ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Tester Medior.

Functieomschrijving:
Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuïteit van de functionaliteit van de informatiesystemen en/of een keten van informatiesystemen die wordt gebruikt in de uitvoering van bedrijfskritische processen en taken in het domein Werk, Inkomen en Participatie. Als tester ben je verantwoordelijk voor de acceptatie-en ketentesten van de diverse applicaties die in beheer zijn.

Werkzaamheden:
Applicaties testen, input ophalen bij collega's, zaken navragen/ verifiëren.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s):
Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuïteit van de functionaliteit van de informatiesystemen en/of een keten van informatiesystemen die wordt gebruikt in de uitvoering van bedrijf kritische processen en taken in het domein Werk, Inkomen en Participatie. Functioneel Beheer vervult hierbij de brugfunctie tussen gebruikersorganisatie en techniek. Initieert en overlegt hiertoe zelfstandig met diverse afdelingen, en ketenpartijen in ontwikkelings- en implementatieprojecten op het vakgebied.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. De aangeboden kandidaat is in het bezit de certificering TMap NEXT Test Engineer of ISTQB Foundation.
4. De aangeboden kandidaat voldoet aan alle onderstaande eisen:
a. Minimaal vijf jaar ervaring als Softwaretester opgedaan in de afgelopen 8 jaar waarvan twee jaar ervaring als tester van complexe ketens;
b. Aantoonbare ervaring met TOAD-SQL, SOAPUI en XML;
c. Ervaring en kennis van de systemen GALO, Socrates en RAAK;
d. Ervaring met keten- of systeemintegratietesten met gebruik van testtools.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met Scrum & Agile werken en/ of testen opgedaan.
2. De aangeboden kandidaat heeft werkervaring opgedaan binnen een Nederlandse gemeente, binnen Sociaal Domein.
3. De aangeboden kandidaat spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
4. De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met lezen en aanpassen van SOAP berichtspecificaties (WSDL en XDS's).

Competenties:
- Snelheid van begrip
- Analytisch vermogen
- Plannen
- Resultaatgerichtheid
- Samenwerken
- Oordeelsvorming

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm na gunning
Duur: conform duur werkzaamheden
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-06-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Tester Medior, Tester, MediorOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICAP09107
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-06-2021 11:10:10