ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider.

Omschrijving opdracht:
Rol technisch projectleider
Binnen de projecten MHHK en MTB zijn wij op zoek naar een technisch projectleider. Als technisch projectleider ben je resultaatverantwoordelijk voor en leid je het deelproject wat te maken heeft met de technische realisatie van de Module Handhaving en de mobiele toegang daartoe.
Je zorgt voor de realisatie van de producten volgens planning en budget en ondersteunt de besluitvorming in de verschillende fasen van een project. Ook lever je management- en sturingsinformatie aan en ben je sparringpartner voor de algemeen projectleider. Je vindt snel je weg binnen de JIVC-organisatie en kunt bij de diverse stakeholders draagvlak creëren.
Je stemt af met diverse belanghebbenden binnen en buiten Defensie zoals de leverancier en onderhoud- en ontwikkelafdelingen om werk uit te zetten en gedaan te krijgen. Belangrijk hierbij zijn afstemming over functionaliteit, technische vertaling en prioritering van werkzaamheden.
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, doortastendheid en creativiteit. Je verdiept je in de materie, analyseert, doet implementatie- en verbetervoorstellen en stemt af met collega's, counterpart en stakeholders.
Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden.

Werkzaamheden
De technisch projectleider:
- Ondersteunt de algemeen projectleider bij het project.
- Realiseert mede de projectdoelstellingen van de projecten MHHK en MTB.
- Creëert de benodigde (rand)voorwaarden voor realisatie, waaronder de afstemming van detailplanning met betrokken partijen.
- Heeft de dagdagelijkse leiding over de technische invulling van de projecten MHHK en MTB en stuurt het team, bestaande uit (vertegenwoordigers) van technisch beheer, software leverancier, functioneel beheer aan.
- Coördineert de tijdige realisatie van requirements, ontwerpen, omgevingen en gegevenskoppelingen door leverende IT- en ketenpartijen.
- Zorgt voor het op operationeel niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden, binnen JIVC en met de leverancier. En het creëren en behouden van draagvlak bij leverende partijen.
- Borgt de voorbereiding en afstemming van de overdracht aan beheerpartijen.

Inzet Periode:
Schatting 1872 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1872 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Utrecht Kromhout Kazerne en offsite

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het management van I(C)T-projecten binnen een applicatie-hosting infrastructuur omgeving.
2. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de implementatie van (nieuwe) softwareproducten.
3. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.
4. Je hebt minimaal afgeronde hbo-opleiding, of een vergelijkbare militaire opleiding binnen NLDA (Nederlandse Defensie Academie), dan wel vergelijkbaar niveau verkregen door werkervaring.
5. Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift). Minimaal niveau B2.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken (b.v. Prince2, Agile/Scrum).
2. Je hebt kennis en ervaring met implementatie van grote systemen (meer dan 100 eindgebruikers) met een grote verandercomponent (meer dan vijf releases per jaar) binnen een complexe gebruikersorganisatie (meer dan drie verschillende afdelingen) met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.
3. Je hebt ervaring binnen het Politie en/of Defensie domein, bij voorkeur binnen het KMar domein, vreemdelingenketen of strafrechtketen.
4. Je hebt ervaring met kennisoverdracht en –borging.
5. Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de specifieke richting informatica, techniek of bedrijfskunde, of een gelijkwaardige opleiding aan de NLDA (Nederlandse Defensie Academie).
6. Je hebt ervaring met Agile werkwijze.
7. Je hebt kennis op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht Kromhout Kazerne en offsite
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 12 maanden (1872 uur)
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-5-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Technisch ProjectleiderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht Kromhout Kazerne en offsite
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening ca. 3 maanden
referentie:
ITC-ICG14469
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-05-2022 16:02:09