ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Strategisch adviseur Aanbestedingen, Security en Privacy.

Omschrijving opdrachtgever:
De Directie ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering, zoals innovaties op het gebied van data een grote rol speelt. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De Strategisch Adviseur Aanbestedingen, Security en Privacy is direct betrokken bij ICT-aanbestedingen en de ontwikkeling van het nieuwe Amsterdamse Securitymodel. Hij levert inhoudelijke bijdragen aan de aanbestedingsstukken, en is onderdeel van de werkgroepen die zich bezighouden met de lopende aanbestedingen van ICT-Dienstverlening op het gebied van zowel Connectivity als Werkplek. Daarnaast is deze adviseur direct betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Amsterdamse securitymodel, op basis van Zero trust. Hiervoor is de adviseur lid van het partner architectuur overleg en levert hij adviezen aan Directie.

Werkzaamheden:
- Adviseert Directie inhoudelijk op het gebied van Aanbestedings-, Privacy- en Securityvraagstukken.
- Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdragen aan aanbestedingsstukken ICT (Netwerken en Werkplek). Maakt in dit kader beschrijvingen van de businessbehoeften waarbij Security en Privacy een integraal onderdeel zijn.
- Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe Amsterdamse securitymodel.
- Is (mede) verantwoordelijk voor de overdracht en inbedding van nieuw aanbestede dienstverlening in de regie-organisatie.
- Is (mede) verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe Amsterdamse securitymodel op basis van Zero trust.
- Participeert in Partner Architectuuroverleg

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je beschikt over een opleiding op WO-niveau, op het gebied van Informatica en/of Bedrijfskundige informatica.
3. Je bent in het bezit van het certificering op het gebied van Security en privacy; minimaal 2 van de certificaten CISSP, CISSM of CIPPM
4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Europese aanbestedingen op basis van concurrentie gerichte dialoog, bij voorkeur bij de overheid.
5. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het inrichten van informatiebeveiliging bij de overheid.
6. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met implementatie van de AVG.
7. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring binnen grote organisaties, waarvan ten minste 3 jaar binnen grote Gemeenten (werkervaring bij Gemeente Amsterdam is een pré.)

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over een brede ervaring met ICT-aanbestedingen, en met name de aanpak van de concurrentiegerichte dialoog.
2. Je hebt kennis van Regievoering in een multi-sourcing omgeving.
3. Je hebt ruime kennis van en ervaring met ICT-security vraagstukken.
4. Je hebt ruime kennis van en ervaring met ICT-security architecturen.
5. Je hebt ruime kennis van en ervaring met privacyvraagstukken.
6. Je hebt een brede inhoudelijke kennis van ICT, met name op het gebied van connectiviteit en digitale werkplek, in samenhang met integrale informatiebeveiliging.
7. Je hebt brede kennis van geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, informatiebeveiliging.

Competenties:
- Adviesvaardig
- Communicatief
- Doorzettingsvermogen
- Flexibel
- Intuïtief
- Klantgericht
- Omgevingsbewust

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-12-2019
Duur: 01-12-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 16-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: strategisch, adviseur, security, privacy, aanbestedingenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO04182
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
03-12-2019 19:53:53