ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Strategisch adviseur Omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
Jij gaat aan de slag als strategisch denker voor en binnen het PMT als geheel en voor de overall programmamanager in het bijzonder. Vanuit die rol zorg je als teamplayer voor verbinding binnen het programmateam en tussen organisaties. Hierbij gaat het om zowel de achterban van VNG als in het interbestuurlijke, complexe speelveld van de Omgevingswet (en Wet Kwaliteitsborging Bouwen), zoals programma Aan de lag met de Omgevingswet bij BZK. Stevig en duidelijk op inhoud en proces, waarbij je aandacht hebt voor de relatie. Je bent een stevige sparringpartner, werkt zelfstandig en je kan zaken goed vertalen naar de (bestuurlijke) taal van betrokkenen. Je zet lange lijnen uit, maakt deze concreet en bewaakt deze om deze voortdurend te kunnen vertalen en om bij te kunnen (laten) sturen. Waarbij je goed kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden en je voortdurend schakelt tussen context en inhoud.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Deelnemen aan het Programma Management Team (PMT) van het VNG-programma Omgevingswet als sparringpartner;
• Strategisch adviseren aan het PMT, specifiek de overall programmamanager, en aan de directeur Leefomgeving VNG;
• Mede-voorbereiden van de inbedding van het VNG-programma Omgevingswet in de lijnorganisatie;
• Opstellen en reviewen (bestuurlijke) notities, ledenbrieven e.d.
• Oplossings- en resultaatgericht te werk gaan in verbinden organisaties en specialisten;
• Uitdragen visie, uitzetten van heldere lange lijnen, met creativiteit in de vertaling naar de praktijk;
• Indien nodig waarnemen van de overall programmamanager Omgevingswet

Resultaat van de opdracht:
- Procesmatige en inhoudelijke ideeën (voor de lange lijn) zijn adequaat omgezet in concrete teksten en producten, die aansluiten bij de (o.a. bestuurlijke) doelgroep.
- Er is zorg gedragen dat de neuzen meer dezelfde kant op staan, waarbij recht is gedaan aan de belangen.

Omschrijving opdrachtgever:
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 352 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Een afgeronde WO-opleiding.
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in verander- en/of implementatietrajecten
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het gemeentelijk werkveld
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet.
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/projectmanager/projectdirecteur met organisatieontwikkeling.
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager.
10. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Aantoonbare werkervaring in gemeentelijk veld.
2. Werkervaring als manager en/of strategisch adviseur van een verandertraject bij of voor een organisatie groter dan 300 medewerkers.
3. Aantoonbare werkervaring met initiatieven (in ontwikkeling, beleid en strategie).
4. Aantoonbare werkervaring met strategische advisering aan ambtenaren, directie én bestuurders.

Competenties
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:
- Communicatief & verbindend (zowel mondeling als in geschrift)
- Conflictmanagement
- Strategische kracht
- Analytisch sterk
- Politiek en bestuurlijk sensitief
- Proactief, creatief in het zoeken van mogelijkheden
- Omgevingsbewust (intern en extern)
- Creativiteit
- Oplossings- en resultaatgericht
- Doorzettingsvermogen en vasthoudendheid
- Flexibiliteit

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Thuiswerken/Willemshof Den Haag, incidenteel
Startdatum: 01-01-2022
Duur: 30-06-2022
Optie op verlenging: In overleg (beoogd is voorlopig einde 2022). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-12-2021
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: Woensdag 8 december, van 12:30 tot 13:15 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: Adviseur, Omgevingswet, Gemeente, programmamanagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag/Thuis
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-01-2022
referentie:
ITC-ICAP11525
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
23-11-2021 11:59:51