ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Teammanager Projectbureau Zoetermeer.

Omschrijving opdracht:
Het projectenbureau is net van start gegaan en als interim Teammanager Projectenbureau ligt de nadruk van jou rol op het vormen van het team en het leiding geven aan het team van projectmanagers, -medewerkers en evt. ingehuurde medewerkers. Je vervult een bredere coachende en sturende rol, zodat er structuur en een cultuur ontstaat die past bij het Projectenbureau en de gemeente Zoetermeer. Je ziet toe op de kwaliteit van de projectresultaten en de toepassing van de Zoetermeerse werkwijze projectmatig werken. Onderdeel daarvan is dat je realistische afspraken maakt over (te ontwikkelen) producten en processen zodat de afspraken binnen de vastgestelde kaders, doelen, planning, kwaliteit, tijd en geld worden gehaald. Je initieert, ontwikkelt en voert als lid van het management van de afdeling mede het beleid van de afdeling uit en levert een belangrijke bijdrage aan de vak ontwikkeling die centraal staat. Naast dat je het bestuur goed en op tijd adviseert en ondersteunt, zorg je samen met je team voor een goede afstemming van het werk met andere afdelingen binnen de gemeente zodat integrale producten (verder) ontwikkeld kunnen worden. Belangrijk onderdeel daarvan is de zorg voor een kwalitatief en kwantitatief voldoende beschikbaarheid van projectmanagers afgestemd op de vraag. Je weet van het nieuw op te zetten Projectenbureau (startdatum 01-03-2021) een afdeling te maken waar jouw team zich dagelijks met veel plezier en enthousiasme inzet om de plannen en ambities van Zoetermeer te realiseren.

Omschrijving werkzaamheden:
- Geeft leiding aan het team van projectmanagers, projectmedewerkers en externen en vervult hierin een coachende, verbindende en sturende rol, zodat een structuur en cultuur ontstaan die passen bij het Projectenbureau en de gemeente Zoetermeer.
- Realiseert de afspraken over (te ontwikkelen) producten en processen zodanig, dat de afspraken binnen de vastgestelde kaders, doelen, planning, kwaliteit, tijd en geld worden gehaald.
- Zorgt voor goede werkomstandigheden en begeleiding van medewerkers van het team, gericht op een optimale inzet en arbeidsmotivatie.
- Initieert, ontwikkelt en voert als lid van het management van de afdeling mede het beleid van de afdeling uit en levert een bijdrage aan de vak ontwikkeling die centraal staat.
- Ziet toe op de kwaliteit van producten en de toepassing van de Zoetermeerse werkwijze Projectmatig Werken.
- Draagt de verantwoordelijkheid voor het niveau van kennis en expertise binnen het team.
- Initieert, ontwikkelt, plant en voert complexe taken en beleid van het team uit.
- Zorgt voor een goede afstemming van de activiteiten van het team met activiteiten van andere afdelingen binnen de gemeente, zodat integrale producten tot stand komen.
- Adviseert en ondersteunt het bestuur.

Omschrijving opdrachtgever:
Zoetermeer groeit en in de stad wordt nagedacht over Zoetermeer in 2040. De stad kent steeds meer vraagstukken in het economische, fysieke en sociale domein die met elkaar samenhangen en vragen om hoogwaardig projectmanagement. Het bereiken van het gewenste resultaat is niet eenvoudig. Dat vereist inzet, samenwerking, een duidelijke rolverdeling, betrokkenheid en daadkracht. Of met een project wordt gestart moet integraal worden afgewogen tegen de verschillende maatschappelijke belangen. Schaarse middelen kunnen slechts één keer worden ingezet. Goed georganiseerd projectmanagement én het bijbehorende opdrachtgeverschap zijn belangrijke instrumenten voor bestuur, directie en management om resultaten voor en samen met de stad te bereiken.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
2. Je hebt een afgeronde opleiding op wo-bachelor niveau.
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met leidinggeven of als coördinator.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt een afgeronde academische opleiding in de richting van bestuurskunde, ruimtelijke ontwikkeling, het sociaal domein of duurzaamheid.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als teammanager binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 8 jaar.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en coachen van medewerkers binnen in een nieuw te ontwikkelen groep.
4. Je hebt aantoonbare kennis en meerjarige werkervaring op het gebied van projectmanagement, waaronder de beheersmatige aspecten van projectmanagement en risicomanagement.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het rechtstreeks aan het bestuur en/of de directie adviseren.

Competenties:
- Projectmanagement
- Leidinggeven
- Omgevingsbewust zijn
- Bestuurlijke sensitiviteit
- Ontwikkelen medewerkers

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zoetermeer
Startdatum: Z.s.m.
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 - 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 13-04-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: maandag 19 april 2021 van 11.00 uur tot 14.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Teammanager Projectbureau Zoetermeer, Teammanager, Projectbureau, Zoetermeer, Team, ManagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zoetermeer
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICG08388
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
08-04-2021 10:25:36