Testcoordinator, Den Haag

Omschrijving:

Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een

Test coördinator

Startdatum: 1 april 2020
Einddatum: 30 juni 2020 (optie op verlening)
Inzet: 36 uur per week
Tarief: € 86,-

Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld.


OPDRACHT


Werkomgeving
Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt vanuit de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) aan de verbetering en verdere digitalisering van consulaire dienstverlening aan haar klanten. DCV is in de eerstelijns dienstverlening aan haar klanten in meerdere opzichten vergelijkbaar met een klantenservice organisatie met meerdere kanalen: uitgebreide informatie beschikbaar via haar websites, telefonie, e-mail en social media, maar ook via het 24/7 contact center in Den Haag, aangevuld met fysieke bezoekmogelijkheden via meer dan 100 ambassades en consulaten (posten) of via meer dan 100 locaties van Externe Dienstverleners (EDV’s) wereldwijd.
Men streeft daarbij naar excellente dienstverlening met als belangrijke thema’s zichtbaarder, bereikbaarder, klantgerichter via meerdere kanalen. De inrichting vindt daarbij plaats langs de volgende principes: Het klantcontact en de dienstverlening worden zo veel mogelijk digitaal
ingericht. Daar waar aanvullende informatie nodig is kan de klant terecht bij een 24/7 bereikbaar centraal contact center in Den Haag. Daar waar binnen het dienstverleningsproces een fysiek bezoek van een klant aan een BZ vertegenwoordigende locatie nog noodzakelijk is, zal dit zo veel mogelijk worden uitbesteed aan EDV’s met een breed verspreid wereldwijd kantorennetwerk. De verwerking in de backoffice wordt eveneens anders ingericht: centraal, zoveel mogelijk digitaal en informatie gestuurd. Om de bestaande dienstverlening steeds verder te verbeteren langs deze inrichtingsprincipes worden stap voor stap nieuwe of verbeterde diensten geïntroduceerd. De ontwikkeling en implementatie van deze diensten vindt plaats binnen het veranderprogramma FOBO 2020 van DCV. Dit alles in samenwerking met posten, beleidsafdelingen binnen DCV, overige directies binnen BZ en eventuele externe leveranciers.

De gezochte test coördinator is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de testen binnen de scrumteams alsmede de acceptatietesten m.b.t. alle nieuwe/vernieuwde applicaties binnen het programma FOBO 2020 in samenhang met elkaar of nog steeds actieve overige applicaties en technische inrichting. Dat kan door planmatig te werk te gaan en het leveren van kwalitatief goede, betrouwbare software met een hoge mate van usability. Dit dient te gebeuren door middel van het opstellen van een teststrategie die het programma helpt het testen integraal op te zetten en eventuele problemen op te lossen. Daarbij wordt gestreefd naar één uniforme leidraad en aanpak voor het testen binnen FOBO 2020. De Test coördinator, Functioneel Beheerder en Releasemanager werken binnen het onderdeel ‘Acceptatie en overdracht’ nauw samen aan de voorbereiding op het in gebruik geven van de software. Bij het schrijven van testen wordt zoveel mogelijk gestreefd om daar waar mogelijk te automatiseren binnen de teams, maar ook tussen de teams en in de keten.

Omschrijving taken en resultaatgebieden:
• Verantwoordelijk voor de test coördinatie van FOBO 2020;
• Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de testen binnen alle scrumteams;
• Verantwoordelijk voor alle acceptatietesten;
• Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van ketentesten;
• Samenwerking binnen het onderdeel ‘Acceptatie en overdracht’ met een Functioneel Beheerder en de Releasemanager voor het waarborgen van de oplevering van de software;
• Aansluiting zoeken bij de ontwikkelende leveranciers (Agile teams) en ketenpartners;
• Het automatiseren van de (keten)testen;
• Het borgen van de acceptatiecriteria;
• Betrekken van functioneel beheerders bij de testen en zorgen voor een goede overdracht naar beheer;
• Het betrekken van vertegenwoordigers van de (toekomstige) gebruikersorganisatie(s) bij het testtraject;
• Het op basis van een inventarisatie (kennismaking met de FOBO-scrumteams & de vaststelling van huidige testmethodes) opleveren van verbetervoorstellen t.b.v. een integrale Testaanpak.
• Het schrijven van een Integraal Mastertestplan & Testplannen voor alle deelprojecten binnen Realisatie;
• Het begeleiden en implementeren van het integrale Testproces, verbeteringen, testtooling etc.;
• Evalueren van, begeleiden en bewaken van het Life-Cycle-Testproces;
• Rapporteren over het testproces i.v.m. de integrale testaanpak, de status van de implementatie en het verbeterproces aan de projectleider Realisatie.

EISEN

• Aantoonbare ervaring met testen vanuit een acceptatietestrol (minimaal 3 jaar);
• Aantoonbare ervaring met test coördinatie;
• Aantoonbare ervaring met ketentesten
• Aantoonbare ervaring met vergelijkbare grote en complexe projecten en programma’s;
• Aantoonbare ervaring met Agile;
• Aantoonbare ervaring met Prince2
• Aantoonbare ervaring met Microsoft Azure;
• Aantoonbare ervaring met testautomatisering is een vereiste.
• Aantoonbare ervaring met TMap Next
• Aantoonbare ervaring als Infra-/Cloud Test coördinator
• Ervaring met Security gerelateerde testen (minimaal 3 jaar ervaring);
• Ervaring met infrastructuur en cloudtesten;

WENSEN

Competenties:
• Resultaatgerichtheid
• Stressbestendig
• Plannen en organiseren
• Voortgangscontrole
• Luisteren
• Flexibiliteit

Aanvullende kennis:
• Ervaring met C#
• Ervaring met Javascript;
• Ervaring met Visual Studio;
• Ervaring met Specflow;
• Ervaring met Protractor;
• Ervaring met Selenium;
• Ervaring met het gebruik van testtooling (JIRA);
• Ervaring met zowel de agile (SCRUM)- als de watervalmethodiek (SDM);
• Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, zowel Nederlands als Engels;
• Ervaring met DevOps;

Aanvullende functiewensen:
Relevante werkervaring bij de Rijksoverheid;
Kennis van het consulaire proces;

Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk woensdag 25 maart 12.00uur in ons bezit te zijn.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
Harvey Nash B.V.
contactpersoon:
Lian Kuilman
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
optie op verlenging
start project:
1-4-2020
referentie:
ITC-371558/001
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
24-03-2020 11:39:34