ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Testmanager (Senior).

Omschrijving opdrachtgever:
Functioneel beheer Team III (domein Belastingen) beheert de primaire bedrijfsapplicaties van de directie Belastingen. Deze worden grotendeels in SaaS-vorm geleverd. De directie Belastingen voert, in samenwerking met de leverancier, diverse innovatie-projecten uit. Deze projecten vormen de belangrijkste context van de opdracht.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
- Maakt gebruik van specialistische kennis om complexe testprogramma's te managen.
- Bewaakt dat testen en resultaten zijn gedocumenteerd om input te leveren aan opdrachtgevers, gebruikers, functioneel beheerders en applicatiebeheerders.
- Is verantwoordelijk voor het bepalen van de teststrategie van meerdere projecten, opstellen, afstemmen en (laten) uitvoeren van testplannen.

Omschrijving werkzaamheden:
De Testmanager ordent en stuurt de testtrajecten van de projecten van de directie Belastingen, in samenhang met de releases en grote changes van de primaire bedrijfsapplicatie van de directie Belastingen. Hij/zij borgt dat een gestructureerde werkwijze voor alle testtraject wordt gehanteerd. Hij/zij werkt hierbij intensief samen met het Functioneel beheerteam, voornamelijk via de Keteninformatiemanagers, die verantwoordelijk zijn voor de operatie van de primaire systemen. Hij/zij stemt over de testtrajecten af met betrokken leveranciers en met betrokkenen in het bedrijfsproces van de directie Belastingen.
- Bepalen van de teststrategie.
- Opstellen en afstemmen van testplan.
- Opzetten van de testomgeving, inclusief testdata.
- Vaststellen van testtools.
- Uitvoeren / begeleiden van test.
- Communiceren met de IT-leveranciers en banken.
- Aansturen / begeleiden van de testers.
- Rapporteren over de voortgang en opleveren eindrapportage.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een erkende hbo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
4. Je beschikt over testcertificering (bijvoorbeeld TMap, ISEB of Testframe), niveau practitioner.
5. Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke rol bij grotere organisaties, met complexe ketens van informatiesystemen.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van testteams.
7. Je hebt aantoonbare ervaring met testen van toepassingen met betalingsverkeer.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met de gemeente Amsterdam.
2. Je hebt ervaring met het domein Belastingen.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Planmatig
- Nauwkeurig
- Resultaatgerichtheid
- Samenwerken
- Omgevingsbewustzijn

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 17-08-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 10-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: interviews op 14 augustus

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Testmanager (senior), Testmanager, seniorOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
17-08-2020
referentie:
ITC-ICI06141
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
31-07-2020 10:36:34