ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn wij op zoek naar een Tranchemanager PGB 2.0.

Omschrijving opdracht:
“Never a dull moment” op het PGB dossier! Het persoonsgebonden budget (PGB) heeft de afgelopen periode volop in de belangstelling gestaan. Heb jij gevoel voor ICT-projecten, maar heb je ook oog voor beleid en uitvoering? En houd je van een uitdaging in een dynamische o mgeving? Kom dan het Programma PGB versterken! Het Programma PGB is direct onder de pSG opgehangen, bestaat uit ongeveer 35 mensen. Het Programma PGB wordt aangestuurd door een programmadirecteur. Een PGB is een budget (geldbedrag) dat mensen kunnen aanvragen om zelf hulp, (thuis)zorg en begeleiding of voorzieningen in te kopen om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Daarbij kiest men zelf zorgverleners en begeleiders uit. Een PGB kan op basis van verschillende regelingen worden aangevraagd: op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met ingang van 2015 is het zogenoemde trekkingsrecht ingevoerd. Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders het budget, dat door gemeenten en zorgkantoren wordt verstrekt, niet meer op hun eigen rekening gestort. Zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald op basis van een door de budgethouder ingediende declaratie. Dit wordt het ‘trekkingsrecht’ genoemd. Voor administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, verstrekkers en de SVB is een nieuw informatiesysteem (door)ontwikkeld: het PGB2.0-systeem. Dit systeem bestaat in de kern uit een tweetal applicaties en de koppeling daartussen:
Het Zorgdomein of Z-domein: dit is een webapplicatie (bestaande uit een front-end en een database) beschikbaar voor budgethouders, zorgverleners, de SVB, gemeenten en zorgkantoren. De applicatie ondersteunt partijen bij hun administratieve handelingen rond zorgovereenkomsten en declaraties.
Het Financieel domein of F-domein: dit bestaat uit een verzameling onderling gekoppelde programma’s die de SVB in staat stellen de financiële afhandeling van de declaraties te verzorgen en de budgethouder te ondersteunen bij diens werkgeverstaken. Het F-domein heeft diverse externe koppelingen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP).
Het Financieel domein wordt doorontwikkeld en beheerd door de SVB. Een tijdelijke beheer- en ontwikkelorganisatie binnen VWS ziet toe op de doorontwikkeling en invoering van het Zorgdomein. Inmiddels is de doorontwikkeling van functionaliteiten binnen het Zorgdomein gaande, zijn zowel de roadmap als de invoeringsplanning vastgesteld en zijn de eerste verstrekkers aangesloten op het systeem.

Functieomschrijving:
De landelijke invoering van het PGB2.0-systeem vindt in tranches plaats. Per tranche sluiten een groot aantal zorgkantoren en gemeenten, met hun budgethouders en zorgverleners, aan. Ieder kwartaal vindt een livegang plaats. Het Programma PGB zoekt een tranchemanager PGB2.0 die opvolgend verschillende tranches kan coördineren en organiseren.

Taken:
- Coördineren van livegang van PGB2.0 in een tranche;
- Voorzitten van tranche-overleggen met ketenpartijen;
- Coördineren van de conversievoorbereiding en uiteindelijke conversie;
- Oplossen van issues en tijdig escaleren naar de projectmanager;
- Meedenken over een goede aanpak, adviseren op de interne en externe processen en het signaleren verbeterkansen;
- Bijdragen aan het opstellen van benodigde producten voor implementatie.Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt academisch werk- en denkniveau en een relevante afgeronde WO-opleiding.
2. Je beschikt over gedegen kennis en vaardigheden op het gebied van Programmamanagement- en Projectmanagement methodieken (Agile projectmanagement).
3. Je hebt ervaring met ketenprojecten en kan gemakkelijk en adequaat communiceren met verschillende ketenpartners en de leden van de eigen interne organisatie.
4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het implementeren van nieuwe informatiesystemen.
5. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in ICT-projecten.
6. Je hebt kennis van de werking van PGB.
7. Je hebt kennis van (één of meerdere) van de wetten Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw.
8. Je bent een proactieve communicator die tijdens een tranche-implementatie hét aanspreekpunt is voor vragen over ketenpartijen.
9. Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
10. Je bent in staat partijen te verbinden op inhoud en proces.
11. Je hebt bij voorkeur kennis van het Trekkingsrecht en Persoonsgebonden budgetten.
11. Je werkt goed onder de druk van deadlines.

Functie wensen (gunningscriteria):


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-08-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: n.t.b.


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Tranchemanager PGB 2.0OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICMO15986
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
02-08-2022 15:37:33