ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps.

Omschrijving opdracht:
Voor het cluster Connect zijn we op zoek naar een ondernemende en vakbekwame DevOpsmedewerker met Java kennis. Gevraagd wordt een medewerker die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De medewerker is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux/WebLogic/Java-platform. Ook kan hij/zij breed participeren in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin zijn achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit; het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur en de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces.

Doelstelling:
Als specialist werk je aan de Service Module en systemen rond deze applicatie. Op dit moment is dat de intake module voor alle meldingen die bij de politie binnen komen via 0900-8844. Je werkt hierbij aan een nieuwe oplossing om het volgen, verdelen en de voortgangsbewaking van deze meldingen mogelijk te maken.

De doelstellingen zijn:
- Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
- Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen;
- Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
- Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
- Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
- Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties;
- Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.
- Verantwoordelijkheden
- Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
- Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
- Verbeteren van het monitoringsproces;
- Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops).

Vakmatige taken:
- Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving);
- Verder ontwikkelen/verbeteren van build- en monitorings tooling;
- Borgen van de kwaliteit;
- Analyse en eventueel oplossen incidenten.

Leidinggevende taken:
Niet van toepassing.

Contacten:
- Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
- In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
- Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
- Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Inzet in de lijn of project:
Inzet binnen een DevOps-team.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 20-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met met het inrichten, configureren en werken met Weblogic, versie 12 of hoger.
3. Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Oracle Databases, versie 12 of hoger.
4. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met SQL-scripts.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met JAVA, versie 7 en/of hoger.
2. Je hebt werkervaring met toolings als Jira/Confluence, GIT, monitoringtools, CI/CD en performancetuning.
3. Je hebt werkervaring met ORM frameworks (JPA/Hibernate).
4. Je hebt werkervaring met het ontwikkelen van Spring of Spring Boot applicaties.
5. Je hebt werkervaring met het het maken van unittesten.
6. Je hebt werkervaring met het ontwikkelen van REST en/of SOAP services.
7. Je hebt werkervaring binnen een Agile omgeving (Scrum/DevOps).

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 20-01-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 43/44

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: technisch, applicatie, beheerder, devopsOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
20-01-2020
referentie:
ITC-ICBO03670
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
09-10-2019 19:40:54