ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Systeem/Netwerk Engineer.

Omschrijving opdracht:
Als netwerk Engineer wordt je verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een deel van de systemen aan boord van de schepen. Het betreft hier o.a. het internet, intranet, secure netwerken en CCTV. Je zorgt dat de aan jou toevertrouwde systemen de hoogst mogelijke beschikbaarheid hebben. Voor de meeste systemen houd je je vooral bezig met de hardwarematige aspecten. Dat doe je onder meer door:
- Tijdig obsolescence problemen te signaleren en voorstellen te doen om deze problemen voor te zijn.
- Onderhoudsvoorschriften op te stellen.
- Testen op te stellen en uit te (laten) voeren waarmee de goede werking van jouw systemen wordt aangetoond.
- Contact te onderhouden met de leverancier van de systemen onder jouw hoede en in samenwerking met leverancier, bemanning en collega's storingen op te lossen.
- Tijdens nieuwbouw de organisatie te adviseren ten aanzien van lifecycle management voor jou systemen.
- Te fungeren als kennisbron voor de aan jou toegewezen installaties.
- Tijdens nieuwbouw en/of modificaties te adviseren ten aanzien van te gebruiken apparatuur.

Omschrijving opdrachtgever:
De Directie Materiele Instandhouding (DMI) is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de schepen van de Nederlandse Marine. Jij gaat werken voor de afdeling C4i. De afdeling C4i is onder andere verantwoordelijk voor de instandhouding van de diverse informatie netwerken aan boord.

Omschrijving achtergrond opdracht:
Je maakt deel uit van een groep engineers die samen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van de boven genoemde systemen. Jij wordt verantwoordelijk voor een deel van die installaties om de capaciteit van de groep te vergroten.

Inzet Periode:
Schatting 5040 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 5040 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Den Helder

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt tenminste aantoonbaar 2 jaar ervaring, in de laatste 5 jaar, op netwerkgebied;
2. Je hebt tenminste aantoonbaar 2 jaar ervaring met ILS;
3. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar;
4. Je hebt minimaal mbo-4 diploma/hbo werk- en denkniveau.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis en ervaring met het werken bij grote (>200 medewerkers) (overheids)organisaties;
2. Je hebt kennis van netwerktechnologie;
3. Je bent in staat zelfstandig kleine projecten aan te sturen;
4. Je bent in staat leiding te geven aan collega's van andere afdelingen;
5. Je hebt HBO werk- en denkniveau door opleiding of ervaring verkregen, richting ICT of ILS met affiniteit met netwerktechnologie.;
6. Je bent in staat aan boord werkzaamheden te verrichten. Meevaren kan tot de werkzaamheden behoren. Trapklimmen komt veelvuldig voor aan boord.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Helder
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 36 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-10-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b

- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Systeem/Netwerk EngineerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Helder
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening ca. 3 maanden
referentie:
ITC-ICK17139
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
22-09-2022 13:49:36