ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Testanalist.

Omschrijving opdracht:
Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen.

Doelstelling:
De testanalist draagt bij aan het verbeteren van de bestaande registratieve systemen van de Nationale Politie.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
In de rol van testanalist wordt gewerkt in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Agile-werkwijze. Hierbij wordt nauw samen gewerkt aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint. Primair zal de testanalist ingezet worden op het maken en aanpassen van geautomatiseerde testen. Daarnaast wordt kennis overgedragen aan de mede-teamleden.

Omschrijving taken:
Als lid van een multidisciplinair team verantwoordelijk voor:
- Ondersteuning in het opstellen van de teststrategie en testspecificaties.
- Onderhouden en opstellen van geautomatiseerde testscripts en testdata.
- Controleren van testresultaten en indien nodig bijstellen van geautomatiseerde tests.
- Signaleren, communiceren over en het indien nodig registreren van bevindingen.
- Ondersteunen en adviseren over de toepassing van standaarden, richtlijnen en methoden en technieken m.b.t. het testproces.
- Een bijdrage leveren aan piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie kan tot de mogelijkheden behoren.

Contacten:
Intern.

Inzet in de lijn of project:
De inzet is projectmatig, in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 04-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 03-11-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Testanalist in een grote organisatie (= 1000+ medewerkers).
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met met op Gherkin gebaseerde frameworks.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het opzetten van testtrajecten en –automatisering.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, met onderstaande technieken en/of tools:
A. Aantoonbare werkervaring met Databases en SQL.
B. Aantoonbare werkervaring met ontwikkeling in Java.
C. Minimaal één jaar ervaring met tooling en producten zoals Jenkins, Appium, Maven en GIT.
3. Je bent in het bezit van TMAP (Test engineer), ISTQB (Foundation), ITSQB (Certified agile tester), en/of ITSQB (Certified Test automation engineer).
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Test Driven Developement (TDD).
5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar ervaring als Testanalist in een Agile omgeving zoals Scrum en DevOps.
6. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met Cucumber.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 04-11-2019
Duur: 03-11-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 35/36

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Testanalist, Test, analistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
04-11-2019
referentie:
ITC-ICI03192
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-08-2019 15:41:10