ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Testanalist Frontend-Applicatie.

Omschrijving opdracht:
Iedere dag het politiewerk ondersteunen met goede ICT oplossingen is belangrijk. Juist bij dreigingen, zoals terrorisme en cybercriminaliteit, is het van levensbelang om de operationele politiecollega's op een veilige manier precies de juiste informatie op het juiste moment te bieden. 'Up-to-date ' zijn is niet meer voldoende, wij moeten voorop lopen om Nederland veilig te houden. Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen.

Doelstelling:
Intensief samenwerken aan de doorontwikkeling van bestaande informatiesystemen van de Nationale Politie. Zorgen voor en borgen van de juiste kwaliteit en werking van de dienst. Het aanscherpen van de teststrategie en met het ontwikkelteam implementeren van testtechnieken passend bij die strategie.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
In de rol van testanalist werk je in een multidisciplinair team, dat werkt volgens de Agile-werkwijze. Hierbij werk je nauw samen aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint. Als lid van dit team ben je verantwoordelijk voor:
- Ondersteuning in het opstellen van de teststrategie en testspecificaties.
- Onderhouden en opstellen van geautomatiseerde testscripts en testdata.
- Controleren van testresultaten en indien nodig bijstellen van geautomatiseerde tests.
- Signaleren, communiceren over en het indien nodig registreren van bevindingen.
- Ondersteunen en adviseren over de toepassing van standaarden, richtlijnen en methoden en technieken m.b.t. het testproces.
- Een bijdrage leveren aan piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie kan tot de mogelijkheden behoren.

Contacten:
Interne contacten.

Inzet in de lijn of project:
Inzet zal zijn op projectmatige basis in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 09-03-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als software test engineer.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met testen van applicaties gebaseerd op Java en/of .NET (eis) en/of Angular.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar recente ervaring met test automatisering.
2. Je hebt kennis van XML, XSLT, XPatch, SoapUI.
3. Je hebt kennis van Rest API’s en SQL.
4. Je beschikt over een TMAP(Test engineer), ISTQB (foundation) of ITSQB (Certified agile tester) certificaat.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zwolle
Startdatum: 09-03-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 51

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Testanalist Frontend-Applicatie, Testanalist, Frontend, ApplicatieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zwolle
provincie:
Overijssel
uurtarief:
marktconform
start project:
09-03-2020
referentie:
ITC-ICI04175
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
03-12-2019 13:16:52