ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de KVK zijn wij op zoek naar een Zero Trust Officer/Senior netwerk Engineer.

Omschrijving opdracht:
Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden.
De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt.
Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken.
Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap.
Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.

Binnen KVK is een programma gestart om security naar een nog hoger niveau te brengen.
Daarbij zijn een twintigtal deelgebieden onderkend, welke in een projectvorm worden opgepakt.
Om na oplevering te worden overgedragen aan reguliere beheerteam en/of het Security Operations Center.
Eén van deze projecten behelst het verder uitbouwen en borgen van een hybride Cloud infrastructuur welke Zero Trust netwerk toegang voorziet.
Wij zijn op zoek naar een kandidaat welke de brug slaat tussen de Cloud omgevingen en security.
Een professional die aan beide kanten van de brug kennis, kunde, certificeringen en ervaring meeneemt.

De Zero Trust Officer implementeert de diverse security use cases binnen de hybride cloud infrastructuur van de KVK.
Belangrijk onderdeel hiervan is het verder uitbouwen van de Zero Trust realisatie.
Kennis en aantoonbare product ervaring met o.a. Zscaler, Azure, ASA, ISE,FTD, Prime en Infoblox is daarbij een must.

Wij zoeken een ervaren Zero Trust Officer welke toegang tot het netwerk van de KVK verder uitdenkt, opzet en inricht, waarbij "Security first" de hoeksteen van het handelen is.
Een pragmaticus, welke zowel de theoretische overview heeft alsmede zelf de meters kan maken op de werkvloer.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Kandidaat heeft een hbo denk- en werkniveau. Bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of vergelijkbaar.
2. Kandidaat is in het bezit van de volgende twee certificeringen: CCNP Enterprise Cisco Certified Specialist - Enterprise Design.
3. Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het implementeren en ontwerpen van Zero Trust oplossingen (i.c.m. firewalling, Remote acces, VPN, NAC, IdP, etc.)
4. Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het implementeren en ontwerpen van security oplossingen i.c.m. Azure, SAML en SSO

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Kandidaat is in het bezit van de volgende certificering: CISSP - Certified Information Systems Security Professional.
2. Kandidaat heeft meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties.
3. Kandidaat heeft meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met het implementeren en ontwerpen van IPAM oplossingen van Infoblox.
4. Kandidaat heeft meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in Agile/Scrum teams.


Competenties:
-Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.
-Verantwoordelijkheid nemen
Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.
-Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
-Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
-Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie:
Startdatum: 04-10-2021
Duur:31-12-2021
Optie op verlenging: 1 x 12 maanden.
Inzet: 40 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 23-09-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ZSM na beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Zero Trust, Netwerk Engineer, SecurityOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Mike Soedito
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Markt conform
start project:
04-10-2021
referentie:
ITC
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
14-09-2021 13:23:54