Technisch Projectleider, Arnhem

Omschrijving:
Aanvraag ICBO02231 Tijdelijke inhuur

Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider

Omschrijving opdracht:
Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als organisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk. De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ICT-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich met behulp van ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak. De provincie Gelderland zoekt een stevige, doortastende en resultaatgerichte Technisch projectleider in het team I&A/O&O (Ontwerp & Ontwikkeling). In het O&O-team zitten de business analisten, de functioneel ontwerpers, de scrummasters en de ontwikkelaars. Hij/zij is pragmatisch van instelling en is in staat problemen of knelpunten creatief en constructief op te lossen. De Technisch projectleider beschikt over een transparante wijze van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, en is daarbij in staat met andere disciplines samen te werken en op elk moment inzicht te geven in de voortgang van de werkzaamheden. De Technisch projectleider heeft ruime ervaring opgedaan met het leiding geven aan IT-projecten die zowel met behulp van de waterval methode als de Agile methode worden uitgevoerd. Daarnaast beschikt hij/zij over ervaring in het aansturen van diverse partijen, waaronder verschillende onderaannemers. Stakeholdermanagement is hierbij erg belangrijk. De Technisch projectleider heeft ervaring opgedaan met het begeleiden en uitvoeren van releases voor het vernieuwen en upgraden van maatwerkapplicaties in dotNET & C#.

Verantwoordelijkheden:
Het takenpakket van deze Technisch projectleider bestaat onder andere uit:
- Zorgdragen voor inpassing van gekozen oplossingen in I-architectuur;
- Resourcemanagement van de business analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en scrummasters;
- Afstemming teamwerkzaamheden met andere (IT)-projectleiders en leveranciers;
- Aanspreekpunt voor teammedewerkers;
- Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen het O&O-team.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 17 juni 2019 tot en met 16 juni 2020 voor minimaal 36 uur en maximaal 40 uur per week.
2. Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de richting van (Bedrijfskundige) Informatica.
4. Je beschikt aantoonbaar over een Prince2 certificaat en een ITIL certificaat.
5. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) met het leiding geven aan waterval en/of agile IT-projecten bij een organisatie met 1000+ medewerkers.
6. Je hebt ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) in het aansturen van meerdere partijen, waaronder verschillende onderaannemers.
7. Je hebt ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) in het zorgdragen voor inpassing van gekozen oplossingen in I-architectuur.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2009-2019) met het leiding geven aan waterval en/of agile IT-projecten bij een overheidsorganisatie met 1000+ medewerkers, waarbij ook één of meerdere onderaannemers betrokken waren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden waarbij graag specifiek het aantal medewerkers en de onderaannemers vermelden.
2. Je hebt ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2009-2019) met het managen van resources over meerdere projecten tegelijkertijd heen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
3. Je hebt ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2009-2019) met het succesvol aansturen van ontwikkeltrajecten ten behoeve van applicatie integratie in een complexe IT-architectuur, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Denk daarbij aan een combinatie van de volgende maatwerkoplossingen: dotNET-applicatie, SharePoint, Kodision, OpenText, BizTalk & MS Dynamics.

Competenties:
- Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
- Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
- Situationeel leiderschap: Je bent in staat medewerkers individueel of groepsgewijs zodanig te motiveren, stimuleren en waarderen dat ze zich enthousiast en optimaal inzetten voor de organisatie. Je weet aansluiting te vinden bij de diversiteit in achtergronden en waardepatronen van medewerkers. Je gedrag wordt gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie pas je je stijl van leidinggeven aan.
- Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
- Resultaatgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Arnhem
Startdatum: 17-06-2019
Duur: 16-06-2020
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Inzet: 36 - 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: maandag 3 juni en op dinsdag 4 juni 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: technische, projectleider, itil, hbo, bedrijfkundige informatica, waterval, agile, princeOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Arnhem
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
17-06-2019
referentie:
ITC-ICBO02231
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-05-2019 11:53:57
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures