Systeembeheerder Operation Control Room, Driebergen-Rijsenburg

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Operation Control Room.

Omschrijving opdracht:
De systeembeheerder van de Operation Control Room (OCR) houdt zich bezig met de monitoring en standaard beheertaken. Door middel van gestandaardiseerde component-, dienst- en hardware monitoring wordt de (server) infrastructuur en -beveiliging bewaakt. Signaleren, analyseren, verhelpen van storingen en het verzorgen van (indien nodig) de tweedelijns support. Verder het leveren van een bijdrage aan het capaciteitsbeheer en het ondersteunen van het Wijzigingsbeheer. Het beheren van het serverbeheersysteem en het maken van rapportages. Regelmatig contact met leveranciers over storingen en de aflevering van apparatuur. Het uitvoeren van testroutines behoort ook tot de werkzaamheden. Het ondersteunen in voorkomende gevallen in (implementatie)projecten en registreert en bewaakt lopende issues. Betrokken bij de verbetering van de inrichting van het business service monitoring model. Dit alles met het doel de operationele systemen van de politie 24/7 beschikbaar te houden voor in totaal zo'n 80.000 eindgebruikers.

Doelstelling:
Het tijdig afhandelen van events van storingen conform werkinstructies.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Zich gedragen als een flexibele, initiatiefrijke Operation Controle Room systeembeheerder/helpdeskmedewerker die goed in teamverband kan werken en binnen de gewenste deadlines zorgt dat de dienstverlening op gewenst niveau blijft.

Omschrijving taken:
- Het zelfstandig afhandelen van storingsmeldingen (1e Lijns storingen).
- Het verrichten van werkzaamheden waardoor storingen direct worden opgelost.
- Het inzetten van de juiste IT-specialisten bij complexere problemen om de dienstverlening weer op orde te krijgen.
- Het bewaken van de voortgang van meldingen en terugkoppeling.
- Kennisoverdracht naar nieuwe collega’s.

Contacten:
- Interne contacten (medewerkers, collega’s van de servicedesk, technisch beheer applicatiebeheer en functioneel beheer, collega’s domein generiek).
- Externe contacten met diverse leveranciers.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 22-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding in de richting ICT of gelijkwaardig.
3. Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring als systeembeheerder in grote organisaties (>1000 medewerkers).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring als 1e Lijns helpdeskmedewerker:
A. Zelfstandig afhandelen van storingsmeldingen:> 1 jaar ervaring.
B. Ervaring werken met een maximale afhandelingstijd:> 1 jaar ervaring.
C. Bewaken voortgang van meldingen:> 1 jaar ervaring.
D. Bewaken van de terugkoppeling van meldingen:> 1 jaar ervaring.
E. Inzetten van de juiste IT-specialisten bij complexe problemen:> 1 jaar ervaring.
2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met monitoring systemen.
3. Je hebt minimaal een jaar ervaring met ticket systemen.
4. Je bent in het bezit van een certificaat ITIL foundation v3.

Competenties:
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Betrokkenheid: Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen-Rijsenburg
Startdatum: 22-07-2019
Duur: 31-07-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 22

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Systeembeheerder Operation Control Room, Systeembeheerder, Operation, Control, RoomOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen-Rijsenburg
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
22-07-2019
referentie:
ITC-ICI02262
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-05-2019 12:40:48
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures