ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel zijn wij op zoek naar een Teamleider.

Omschrijving opdrachtgever:
De veranderopgave in het sociaal domein en de gebiedsteams is groot. We willen zowel voldoende aandacht aan onze professionals als aan de doorontwikkeling van de teams kunnen geven. Daarom kiezen we ervoor om (voorlopig tijdelijk) een extra teamleider toe te voegen aan de gebiedsteams. Een van de huidige teamleiders gaat de verandering leiden en het ondersteuningsteam van de gebiedsteams.
De interim-teamleider leidt, samen met twee collega teamleiders, de gebiedsteams Noord van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Alle betrokkenen staan voor een grote uitdaging: werken met een grotere diversiteit ondersteuningsvragen, samen werken aan het vormgeven van de toegang van het sociaal domein en het implementeren van werkmethodieken. De uitdaging is om samen ervoor te zorgen dat er resultaatgericht en kwalitatief goede ondersteuning en zorg wordt geboden waarbij in de oplossing nadrukkelijk het kostenaspect wordt meegewogen.
De teamleider heeft hierin een voorbeeldfunctie en stimuleert werknemers in deze verandering en cultuurontwikkeling. De teamleider is daarmee medebepalend voor het succes. De teamleider verbindt strategie en uitvoering met elkaar door de schakel te zijn tussen de gebiedsteams en de clustermanager.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Sociaal Domein
Net als bij de meeste gemeenten kent ook het cluster Sociaal Domein de komende periode een flink aantal uitdagingen:
De transformatie vormgeven, samen met inwoners, partnerorganisaties en onze collega’s. Tegelijkertijd meer kostenbewustzijn creëren en daadwerkelijk de kosten terugbrengen, waar dat politiek gewenst is;
Doorzetten van de transformatie en het door ontwikkelen van de toegang;
Het bouwen aan samenwerkende gebiedsteams en toewerken naar een uniforme werkwijze, vanuit een gezamenlijke visie en bijbehorende cultuur.
Dit betekent voor de teamleiders van het cluster Sociaal Domein dat ze onderling goed samenwerken, nabij onze politieke opdrachtgevers verkeren en werknemers faciliteren om zich door te ontwikkelen naar nieuwe taken en een andere manier van werken.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 1 maart 2021 tot en met 1 maart 2022 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
3. Je hebt minimaal 1 jaar recente (in de afgelopen 3 jaar) ervaring als teamleider van een multidisciplinair gebiedsteam.
4. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met uitvoering geven aan arbeidsmarktparticipatietaken van gemeenten.
5. Je hebt ervaring met de systemen iSam en Civ Sam.
6. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met werken in een gemeente binnen het Sociaal Domein.
7. Je bent in het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied binnen zorg, welzijn en participatie in de regio en binnen de gemeenten.
2. Je hebt kennis van en ervaring met het aansturen van hbo-professionals.
3. Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij beheersing van de Friese taal een pré is.
4. Je bent communicatief vaardig en kan op verschillende niveaus helder en duidelijk weten te communiceren.
5. Je hebt kennis van en ervaring met het samen laten werken van de verschillende bloedgroepen in gebiedsteams/wijkteams.
6. Je hebt ervaring met duaal leiderschap/samen leidinggeven aan teams.
7. Je hebt kennis van en ervaring met het versterken en vormgeven van samenwerking van de verschillende 'bloedgroepen' in de gebiedsteams/wijkteams.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Buitenpost
Startdatum: 01-03-2021
Duur: 01-03-2022
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-01-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 26-01-2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Teamleider, Sociaal Domein, LeiderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Buitenpost
provincie:
Friesland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-03-2021
referentie:
ITC-ICG07436
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-01-2021 11:58:15