België
Nederland
English
Inloggen
Loginnaam
Wachtwoord
Ingelogd blijven?


ww vergeten? | lid worden?
taalselectie

Freelance IT-er gezocht:
Test Engineer (.NET 4.0 C#), AmersfoortOmschrijving van dit tijdelijke IT-project:
Aanvraag 20120913 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Test Engineer (.NET 4.0 C#).

Inleiding:
De sectie Software Ontwikkeling binnen de afdeling Systemen, Applicaties, Trainers en Simulators (kortweg SATS/SO) bij het JIVC/C4i&i ontwikkelt voor land en maritiem optreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. de operationele commandovoering. Voor het deployed en mobiele domein ontwikkelt SATS/SO ook de dragende (communicatie-) infrastructuur voor applicaties zoals ELIAS. In het deployed domein (bataljonsniveau en hoger) is dit het Theatre
Independent Tactical Army and Air force Network (TITAAN) en in het mobiele domein het Battlefield Management System (BMS). Voor het maritieme domein ontwikkelt SATS/SO het CMS (Combat Management System)
Binnen SATS/SO is Bureau Testen van de afdeling ADePT verantwoor-delijk voor de inrichting en uitvoering van het testproces dat bestaat uit component integratie testen, systeemtesten en systeemintegratietesten van ontwikkelde en/of gewijzigde delen van de Command & Control (C2) systemen en het ondersteunen van acceptatietesten.
De testengineer DFW (Data Framework) maakt deel uit van een multifunctioneel team tijdens een op Agile uitgevoerd ontwikkeltraject en wordt samen met andere testengineers ingezet bij het voorbereiden en uitvoeren van integratie of systeemtesten. Niet alleen moeten de eindproducten beoordeeld worden, maar moeten ook de eventuele tussenproducten getest worden, dit soms onder hoge tijdsdruk. Hierbij kunnen (functionele) requirements, ontwerpdocumentatie en testdocumentatie niet altijd als uitgangspunt gebruikt worden. De testengineer zal zich voornamelijk richten op het testen van het Data Framework (DFW). Dit Frame-
work is de basis voor de ontwikkeling van alle producten van het SATS en is als zodanig cruciaal voor de kwaliteit van deze producten. Het DFW omvat een mechanisme voor de distributie van C2 data over de diverse Command & Control netwerken (radionetwerken en reguliere netwerken), een GIS component en diverse andere componenten ter ondersteuning van het operationele C2 proces.

Project of reguliere taak:
Het betreft hier een reguliere taak.

Werkzaamheden:
- Het coderen van testgevallen (geautomatiseerd) in .NET 4.0 C#
- Analyseren van dataverkeer
- Definiëren van testcases (in MS Test Manager), t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests.
- Uitvoeren van technische tests; zowel tijdens het op Agile uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen).
- Vastleggen en beoordelen van testresultaten.
- Administreren bevindingen (TFS 201 0/2013) en het opstellen van testrapporten.
- Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie.
- Het adviseren van (scrum)ontwikkelteams m.b.t. testen.
- Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces.
- Meewerken aan door gebruikers te houden systeemevaluaties, zowel in kantooromgeving (Amersfoort) als te velde (voornamelijk Nederland maar ook bij/in andere NATO landen).

Functie-eisen (Knock-out criteria):
- Je hebt aantoonbare kennis en ervaring (medior) met het programmeren in .NET 4.0 / C#;
- Je hebt een afgeronde HBO opleiding. (bij voorkeur op gebied van ICT/Communicatie);
- Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift;
- Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Functiewensen (Gunningscriteria):
- Je hebt kennis en ervaring met netwerkprotocollen: TCP/IP, UDP, multicast.
- Je hebt kennis en ervaring met SQL/XML.
- Je hebt kennis en ervaring met gedistribueerde gegevens verwerking.
- Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Microsoft producten.
- Je hebt kennis en ervaring met TFS 2010.
- Je hebt kennis en ervaring met GIT.
- Je hebt kennis en ervaring met GIS georiënteerde applicaties.
- Je bent TMAP testengineer of ISTQB foundation gecertificeerd.
- Je hebt ervaring met testen in een (Agile/scrum) ontwikkeltraject.
- Je kunt zelfstandig inhoud kunnen geven aan het ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur.
- Je hebt kennis en ervaring bij de Marine of Landmacht .
- Je beheerst de Engelse taal vloeiend in woord en geschrift.

Competenties:
- Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
- Helder kunnen formuleren, zowel mondeling als schriftelijk;
- Pragmatisch, creatief, analytisch, volhardend, zelfstandig;
- Vaardigheden om kennis over te dragen naar derden.

Inzet Periode:
Schatting: 425 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 425 uur is slechts indicatief. Bij een mogelijke verlenging voor een jaar is het aantal uur geschat op maximaal 1700 uur.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
- Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.
- Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: B.

Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amersfoort
Startdatum: zsm na screening
Duur: 425 uur
Optie op verlenging: Ja (tot max. 4 jaar)
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-06-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 10-07-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Test Engineer,.NET,C#,Agile,TFS,SQL/XML,GIS, GIT,TMAP testengineer, ISTQB


terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures