ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Transitiecoördinator FM

Omschrijving opdracht:
De dienst Facilitair Management (FM) van de Nationale Politie (NP) is onderdeel van het Politie Diensten Centrum (PDC) dat de bedrijfsvoering van de Politie centraal organiseert. De dienst FM is een dienstverlenende organisatie die door de landelijke werkwijze de medewerkers zo optimaal mogelijk van zijn/haar facilitaire product- en dienstverlening voorziet. De medewerkers kunnen zijn/haar facilitaire product- en dienstverlening aanvragen op basis van het beschikbare landelijk standaard assortiment. Zij regelen 24/7 zelf hun facilitaire zaken via het landelijk intranet. De sector Facility Services (FS) is onderdeel van de dienst FM. De sector FS bestaat uit 10 regionale teams die op hun beurt zijn opgedeeld in drie teams: team Facilitaire Services, Team Bedrijfsadministratie en Team Logistiek. FS is ervoor verantwoordelijk dat de gevraagde facilitaire producten en diensten geleverd worden aan de medewerkers. Per 1 januari 2021 zal het team RFS Rotterdam ook de facilitaire product- en dienstverlening voor de Landelijke Meldkamer (LMS) voor haar rekening gaan nemen. Gezocht wordt naar een coördinator die de voorbereiding en uitvoering van de transitie van deze dienstverlening gaat begeleiden. In samenwerking met de verantwoordelijken vanuit het LMS en RFS wordt allereerst een impactanalyse uitgevoerd om in kaart te brengen op welke manier het dienstverleningsmodel van FM ingezet kan worden voor het LMS. De noodzakelijke activiteiten die daaruit volgen, om deze transitie mogelijk te maken, worden beschreven in een implementatieplan. Aansluitend wordt samen met de teamchef en coördinatoren van de facilitaire dienst invulling gegeven aan de feitelijke uitvoering van deze activiteiten.

Doelstelling:
Realisatie van de transitie van de facilitaire product- en dienstverlening van het LMS naar de dienst Facilitair Management (FM).

Verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor de afstemming tussen FM en het LMS
- Verantwoordelijk voor het opstellen van de impactanalyse
- Verantwoordelijk voor het opstellen van het implementatieplan
- Verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de activiteiten van het implementatieplan
- Verantwoordelijk voor de afstemming van communicatie en opleidings-inwerkactiviteiten

Vakmatige taken:
- Uitvoeren van GAP-analyses / impactanalyses
- Risico- en issuemanagement
- Projectplanning
- Voortgangsbewaking
- Rapporteren

Leidinggevende taken:
Regie verantwoordelijkheid voor de uitvoering van activiteiten.

Contacten:
Tussen de beide betrokken organisatieonderdelen.

Inzet in de lijn of project:
De inzet is vanuit de sector FM, ter ondersteuning van de teamchef RFS Rotterdam.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 04-01-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2021 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de richting van Facilitair Management of gelijkwaardig.
3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Transitie coördinator.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de activiteiten van het implementatieplan.
2. Je hebt één of meerdere jaren aantoonbare ervaring, met de volgende vakmatige taken:
- Uitvoeren van GAP-analyses / impactanalyses
- Risico- en issuemanagement
- Projectplanning
- Voortgangsbewaking
- Rapporteren
3. Je hebt werkervaring in grootschalige organisaties (>5.000 FTE), bij voorkeur ervaring binnen een overheidsorganisatie.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam, landelijk reizen kan voorkomen
Startdatum: 04-01-2021
Duur: 30-06-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-10-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 45.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: transitie, coordinator ,facilitair, managementOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam, landelijk reizen kan voorkomen
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
04-01-2021
referentie:
ITC- ICBO06654
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-10-2020 08:33:17