Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2022-00310
Omgeving: Odijk
Startdatum: 11 april 2022 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 maart 2023
Optie op verlenging: Ja. Max. 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: maandag 24 januari om 09.30 uur

BlueTrail is op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder voor 36 uur per week.

De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Doelstelling

Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 60.000 gebruikers.

Verantwoordelijkheden

Het zorgdragen voor de continuïteit van de Cloud en applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan.
Uitvoeren Deployment-, Migratie- en database scripts in combinatie met de Installatiehandleiding.
Uitvoeren van release scripting op de OTAP.
Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen.
Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten.
Het onderhouden van de Cloud componenten met andere applicaties en andere (Bedrijfsvoering) processen.
Het definiëren en accepteren van nieuwe versies van de Cloud componenten en het opstellen van test plannen en acceptatietesten.
Het signaleren, inventariseren, coördineren, beoordelen en prioriteren van (onderhouds) wensen van de (SelfServicePortal) gebruikers van de Cloud componenten, mede op basis van ontwikkelingen in de werkprocessen die door de Cloud componenten ondersteund worden.
Het beheren en onderhouden van de (gebruikers)documentatie van de build- en Cloud & deployment componenten.
Beheren functionele en technische applicatie configuratie.
Het verzorgen van opleiding en instructie aan (nieuwe) gebruikers.
Releases.
Monitoring.

Contacten

Samenwerking met andere scrumteams, Systemteam, Platformteam, Architectuurteam, UX - team en Projectmanagement OPP.

KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding.
Je hebt ervaring met het breed participeren in ondersteuning (multidisciplinair acteren).
Je hebt ervaring met continuous deployment / continuous release.
Je hebt ervaring met Agile werken in een complexe geschaalde omgeving.
Je hebt kennis en ervaring met Java troubleshooting.
Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt ervaring met het breed participeren in ondersteuning (Multidisciplinair willen acteren) en ontwikkeling van de applicatie waarin een achtergrond in Oracle, SOA Suite 12c een wens is.
Je hebt eerder ervaring opgedaan om vanuit de PaaS opzet(provider–consumer) de brug te slaan naar de applicatie.
Je hebt werkervaring als Technisch Applicatiebeheerder in een soortgelijke rol.
Je hebt kennis van Android APK.
Je hebt kennis van integratie en ketens.

Competenties:

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Integriteit; Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.
Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken.

Trefwoorden: ApplicatiebeheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
11 april 2022
referentie:
ITC-2022-00310
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-01-2022 16:03:15