ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Tester Drupal/Scrum Master.

Omschrijving opdrachtgever:
Het NFI verleent diensten aan opdrachtgevers van binnen én buiten de strafrechtsketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het NFI streeft naar optimale klanttevredenheid ten aanzien van het productaanbod, de levertijden en de dienstverlening. De medewerkers van het NFI leveren een maatschappelijke bijdrage aan het onderzoek in de strafrechtsketen. Ze zijn gedreven, betrokken en gepassioneerd en vervullen hun rol in zo effectief en efficiënt mogelijk. Een team waarin kwaliteiten versterkt worden, waarin men van elkaar leert en waarin men zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het resultaat.

Omschrijving directie/afdeling:
Divisie Bedrijfsvoering, team Informatievoorziening. Informatievoorziening speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het NFI. De basisinfrastructuur en de bedrijfsapplicaties moeten er voor zorgen dat de efficiëntie en betrouwbaarheid van de werkzaamheden zowel nu als in de toekomst op een hoog niveau staan. De afdeling werkt continu aan verbetering van de ICT-processen en de ICT-omgeving die het NFI zijn werkzaamheden helpen uit te voeren. Het NFI moet snel doelgerichte veranderingen door kunnen voeren, het digitaliseren van de werkprocessen en het verder overgaan op digitale communicatie met de ketenpartners staat daarom hoog op de agenda.

Omschrijving opdracht:
In het NISP project (NFI Information Service Platform) is het NFI bezig met de ontwikkeling van microservices. Deze gaan het huidige platform op de duur vervangen. Voor dit NISP platform moeten meerdere microservices worden ontwikkeld die het huidige werk naar het nieuwe platform om moeten gaan zetten en nieuwe functionaliteit mogelijk maken. Binnen dit platform wordt ook gebruikt gemaakt van standaard tooling

Rollen:
Van de functie die wij vragen worden twee rollen verwacht:
1. Test coördinator Testen van de functionaliteiten en ontwikkelen van test protocollen voor de met onze ontwikkelde Drupal CMS.
2. Optreden als SCRUM-master voor te ontwikkelen micro-services binnen één van de NISP delen.

Werkzaamheden:
1. Als test coördinator
- Coachen van het team in het opzetten van test-scripts o Het uitvoeren van de testen
- Adviseren over verbeteringen van de test procedures o Betrekken van de business in het test proces
2. Als Scrum-master
- Faciliteren van het scrum-team o Aansturen en signaleren van impediments
- Stakeholder management

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor 32-36 uur per week voor de periode van 6 maanden.
2. Je bent in het bezit van het certificaat “Certified Agile Tester (CAT).
3. Je bent in het bezit van het certificaat “Professional Scrum Master (PSM1).
4. Je bent in het bezit van het certificaat “Agile foundation.
5. Je bent in het bezit van het certificaat “Certified TMap suite Test Engineer.
6. Je bent in het bezit van het certificaat “Certified TMap next.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over aantoonbare en relevante kennis en ervaring met SCRUM (in projecten waar SCRUM als methodiek is gehanteerd)
2. Je beschikt over aantoonbare en relevante kennis en ervaring als SCRUM-Master. Heeft in projecten als SCRUM-Master gefunctioneerd.
3. Je beschikt over aantoonbare ervaring als Agile Test Coach. Voorbeeld in CV aanwezig waaruit blijkt dit uitgevoerd te hebben.
4. Je beschikt over aantoonbare en relevante kennis met SoapUI.
5. Je beschikt over aantoonbare en relevante kennis met HP ALM.
6. Je hebt kennis van het gebruik van Jira.
7. Je hebt kennis van het gebruik van “Behavior Driven Development (BDD).
8. Je hebt kennis van het gebruik Drupal en begeleiden van Drupal projecten.
9. Je hebt kennis van het gebruik van SQL.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 07-10-2019
Duur: circa 6 maanden
Optie op verlenging: nnb
Inzet: 32- 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 39

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: tester, drupal, scrum, masterOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
07-10-2019
referentie:
ITC-ICBO03388
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
10-09-2019 21:45:02