Technisch Projectleider Financiële Processen, Arnhem

Omschrijving:
Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider Financiële Processen.

Omschrijving opdracht:
Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk. De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ICT-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich met behulp van ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak. Vanuit het team Project- & Testmanagement van de afdeling I&A worden projectleiders ingezet op diverse projecten binnen de provincie Gelderland.

Verantwoordelijkheden:
De ondersteuning op het huidige boekhoudpakket Oracle Financials stopt in 2021. De afdeling Financiën is een heroriëntatie gestart naar een nieuw boekhoudpakket dat aansluit bij onder andere nieuwe verplichtingen vanuit mijnOverheid en slimmere processen. Het motto is: eerst organiseren dan automatiseren. Hiervoor zijn activiteiten uitgezet om aan de businesskant de processen gedetailleerd in kaart te brengen. Ook aan de I&A-kant moeten veel activiteiten opgepakt gaan worden en hiervoor zoeken we een Technisch projectleider.

Het takenpakket van deze Technisch projectleider bestaat onder andere uit:
- Zorgdragen voor inpassing van gekozen oplossing in I-architectuur
- Uitvoeren Europese aanbestedingsfase
- Definiëren, realiseren en implementeren van koppelingen (met aanpalende systemen) en datamigraties
- Definiëren, realiseren en implementeren van BI-rapportages

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 2 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 voor 36 uur per week.
2. Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
3. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO of WO opleiding richting Informatica of (Technische) Bedrijfskunde.
4. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2011-2019) met het leiding geven aan IT-projecten bij een overheidsorganisatie die betrekking hebben op financiële processen en slimme automatisering daarvan.
5. Je hebt aantoonbaar ervaring opgedaan (in de periode 2011-2019) met het begeleiden en uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbaar ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2011-2019) met het leiding geven aan projecten bij een overheidsorganisatie met 1000+ medewerkers, waarbij ook één of meerdere onderaannemers betrokken waren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
2. Je hebt aantoonbaar ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2011-2019) met het begeleiden en uitvoeren van projecten waarbij het ontwerpen en realiseren van diverse koppelingen/interfaces, datamigraties en rapportages (DWH & Analyse tools) een belangrijk aandachtspunt was, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
3. Je hebt ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2011-2019) in het leiding geven aan IT-projecten op het gebied van implementatie van financiële pakketten en/of informatievoorziening bij een overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties:
- Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
- Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
- Situationeel leiderschap: Je bent in staat medewerkers individueel of groepsgewijs zodanig te motiveren, stimuleren en waarderen dat ze zich enthousiast en optimaal inzetten voor de organisatie. Je weet aansluiting te vinden bij de diversiteit in achtergronden en waardepatronen van medewerkers. Je gedrag wordt gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie pas je je stijl van leidinggeven aan.
- Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
Resultaatgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Arnhem
Startdatum: 02-09-2019
Duur: 31-08-2020
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: max €85
Sluitingsdatum: 21-06-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: dinsdag 9 juli en op donderdag 11 juli 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: projectleider, technisch, ict, boekhoudpakketOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Sharon van Vliet-Pentury
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Arnhem
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02587
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-06-2019 18:41:54
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures