ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Testcoördinator.

Omschrijving opdracht:
Het programma Fysieke Toegangsbeveiliging zoekt een gedreven testcoördinator ten behoeve van de implementatie van de Landelijke Politie Toegangspas (focusgebied 2 van het programma).
De testcoördinator heeft kennis van en affiniteit met relevante infrastructuurcomponenten, waaronder diverse toegangscontrolesystemen en dataverwerkingsapplicaties. Daarbij is kennis van technische netwerkinfrastructuur een pré. De testcoördinator acteert als meewerkend voorman gericht op het statisch en dynamisch testen van applicaties en server-serverkoppelingen en neemt bij de werkzaamheden de keten van systemen in ogenschouw die nodig is voor de uitgifte en het gebruik van de Landelijke Politie Toegangspas (de LPT). We zoeken iemand die functioneel kan testen in en door de keten, maar die ook technisch onderlegt is. Afhankelijk van de status en voortgang ligt de nadruk meer op coördinerende of op uitvoerende werkzaamheden.
De testcoördinator maakt deel uit van het deelproject IT van focusgebied 2.

Doelstelling:
Het deelproject IT realiseert de keten van systemen ten behoeve van de uitgifte en het gebruik van de LPT. De LPT is een Rijkspas.
De keten maakt gebruik van diverse bronsystemen om de juiste gegevens te verzamelen en de LPT te kunnen bestellen, de status van een toegangspas te beheren en de juiste toegangsrechten hier aan te koppelen.
Het werkpakket van de testcoördinator omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde functionaliteit ten behoeve van deze keten.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Het opstellen van teststrategieën en testplannen, en de uitvoering daarvan.
- Waar mogelijk testautomatisering realiseren.
- Rapporteren van testresultaten om zo inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-systemen, applicatiepackages, en overige software- en hardwarecomponenten.
- Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn, veelal in teamverband samen met de diverse betrokken oplosgroepen.
- Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen.

Omschrijving taken:
- Ontwerpen en uitvoeren van technische en functionele testen.
- Analyseren van informatie en inventariseren van acceptatie-eisen ten behoeve van het opstellen van testscenario’s.
- Testen van zowel front- als backend van diverse applicaties, zoals BPI ID-scan.
- Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere betrokkenen.
- Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen.
- Analyseren van testresultaten.
- Rapporteren over de status van testen en bevindingen.
- Reviewen van impactanalyses en specificaties.
- Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis.
- Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen.
- Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen.
- Testen van ICT-infrastructuur.

Inzet in de lijn of project:
Inzet op project: Focusgebied 2 van het proramma Fysieke Toegangsbeveiliging

Contacten:
Interne contacten met projectleiders, projectteamleden, (regionale) beheerders en eindgebruikers.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Certificering TMAP Next Test Manager / Advanced, ISEB/ISTQB/TMap foundation.
2. In de afgelopen zeven jaar, ten minste vijf jaar ervaring in een soortgelijke rol als Test coordinator.
3. Ten minste drie jaar ervaring met het testen van systeemketens.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Kennis van minimaal één van de toegangscontrolesystemen (EAL, TKH, Nedap).
2. Kennis van en aantoonbare ervaring met identity en access management.
3. Afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau in de richting van IT / ICT.

Competenties
- Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Mondelinge & schriftlelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Kwaliteitsgerichtheid - Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Stressbestendig - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 26-07-2021
Duur: 31-07-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-05-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: TestcoördinatorOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
26-07-2021
referentie:
ITC-ICAP08655
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
04-05-2021 13:38:36