ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar eenTechnisch Projectleider Datacentermigraties.

Omschrijving opdracht:
Voor deze opdracht zoekt KVK 2 Technisch Projectleiders, die voor de wasstraat onderstaande taken en verantwoordelijkheden krijgen. De taken en verantwoordelijkheden voor het vervolgtraject worden later nog in detail bepaald, maar bij de selectie wordt hierop al geanticipeerd.
Binnen KVK is een programma gestart voor het verhogen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de KVK-applicaties. Binnen dat programma wordt het applicatielandschap tegen het licht gehouden en van een advies voorzien over de te nemen maatregelen ('de wasstraat'). Vervolgens worden applicaties die daarvoor in aanmerking komen aangepast en gemigreerd. Hiervoor worden 2 teams ingericht (wasstraatteams), elk bestaande uit een Technisch Projectleider voor de aansturing van het team, een Business Analist/Solution Architect voor de technisch inhoudelijke expertise en business analyse en een PMO'er die de rol Scribe vervult. Beide teams worden ondersteund door een Senior PMO die als Documentalist/Bibliothecaris de kaders stelt waarbinnen alle verkregen informatie wordt vastgelegd, zorg draagt voor permanente borging van het wasstraatproces en die samen met de Business Analisten/Solution Architecten de verkregen gegevens verrijkt tot informatie voor besluitvorming. KVK is een agile organisatie, opgedeeld in Groups. Elke Group heeft Product Teams en Practices. De Product Teams zijn verantwoordelijk voor de life cycle van applicaties. De wasstraatteams dienen dan ook veelvuldig en goed te communiceren met de Product Teams. Daarnaast vindt interactie plaats met verschillende teams binnen de Group Solide Fundament, omdat die Group verantwoordelijk is voor het 7*24 uur beschikbaar houden van alle IT-componenten, de Service Desk, IT Service Management, Security, et cetera. Dat vereist een aanpak van halen en brengen, sturen en meeveren, vaker gebaseerd op overtuigen dan op overreden.

VOG:
Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding
2. Je hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met projectmanagement en kan dat staven met een (aanvullende) opleiding als PRINCE2, IPMA, PMI of vergelijkbaar.
3. Je hebt affiniteit met IT-migraties met de aard en omvang van dit KVK-programma.
4. Je hebt actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als IT Projectleider/-manager binnen soortgelijke organisaties qua omvang en complexiteit.
5. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met complexe migraties van IT-infrastructuren en applicaties naar omgevingen (Landing Zones).
6. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met migraties van applicaties naar andere hosting-omgevingen, private clouds, public clouds, en dergelijke en kandidaat heeft een goed idee van wat daarvoor op applicatief gebied nodig is.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken binnen overheid/ZBO's/semi-overheid.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met aanbestedingen, vanuit de aanbestedende partij en/of vanuit een inschrijver.
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de 'harde' techniek, zoals datacenters, netwerken, server- en storage-omgevingen en daarbij vereiste securitymaatregelen.
4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met concepten als Active-Active en BIV-classificering.
5. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met ITIL- en BCM-gerelateerde onderwerpen als Incident, Problem en Change Management, Capacity Management, Disaster Recovery, Monitoring en en IT Continuity Management.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Woerden/Utrecht en remote
Startdatum: 01-08-2022
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-07-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: tussen 07-07-2022 en 15-07-2022

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Technisch Projectleider DatacentermigratiesOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Woerden/Utrecht en remote
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-08-2022
referentie:
ITC-ICS15174
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
24-06-2022 08:48:53