ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps.

Omschrijving opdracht:
Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals Windows en Linux. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces.

Doelstelling:
- Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan.
- Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen.
- Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding.
- Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding).
- Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie.
- Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties.
- Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud.
- Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties.
- Verbeteren van het monitoringsproces.
- Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

Omschrijving taken:
- Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving).
- Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling.
- Borgen van de kwaliteit.
- Analyse en eventueel oplossen incidenten.

Contacten:
- Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven.
- Met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten.
- Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie.
- Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Inzet in de lijn of project:
Inzet binnen een DevOps-team.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 28-10-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers).
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van webgeoriënteerde applicaties.
4. Je bent bereid om in piket-diensten te participeren.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team, met CI/CD, SQL/Powershell en databasebeheer.
2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Linux en/of Windows.
3. Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van van middleware zoals ISS (Internet Information Services).
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving.
5. Je hebt minimaal een afgeronde vierjarige HBO-opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 28-10-2019
Duur: 30-09-2020
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 35

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Technisch Applicatiebeheerder DevOps, Technisch, Applicatiebeheerder, DevOps, Continuous Integration, Continuous DeploymentOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
28-10-2019
referentie:
ITC-ICI03187
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-08-2019 12:49:08