ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatie Beheerder BVV.

Omschrijving opdracht:
De Basisvoorziening Vreemdelingen is een voorziening voor de (Europese) vreemdelingenketen waar meerdere informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties bij elkaar komen. Op dit moment werken er drie devops-teams voor de BVV en we willen de omvang van de teams graag uitbreiden. De functionaliteit van de verschillende systemen wordt verder uitgebreid na aanleiding van vernieuwde regelgeving. De BVV heeft een centrale rol in de IV-ondersteuning van zowel de netwerkpartners als van de operationele politiecollega's die in het Vreemdelingendomein werken. Van de BVV Technisch Applicatie Beheerder die wij zoeken verwachten wij een devops-mindset met T-shaped skills. De focus ligt bij beheertaken, maar er moeten ook andere devopstaken opgepakt worden.

Doelstelling:
Borgen van de continuiteit en beschikbaarheid van het applicatielandschap. Het onderhoud en beheer, doorontwikkeling en up to date houden van de applicaties en het applicatielandschap.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
In een dev-ops team ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen tot beheer en van testen tot monitoren van de apllicatie BVV (Basis Voorziening Vreemdelingen). Het team is ook verantwoordelijke voor buildstraat en het deployment van de applicatie.

Omschrijving taken:
Als technisch applicatie beheerder beheer je de applicatie infrastructuur en help je mee bij de doorontwikkeling en vernieuwing van deze functionaliteit. De beheertaken zijn onder meer de installatie, configuratie, upgrade van componenten en nieuwe aansluitingen op het systeem. Binnen het team zal niet altijd beheerwerk aanwezig zijn, we verwachten dat je ook andere taken zal oppakken.

Contacten:
Het team valt binnen een afdeling die gezamenlijk verantwoordelijk is voor meerder applicaties. Naast contacten binnen de afdeling zal je in je werk onder ander te maken krijgen met DBA’ers, linux admin, de productowner, scrum master en andere afdeling binnen het infra domein.

Inzet in de lijn of project:
In de lijn op tijdelijk en/of projectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 16-12-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2021 voor 36 uur per week.
2. Je bent in het bezit van minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met installatie en beheer van de Applicatieserver JBoss en relationele databases.
4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Linux/Unix (Redhat Enterprise 6, RHEL7).
5. Je hebt aantoonbare kennis van communicatie via webservices (SOAP, REST) en XML.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de installatie en beheer van de Applicatieserver Weblogic.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met Continuous Integration Continuous Delivery; Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar.
3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het inrichten van versiebeheer (SVN, Git).
4. Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met Ansible.
5. Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met XLDeploy.
6. Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met ELK Stack.
7. Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met Python.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 16-12-2020
Duur: 30-11-2021
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zo snel als mogelijk na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Technisch Applicatie Beheerder BVV, Technisch, Applicatie, Beheerder, BVVOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
16-12-2020
referentie:
ITC-ICI06454
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-09-2020 09:20:46