ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Unitmanager (Netwerken)

Omschrijving opdracht:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Netwerken van de afdeling GIT&Infra. Daarin zijn de LAN componenten van het IT Netwerken geclusterd en deze zullen de komende jaren gefaseerd over gaan naar een nieuwe beheersafdeling. Het WAN deel van het IT Netwerk wordt ondergebracht bij de sectie Connectivity van de afdeling Platform Services Defensie. De doelstelling van zowel de sectie Netwerken als de sectie Connectivity is het exploiteren van de Netwerkinfrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. Om dat te kunnen bereiken zal er nauw samengewerkt moeten blijven worden tussen de secties, immers de WAN en LAN componenten vormen samen het IT Netwerk van Defensie. Voor de komende jaren zal er extra aandacht en begeleiding nodig zijn voor de medewerkers. Zij krijgen te maken met verandering van werkomgeving en werkinhoud
daar er ook nieuwe innovaties zullen worden doorgevoerd in het beheer van de netwerken. Er gaat behoefte ontstaan naar nieuwe competenties en technische vaardigheden waardoor de gap tussen huidig en nieuw worden gedefinieerd en door middel van opleidingen met een meerjarenplanning worden gedicht. Daarnaast moet er inhoudelijke aansluiting komen tussen de huidige functie omschrijvingen en de van toepassing zijnde eCF profielen. Je zorgt voor de ruimte, middelen en het vertrouwen dat nodig is om het gewenste niveau van onze dienstverlening te handhaven en waar mogelijk nog verder te laten excelleren. Je neemt deel aan verschillende gremia waarin je jouw aandachtsgebied of de sectie vertegenwoordigd voor de dagdagelijkse operatie of voor de langere termijn en anticipeert daarop.

Omschrijving opdrachtgever:
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Inzet Periode:
Schatting 1860 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1860 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Huis ter Heide, Camp New Amsterdam

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Heeft 3 jaar ervaring in het gebruik van eCF profielen om daarmee behoeftes t.a.v. competenties en technische vaardigheden te identificeren die op korte en lange termijn gaan ontstaan.
2. Heeft 3 jaar ervaring in:
- het pro-actief zoeken naar en initiëren van mogelijke verbeteringen in processen.
- het zorgdragen voor het personeel (vast/inhuur/inleen)
- het bijdragen aan de kwaliteit van de afdeling door deel te nemen aan evaluaties en verbetertrajecten
- het optimaal inzetten van de juiste medewerkers voor de juiste klus
3. Je hebt een HBO diploma
4. Je hebt aantoonbare werkervaring als leidinggevende in een ITIL gestuurde IT beheer omgeving (minimaal 3 jaar)
5. Je hebt aantoonbare kennis en werkervaring met het leidinggeven van technisch personeel dat WAN/LAN netwerken beheert met meer dan 30.000 aansluitingen (minimaal 3 jaar)
6. Je hebt uitgebreide kennis en ervaring met het ontwikkelen van functieomschrijvingen op basis van eCF profielen en competenties (minimaal 5 jaar)
7. Je hebt 38 uur per week beschikbaar

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar gewerkt in een (grote) overheidsorganisatie (bij voorkeur de defensie IT organisatie) en is ervaren in het samenstellen van aantrekkelijke vacatureteksten.
2. Je bent ervaren in het samenstellen van aantrekkelijke vacatureteksten
3. Je hebt bij voorkeur inhoudelijke en aantoonbare kennis en ervaring van gebruikte technologieën in WAN en LAN netwerken ( bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring)
4. Je hebt bij voorkeur meerdere jaren specifieke kennis en ervaring met het coachen en ontwikkelen van technisch personeel in de ICT sector en beschikt over een ITIL certificering ( bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring)
5. Je hebt ruime ervaring met het begeleiden van medewerkers die door een reorganisatie van werkinhoud en omgeving gaan veranderen.Waarbij ook herplaatsings- en bijscholingstrajecten van toepassing kunnen zijn of worden. ( bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Huis ter Heide, Camp New Amsterdam
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 38 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-06-2023
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b.

- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Unitmanager (Netwerken)OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Huis ter Heide, Camp New Amsterdam
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening ca. 3 maanden
referentie:
ITC-ICK22741
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
38 uur
publicatiedatum:
25-05-2023 13:39:42