ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatie Specialist.

Omschrijving opdrachtgever:
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting:
De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Omschrijving opdracht:
Wij zoeken een technisch specialist die in staat is om binnen het vakgebied IT adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. Als technisch specialist ben je verantwoordelijk voor de basis productontwikkeling van IT-componenten en de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer. Je lost (aangereikte) problemen op door de toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken. Je krijgt te maken met het technisch beheer van applicaties, bijbehorende databases en middleware producten. Je stelt documentatie van de IT-componenten op en voert testroutines uit. Je houdt deze up-to-date, doet het technisch beheer en je doet configuratie- en wijzigingenmanagement. Je doet verbetervoorstellen. Je signaleert, analyseert en verhelpt zelfstandig storingen van de IT-componenten. Verder doe je voorstellen vanuit de praktijk voor verbetering van de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer- en productontwikkeling werkzaamheden en implementeert deze. Let op: aanvraag staat langer open in verband met afwezigheid beoordelaars (vakantieperiode). In verband met de vakantieperiode kan het voorkomen dat de toelichtende gesprekken een langere tijdsperiode in beslag zullen nemen dan in de planning vermeld staat.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met installatie en configuratie (infra gerelateerd) van opensource software (geen OS);
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het verrichten van installatie en configuratie van software op het operating systeem Linux en Windows;
3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met complexe infrastructeren van minimaal 300 eindgebruikers in een IT omgeving;
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de setup en configuratie van de applicatie, webserver, Oracle middleware en DBMS pakketten;
5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de volgende drie genoemde scripting talen: Linux shell, SQL, Windows powershell;
6. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers;
7. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar;
8. Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding
9. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling. Nederlands: niveau moedertaal; wordt in toelichtend gesprek getoetst

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt bij voorkeur ervaring met de technisch inrichting van een van de volgende genoemde applicaties: Thinkwise, Puppet, Zabbix, Docker, GIT, MariaDB, Control-M, ERP pakketten
2. Je hebt bij voorkeur ervaring met projectmatig werken;
3. Je hebt werkervaring met complexe infrastructuren van minimaal 300 eindgebruikers in een IT omgeving;
4. Je hebt bij voorkeur werkervaring met ITIL processen;
5. Je hebt bij voorkeur ervaring met ketenmonitoring (metrics, baseline, trends, dashboards, etc.);
6. Je hebt bij voorkeur ervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatie landschappen;
7. Je hebt bij voorkeur ervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen;
8. Je hebt bij voorkeur een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van ICT.
9. Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring met een overheidsorganisatie

Inzet Periode:
Schatting 4486 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 4486 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 4486 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: technisch, applicatie, beheer, specialistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Maasland
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening ca. 3 maanden
referentie:
ITC-ICBO06135
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
30-07-2020 22:10:43