Technisch Applicatiebeheer , odijk

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheer DevOps (Java applicaties).

Omschrijving opdracht:
Als DevOps-teamlid in staat zijn om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. In staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Integreren en de helpende hand zijn van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens in staat om applicaties te beheren op Linux platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit: het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET, Weblogic en Linux omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als teamlid DevOps.

Doelstelling:
- Mede zorgdragen voor de continuïteit, doorontwikkeling en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten. Door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan, vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen.
- Vertalen van functionele behoeftes naar oplossingen in nauw overleg en samen met de architecten.
- Analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen.
- Adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten.
- Uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding.
- Opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding).
- Beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling.
- Meewerken aan releases.
- Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.
- Opstellen van rapportages.

Verantwoordelijkheden:
- Uitvoering van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening
- Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen
- Uitvoering en implementatie van producten, - diensten en -processen en inhoud
- OTAP straat inrichten en beheren
- Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid

Vakmatige taken:
- Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties
- Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving)
- Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten
- Configuratiemanagement
- Analyse foutsituaties
- Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces
- Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan
- Borgen van de kwaliteit
- Analyse en eventueel oplossen incidenten
- Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen
- Ontwerpen en documentatie

Leidinggevende taken:
Leidinggeven is niet van toepassing.

Contacten:
- Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven
- In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten
- Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie
- Als DevOps teamlid met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement

Inzet in de lijn of project:
Inzet binnen een DevOps Team

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent inzetbaar vanaf 15-04-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week.
- Je bent in de afgelopen tien jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder Java applicaties bij grote organisaties (>1000 medewerkers)
- Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheren van Linux-platformen.
- Je hebt in de afgelopen 3 jaar minstens 1 jaar aantoonbare ervaring met werken in een agile omgeving (Scrum/Devops).

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder met Confluence, Jira/Git, Specflow, continous deployment en Jenkins.
- Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met Visual Studio en/of Sharepoint als beheerder en/of developer.
- Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic.
- Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting Informatica of gelijkwaardig.

Competenties:
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 15-04-2019
Duur: 31-08-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-01-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 4 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Technisch, applicatie, beheerder, devops, JAVA, AgileOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
15-04-2019
referentie:
ITC-ICBO01257
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-01-2019 22:07:34
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures