Referentienummer: 2023-05301
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 01 december 2023 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 november 2024
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 28 september om 23.59 uur

BlueTrail is op zoek naar een Senior Testautomatiseerder voor 36 uur per week.

Voor een registratief systeem binnen de politie, dat gebouwd is met webtechnologie op basis van Java, Typescript en RDF worden zowel handmatige als geautomatiseerde testen uitgevoegd. De werkzaamheden voor dit team omvatten het opstellen en uitvoeren van die handmatige testen, maar ook het definiëren en realiseren van de geautomatiseerde testen. De nadruk ligt hierbij vooral op het functioneel testen vanuit de frontend door middel van een testframework in typescript in combinatie met BDD.
De opdracht wordt uitgevoerd voor een multidisciplinair team welke medeverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het Scrum/DevOps-team. Dit Bluefingersteam bestaat uit 7 hardwerkende heren en een dame in de leeftijdscategorie 25 tot 52. Zij werken nu 1 dag op kantoor en soms een 2e dag indien gewenst of nodig is voor de werkzaamheden. Het team werkt aan MPG (Monitoren Personen en Groepen). In het verificatiegesprek kan meer gedeeld worden over de inhoud van de werkzaamheden.

De nadruk in deze rol ligt op testen, zowel geautomatiseerd als handmatig. Daarnaast inventariseer je de testrequirements bij nieuwe aansluitingen en ondersteun je waar nodig bij het analyseren van incidenten in de productieomgeving. Als tester zal je dan in de OTA-omgeving, de oplossingen die aangedragen worden door de ontwikkelaar, testen of dat de problemen zich niet meer voordoen. Je ervaring en kennis deel je met teamleden om zo het team, het product en de dienstverlening te optimaliseren. Jouw opdracht draagt op deze wijze bij aan het breder inzetten en doorontwikkelen van de dienst. Kennis van en ervaring met testautomatisering is een must.

Verder houd je je bezig met het:

zelfstandig bedenken van handmatige testen voor nieuw gebouwde functionaliteit en deze uitvoeren;
zelfstandig uitvoeren van bestaande (met Testcafe geautomatiseerde) regresssietestsets en waar nodig breid je deze uit, pas je deze aan en verbeter je deze;
performancetesten;
analyseren van testresultaten en het signaleren van bugs, risico’s en verbeterpunten;
letten op op de testbaarheid van de gewenste functionaliteit bij het refinen van user stories;
Ketentesten doen we wel, maar die doen we zelfstandig, zonder ketenpartners.

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het live brengen van het systeem en de door de opdrachtgever gewenste functionaliteit, waaronder het registreren van dossiers, het notificeren van gebruikers en het communiceren in de functionele keten. Dit moet worden uitgebreid en verfijnd. Je werk bestaat uit het efficiënt testen en toetsen of de gevraagde businesswaarde is gerealiseerd.
Voortgangsgesprekken zijn onderdeel van de opdracht.

Verantwoordelijkheden

Automatiseringstooling bijvoorbeeld:
Visual Studio Code;
IntelliJ Idea;
Postman.

Contacten

Je hebt dagelijks contact met je teamleden, regelmatig met gebruikers/stakeholders en af en toe met ketenpartners van Politie. Daarnaast maakt het te testen systeem deel uit van een keten, en ben je in staat om goed te communiceren met andere teams en ketenpartners binnen en buiten de organisatie. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste.

Eisen bij de opdracht:

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als testautomatiseerder.
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met API testen, minimaal 1 jaar in de afgelopen 5 jaar.
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met CI/CD (Jenkins), minimaal 1 jaar in de afgelopen 5 jaar.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met SQL.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met versiebeheer zoals Git/Bitbucket.

Wensen bij de opdracht:

Je hebt minimaal 2 jaar kennis van Groovy en/of Java waarvan 1 jaar in de afgelopen 5 jaar.
Je hebt ervaring met Jira
Je hebt ervaring met Agile werken zoals Scrum, Kanban of DevOps.
Je hebt ervaring met Testcafe.
Je hebt ervaring in een grote complexe organisatie met meer dan 6000 mensen.

Competenties:

Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Trefwoorden: Testautomatisering, API, CI/CD, SQLOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zwolle
provincie:
Overijssel
uurtarief:

start project:
1 december 2023
referentie:
ITC-2023-05301
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
19-09-2023 11:53:32