ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Systeemspecialist.

Omschrijving opdracht:
Als senior systeemspecialist ben je verantwoordelijk voor de voor de 24/7 beschikbaarheid van de Microsoft serveromgeving. Hier worden onze Active Directory, Exchange, SQL en Citrix omgevingen voor 65.000 gebruikers gehost in eenserverfarm van ca 8.000 fysieke en virtuele machines in ontwikkel, test, acceptatie en productie.

Een uitdagende werkomgeving waar je onder andere verantwoordelijk bent voor 2e en 3e lijn incidenten beheer, pro actiefbeheer, uitvoering van changes, security en het opvolgen eventuele meldingen uit de monitoring. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de inrichting en uitfasering van servers en het ondersteunen van collega’s binnen en buiten de
afdeling.

Doelstelling:
De senior systeemspecialist zal moeten bijdragen aan de continuïteitsdoelen op het gebied van onze dienstverlening waarbij daarnaast security by design én in de uitvoering een belangrijke rol speelt. Tevens draag je actief bij aan het reguliere lifecycle management en adviseer je het management van de afdeling gevraagd en ongevraagd.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De senior systeemspecialist is verantwoordelijk voor de complexe incident afhandeling, uitvoering van complexe changes en waar nodig ontwikkeling en onderhoud van (Powershell) scripts. Daarnaast ben je een vraagbaak voor je collega's op het gebied van de techniek, presenteer je vakinhoudelijke zaken binnen de afdeling en adviseer je het management van de afdeling.
Je onderhoudt, samen met collega's, het volledige Microsoft serverpark en bent hierin per definitie proactief.
Indien noodzakelijk ben je in staat om ontwerpen te maken ter realisatie van projectdoelstellingen.

Contacten:
Als systeemspecialist werk je samen met je collega's binnen en buiten de productlijn, veelal collega specialisten of architecten.
Bij participatie in projecten heb je contact met de projectleider of scrummaster.
In de lijn heb je contact met de Lead Engineer(s) binnen de afdeling die het werkpakket verdelen en bewaken.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledige HBO opleiding in de richting ICT/Informatica.
2. Kandidaat heeft minimaal 10jaar aantoonbare werkervaring met operationeel ICT-beheer en ITIL.
3. Certificering op Microsoft Server producten (2012, 2016en 2019).
4. Kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft Server Operating Systemen 2012, 2016en 2019. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Kandidaat heeft minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met 3e-lijns ondersteuning.
2. Recente certificering op minimaal één van de volgende specialisme 's:
3. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het maken van ontwerpen.
4. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Powershell scripting.
5. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het uitbrengen van adviezen en rapporten en het presenteren van ditgeen.
6. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Azure.

Competenties
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en demedewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Mondelinge- en schriftelijke communicatie: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
- Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Driebergen
Startdatum: 06-09-2021
Duur: 31-08-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-07-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Systeemspecialist, Systeem, SpecialistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
06-09-2021
referentie:
ITC-ICAP09807
duur opdracht:
11 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
21-07-2021 11:18:32