent bereid (indien door TenneT gevraagd) mee te draaien in de TenneT storingsdienst De opdrachtgever: Deze opdrachtgever behoort tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. De focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en de safety performance. De opdracht speelt bij Team Infrastructure Services NL. Functie-informatie: Samen met een aantal collega's binnen het team ben je verantwoordelijk voor het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit +/- 1500 fysieke en gevirtualiseerde servers (Windows, Linux), SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Een gedeelte van de diensten is bij externe serviceproviders belegd. Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is. Wat doe je als Systeembeheerder binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT? Monitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen; Het uitvoeren van dagelijkse beheertaken; Installeren en configureren van nieuwe systemen; Onderzoeken en oplossen van storingen in de systemen; Opstellen en beheren van documentatie en handleidingen; Schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen. Wat verwachten zij van jou? De collega's omschrijven je als gedreven, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. Vereisten: Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding gericht op Informatica. Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring in het technisch beheren van een complexe IT-omgeving in een dienstverlenende IT-omgeving, waarvan tenminste 2 jaar specifiek met netwerken. Je beschikt over technische kennis en een breed inzicht in het vakgebied in z'n algemeen. Specifiek heb je kennis en ervaring met Cisco (routing & switching) portfolio (Nexus/ASR/WLC/ISE/ASA) en Checkpoint, en met het beheren van A 10 loadbalancers Je bent gewend te werken volgens ITIL processen Je bruist van de energie, bent stressbestendig en daarnaast ook risicobewust. Je bent een uitstekende communicator, die grenzen aangeeft, gevraagd en ongevraagd feedback geeft en zich goed kan uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal. Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent.
Adviseur Automatisering Sint Odiliënberg
Voor Gemeente Roerdalen zijn wij op zoek naar een Adviseur Automatisering. De Opdrachtgever: Servicecentrum MER is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Voor de afdeling bedrijfsvoering zijn we op zoek naar een adviseur automatisering die ondersteuning kan leveren aan de uitvoering van de technische projecten van de I&A projectenkalender. Omschrijving opdracht: De Adviseur automatisering vormt de schakel tussen de informatisering en de automatisering en maakt onderdeel uit van het team Advies. Je bent verantwoordelijk voor het maken van de vertaling van de informatisering naar de technische applicatie- en ICT infrastructuur en bewaakt daarbij de vastgestelde ICT architectuur. Daarbij beschrijft de adviseur welke specifieke taken en/of acties nodig zijn voor de implementatie van de technische ICT oplossing. Je hebt een adviserende rol zowel intern naar collega’s en als extern naar klanten en vervuld naast zijn rol als adviseur de rol van projectleider binnen diverse ICT projecten. De adviseur I&A dient op de hoogte te zijn en te blijven van technologische ontwikkelingen en de toepassing hiervan. Werkzaamheden: A. Het ontwerpen, opstellen en onderhouden van de applicatie- en ICT infrastructuur: - Het vertalen van de gewenste informatievoorziening naar een technische architectuur binnen de applicatie- en ICT infrastructuur. - Vertalen van de technische architectuur naar specifieke taken/acties op tactische en operationele niveau t.b.v. implementatie. - Het op hoofdlijnen opstellen van en adviseren over implementatieplannen. - Vertaalt signalen en directe vragen vanuit de organisatie en adviseert in ICT gerelateerde oplossingen. B. Het adviseren van het Servicecentrum MER, de daarin opgenomen organisatieonderdelen en/of de deelnemende gemeenten: - Treedt op als adviseur op het vakgebied en levert inbreng in externe en interne overlegstructuren. - Levert een bijdrage aan het analyseren van informatievraagstukken en komt van daaruit tot de bouw van architectuur van ICT oplossingen. - Fungeert als adviseur voor de collega adviseurs informatisering, projectleiders en projectmanagers (zowel intern als extern) en bewaakt vandaaruit de relevante ICT architectuur. - Onderhoudt intensief contact met de medewerkers automatisering en informatisering en draagt zorg voor verbinding tussen de A (automatisering) en I (informatisering). - Beoordelen van en adviseren over offertes inzake aanschaf nieuwe producten of diensten t.b.v. de ICT infrastructuur. - In het kader van (Europese) aanbestedingen adviseren over het opstellen van bestekken en offerteaanvragen inzake aanschaf nieuwe producten en diensten. - Het adviseren over en selecteren van de juiste licentievormen voor hard- en software en zorgen voor het voldoen aan wetgeving en (leveranciers) regelgeving. - Draagt zorg voor het tijdig signaleren en rapporteren van trends en veranderingen in licenties. C. Het fungeren als projectleider van ICT projecten: - Verantwoordelijk voor het voldoen aan financiële en personele (capaciteit) verwachtingen door het plannen van benodigdheden (resources) en bij het bijsturen van afwijkingen daarop. - Verantwoordelijk voor het behalen van projectdoelstelling door het goed organiseren en inplannen van de juiste resources. - Rapporteert periodiek aan het (project)management over de voortgang en status van projecten. - Van begin tot eind verantwoordelijk voor een goede en gedegen uitvoering van het project en de overdracht naar de beheerorganisatie. Jouw Profiel: - Je bent in staat een vertaling te kunnen maken van tactisch naar operationeel niveau. - Je hebt een brede en/of gespecialiseerde theoretische kennis van automatisering en de vaardigheid deze gemotiveerd op te nemen en (effectief) toe te passen, t.b.v. de realisatie van ICT oplossingen binnen de informatievoorziening. - Je bent in staat samenhang (verbinding) aan te brengen tussen ICT vraagstukken en problemen. - Je bent in staat te kunnen acteren binnen een gemeentelijk servicecentrum en het kunnen communiceren en acteren binnen een opdrachtgever/ opdrachtnemer/ relatie. - Je bent in staat in een vroeg stadium ICT trends te signaleren welke interessant zijn voor het Servicecentrum MER, de daarin opgenomen organisatieonderdelen en/of de deelnemende gemeenten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, in de periode van 2012 en 2018, binnen ICT beheer, ICT projecten met producten zoals Microsoft, VMware vSphere, VMware Horizon, Citrix, en RES. - Je hebt minimaal 3 jaar, in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met projectmatig werken. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. - Je bent per direct fulltime beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare werkervaring als ICT beheerder en binnen ICT projecten als projectlid of projectleider of adviseur met recente kennis van producten zoals Microsoft, VMware vSphere, VMware Horizon, Citrix, en RES. - Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een servicecentrum (gemeenten of andere overheidsinstanties) dat ICT producten en diensten levert aan opdrachtgevers (gemeenten of andere overheidsinstanties). Je hebt daarbij ervaring met het uitvoeren van projecten binnen dit soort opdrachtgevers/opdrachtnemers/relaties. Beoordelingscriteria gesprek: - Je zorgt door houding en gedrag voor positieve energie tijdens het sollicitatiegesprek. - Toetsing op vereiste/gewenste werkervaring en kennis. - Persoonlijke klik op sociaal gebied. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Sint Odiliënberg Startdatum: 15-01-2018 Duur: 15-04-2018 Optie op verlenging: 3 x 9 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-12-2017 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 4 januari 2018 tussen 09:00 - 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior BI Consultant Den Haag
Voor een directe opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Senior BI Consultant De senior BI/DWH consultant dient de data uit HPRM te vertalen naar stuurinformatie voor de afdeling IA. Hierbij moet de data worden ontsloten uit de database van HPRM en worden vertaald naar dashboards in Tableau. De consultant is verantwoordelijk voor het samen met de beheerder ontsluiten van data en samen met de business owner maken van dashboards met stuurinformatie. Er wordt gewerkt met Tableau Desktop versie 10Omschrijving taak:• Ontsluiten van data uit HPRM • Ontwikkelen en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau Desktop.Omschrijving resultaatgebieden:• Primaire focus ligt op Tableau Desktop en secundair op ontsluiten data uit HPRM De senior BI/DWH consultant dient de data uit HPRM te vertalen naar stuurinformatie voor de afdeling IA. Hierbij moet de data worden ontsloten uit de database van HPRM en worden vertaald naar dashboards in Tableau. De consultant is verantwoordelijk voor het samen met de beheerder ontsluiten van data en samen met de business owner maken van dashboards met stuurinformatie. Er wordt gewerkt met Tableau Desktop versie 10Omschrijving taak:• Ontsluiten van data uit HPRM • Ontwikkelen en bouwen extracts, workbooks en dashboard met behulp van Tableau Desktop.Omschrijving resultaatgebieden: - Ruime en aantoonbare kennis van en ervaring met Tableau Desktop (3 jaar ervaring) - Goede mondelinge/schriftelijke communicatie (3 jaar ervaring) - Gedegen kennis van en ervaring SQL (3 jaar ervaring) - Ervaring met gebruikers betreffende (ondersteunen bij) het bouwen van dashboards en rapporten. (3 jaar ervaring)Analytisch denkvermogen; Resultaatgerichtheid; Strategisch inzicht; Overtuigingskracht; Constructief kritische houding; Kennis van het datamodel van HP Enterprise Recordsmanager is een preStart: 2 januari 2018 Eind: 28 februari 2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Standplaats: Den HaagLet op: data interview 22/12 vanaf 14.00 uur
Data Analist Den Haag
Project:De analyses die worden gedaan worden met name gebruikt voor het management om te kunnen sturen op de interne KPI's en service levels.Opdrachtomschrijving:Als data analist draag jij zorg voor het opstellen, ontwikkelen en onderhouden van rapportages en managementdashboards. Dat betekent dat je als ontwikkelaar abstract kunt denken, intelligente applicaties kunt bouwen en gestructureerd kunt werken. Tevens is het van belang dat je eigen inbreng kunt geven en mee kunt denken over nieuwe ontwikkelingen. Als data analist ben je dagelijks bezig met het analyseren van gegevens van het contactcenter. Denk hierbij aan cijfers op het gebied van werkaanbod, bezetting en productie. Aan de hand van jouw analyses geef jij de groepshoofden, teamleiders en medewerkers van het contactcenter inzicht in de prestaties van het contactcenter.Competenties:- Analytisch, communicatief vaardig, accuratesse- Ervaring met NICE IEXDe eisen en tevens knock-out criteria:1. Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau.2. Kandidaat beschikt minimaal over 3 jaar ervaring binnen een contactcenter.3. Kandidaat beschikt over basiskennis van WFM processen.4. Kandidaat minimaal 1 jaar ervaring met het maken van queries in SAP BW.5. Kandidaat beschikt over 2 jaar ervaring met qlikview development en design.6. Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van applicaties in MS Excel VBA en Access.7 Kandidaat beschikt over 2 jaar ervaring met het opstellen van rapportages en data-analyses. P-Direkt staat voor het leveren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsadministratie. De rijksambtenaar regelt zelf zijn personeelszaken. Dat doet hij via de digitale systemen:- P-Direktportaal (een transactieportaal)- Rijksportaal Personeel (een informatieportaal).Het contactcenter P-Direkt ondersteunt managers en medewerkers op de ministeries bij vragen over het gebruik van het P-Direktportaal, over Wet- en regelgeving en over het salaris. Groep Ondersteuning is onderdeel van het contactcenter en houdt zich bezig met de volgende ondersteunende processen:- Work Force Management, data analyse en productierapportages- Gebruikerscommunicatie voor 120.000 rijksambtenaren- Trainingen en opleidingen contactcenter en DVS- Kwaliteitscontrole werkzaamheden contactcenter- Klachtenafhandeling- Relatiebeheer departementen
Software Integrator/IT Service Officer Arnhem
Voor een directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Software Integrator in de functie van IT Service Officer. Start: z.s.m. Duur: 3 maanden, optie op verlenging Inzet: 40 uur per week De afdeling Platform Services verzorgt de informatisering en automatisering van de vele processen binnen het bedrijf. Binnen IT verzorgt de afdeling Platform services het beheer van databases en middleware installaties en applicaties die gebruik maken van middleware installaties als JBoss en Oracle WebLogic. Wat doe je als Software Integrator? Als software Integrator ben je verantwoordelijk voor de installatie en onderhoud van ontwikkelde modules, services en systemen in het systeemlandschap van opdrachtgever. Het huidige systeemlandschap bestaat hoofdzakelijk uit Oracle weblogic en Java georiënteerde applicaties, diverse message handling systemen en een Oracle Fusion Middleware omgeving. Het huidige systeemlandschap is in de afgelopen tien jaar tot stand gekomen en wordt vernieuwd op basis van SOA technologie. De belangrijkste werkzaamheden zijn: Het ondersteunen van projecten om applicaties en services te installeren en te testen Verbeteren en onderhouden van interfaces tussen applicaties. Beheren van de middleware infrastructuur en het oplossen 2e en of 3e lijns softwarestoringen. Uitrollen van nieuwe omgevingen met behulp van diverse tools. Beheren van de OTAP omgeving en uitvoeren van deployments. Ondersteuning in de storingsdiensten ten behoeve van onze hoog beschikbare omgeving behoort t.z.t. tot de mogelijkheden. Wat verwachten wij van jou? Je hebt minimaal een relevante, afgeronde HBO opleiding. Je bent een technicus met een groot analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Kennis en ervaring met ondersteuning/installatie van Weblogic 11g/12c, Oracle SOA suite en Oracle Service Bus Ervaring met Bpel Flows. Composites en identificeren van problemen. Ervaring met tunen/ performance verbeteringen van de weblogic Oracle producten, onder andere tunen connection pools etc. Ervaring met SOA beheertaken, zoals import/export MSD, onder andere partitie management, deployments, creëren en aanpassen van HA adapters. Ervaring en kennis van Linux OS Ervaring met patch(oracle en linux), backup en onderhoud strategieën Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Minstens 5 jaar werkervaring met software integratie systemen. Kennis van en ervaring met synchronisatie- en replicatietechnieken. Je werkt al een aantal jaren op het werkgebied van middleware en Service georiënteerde applicaties en voelt je thuis in een dynamische en complexe IT omgeving. Je hebt ruime ervaring met Oracle PL/SQL, JEE Java Applicatieservers (Weblogic, Jboss) en voldoende ervaring met Unix, Linux(RHEL) en Windows servers. Je werkt zelfstandig, durft verantwoordelijkheid te nemen en hebt overtuigingskracht. Je bent innovatief en pro-actief ingesteld en geïnteresseerd in nieuwe technologieën zoals automated provisioning en deployment , heb je al ervaring met Puppet en XLdeploy, dan is dat een pre. Kennis van SOA concepten en OSB is een pre, alsmede kennis van de energiemarkt.
Business Analyst Diemen
Voor een directe eindklant in Diemen is Harvey Nash op zoek naar een Business Analyst Start: z.s.m. Duur: 4 maanden Description: Client has started an ambitious program to transform both business and IT into the Digital World. In order to facilitate growth, excellent customer experience and flawless and efficient operations, we will redefine the B2B processes for mobile, FMC and internet and implement systems to support. For this program we are looking for 2 experienced business analysts who can drive the digital journey from vision to realization in the following fields of expertise: Technical order management Assurance and billing De zakelijke afdeling van opdrachtgever heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de ontwikkeling van dienstverlening naar klanten. Naast een provider van vaste access producten voor grootzakelijke klanten, heeft opdrachtgever haar portfolio uitgebreid naar mobiel en FMC voor alle klantsegmenten. In de komende jaren willen we niet alleen het productaanbod versterken, klanttevredenheid verhogen met een efficiente operatie, maar een volledig digitale ervaring realiseren voor onze klanten! Aan de basis voor de ambities van opdrachtgever in de komende jaren ligt een ambitieus programma ‘Digital’ dat bestaat uit zowel een business- als IT transformatie. Doel van deze transformatie is om nieuwe digitale mogelijkheden te gebruiken bij het optimaal ondersteunen van de dienstverlening aan onze klanten. Binnen dit programma is behoefte aan business analisten die een cruciale rol spelen bij de realisatie van de visie tot concrete resultaten. Het werk van de business analist legt het fundament voor het nieuwe digitale bedrijf waarmee we onze commerciele en operationele doelstellingen willen behalen. Binnen het programma zijn we op zoek naar analisten voor de processen van technische ordering, assurance en billing. Wat ga je doen? Opstellen en documenteren van een lange-termijn visie voor de digitale ambitie van de operationele- en klantprocessen. Verantwoordelijk voor het verzamelen, afstemmen, prioriteren en documenteren van business requirements. Het is essentieel om op basis van een eigen visie mee te kunnen denken met stakeholders over behoefte en problemen en voorstellen te doen voor oplossingen om deze in te vullen. Beoordelen van technische oplossingen opgesteld door Netwerk- en IT afdelingen. Managen van business stakeholders en key users gedurende het volledige ontwikkelproces. Informeren en aansturen (i.s.m. product owners) van de IT scrum teams met heldere, geprioriteerde epics en stories. Valideren van de opgeleverde epics en stories op basis van gestelde business reqirements en acceptatiecriteria. Betrekken van business stakeholders bij de end-to-end validatie van geleverde functionaliteit. Zorgdragen voor de borging van functionaliteit en gerelateerde processen in de operationele organisatie (i.s.m. lijnverantwoordelijke). Identificeren van issues met betrekking tot scope en requirements incl. voorstellen voor oplossingen/alternatieven. Wat is je profiel? Ervaring met- en visie op digitalisering van dienstverlening, bij voorkeur binnen een B2B omgeving. Kennis van telecommunicatieprocessen gebaseerd op het eTOM model; je dient aantoonbare ervaring binnen dit procesmodel te hebben. Kennis van de volgende diensten: mobiel, hosted voice, internet en vast-mobiel integratie inclusief onderliggende platformen en interfaces; Ervaring met out-of-the box implementaties cq. applicaties die complexe telecomprocessen ondersteunen. In staat om vanuit een helicopterview details te kunnen onderzoeken en de samenhang te begrijpen tussen detailkeuzes en het grotere geheel (ook buiten eigen functiegebied). In staat om visie, keuzes en afwegingen helder toe te lichten zowel mondeling als schriftelijk en daarbij mensen te overtuigen op basis van feiten en ervaring. Technisch voldoende onderlegd om discussies met netwerk en IT teams te voeren en relatie te kunnen leggen tussen functionele requirements en implementatie. Senior die in staat is om vanaf dag 1 zelfstandig te werken in een dynamische en soms turbulente omgeving. Beheerst Engels en (bij voorkeur) Nederlands vloeiend.
Orchestrator Specialist Groningen
Voor een van onze opdrachtgevers in Groningen zijn we op zoek naar een Hosting Medewerker / Orchestrator Specialist Start: 1 januari 2018 Einde: 31 december 2018, optie op verlenging Inzet: 36 uren per week Intakes gepland: 20 december 2017, kandidaten dienen die dag voor een gesprek beschikbaar te zijn. Inleiding afdeling en/of project: Afdeling ISH is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur waarop de ICT Competence Centers meer dan tachtig applicatiediensten leveren aan opdrachtgever en haar stakeholders. Afdeling ISH is onderverdeeld in 3 teams: 1) Wintel team; 2) Coreinfra team; 3) SystemCenter team; Binnen het System Center team is een vacature ontstaan voor een Microsoft System Center Orchestrator specialist. De kandidaat zal ook fungeren als backup van één van de medewerkers binnen het System Center team, zodat grondige kennis van tenminste één andere System Center (SCCM, SCOM, SCSM, SCVMM, SCDPM) module van belang is. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit van onze diensten zijn de sleutelwoorden voor het team. De taak omvat: De werkzaamheden voor SC Orchestrator: - Beheer van de SC Orchestrator omgeving - Ontwerpen en bouwen van runbooks voor het automatiseren van handmatige werkzaamheden - Ontwerpen en bouwen van runbooks voor het implementeren van een geautomatiseerde disaster recovery oplossing - Ontwikkelen en documenteren van standaarden en richtlijnen De werkzaamheden voor andere System Center tools: - Uitvoeren van beheertaken bij afwezigheid van de primaire beheerder (incidenteel buiten kantoortijd). Functie-eisen voor deze vacature: - HBO ICT werk- en denkniveau - ITILv3 gecertificeerd (foundation) - Aantoonbare kennis van en ervaring met: * tool SC Orchestrator 2016\2012. * het ontwerpen en bouwen van runbooks in SC Orchestrator. * Powershell. * .Net 3.5 * SQL (Bouwen van query's - aanmaken, updaten, verwijderen van tabelen) - Beschikken over goede communicatieve vaardigheden om met opdrachtgevers de requirements te kunnen opstellen. - Kennis van de samenhang van alle System Center tools. - Gestructureerd, proactief, architectuur gedreven, doorzettingsvermogen en to the point - Kennis van tenminste één andere System Center module, bij voorkeur SCCM of SCSM. - MSCA Server 2016: - 70-740: Installation, Storage, and Computer with Windows Server 2016 - 70-741: Networking with Windows Server 2016 - 70-742: Identity with Windows Server 2016 - MCSE - Private Cloud Competenties - Stressbestendig - Resultaatgericht - Organisatievermogen - Flexibiliteit Functiewensen voor deze vacature: Een goed analytisch vermogen en sterk in het vastleggen van bevindingen en resultaten. Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 18 december om 12:00 uur in ons bezit te zijn