ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar eenStrategisch Leveranciersmanager GGU (2x).

Omschrijving opdracht:
Binnen de activiteiten van VNG Realisatie ben je werkzaam bij het Kenniscentrum Markt en Overheid. Leveranciers worden door VNG Realisatie gestimuleerd hun actieve rol op te pakken, hun systemen door te ontwikkelen en gemeenten te ondersteunen bij de informatievoorziening die zij nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren. Als strategisch leveranciersmanager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch leveranciersmanagement.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Draagt zorg voor een optimale marktwerking: vertrouwen en transparantie;
• Creëert een stevige relatie met leveranciers om zodoende mede richting te kunnen geven aan hun productontwikkeling;
• Het inzichtelijk maken van de markt van leveranciers en dienstenleveranciers;
• Het (door)ontwikkelen en uitvoeren van de strategie voor strategisch leveranciersmanagement;
• Het stimuleren van leveranciers om een actieve rol te pakken en hun systemen aan te passen aan de behoefte van gemeenten, daarbij uitgaande van de Common Ground principes van VNG Realisatie;
• Het organiseren en uit (laten) voeren van consultaties (zowel formeel via marktverkenningen als informeel) op niveau van productmanagers en directie;
• Betrokkenheid bij de totstandkoming van landelijke standaarden en toelichting, zodat de vraag en concrete aanbod voor leveranciers efficiënter en reëler is (denk aan activiteiten/producten, zoals masterclasses en versnellers voor dienstenleveranciers, de ontwikkeling van een casco verwervingsdocument).
• Het vanuit projecten en programma’s stimuleren van software- en dienstenleveranciers om op basis van het producten- en dienstenaanbod van de VNG gemeenten te ondersteunen bij hun implementatieopgave.

Resultaat van de opdracht:
• Draagt zorg voor een optimale marktwerking: vertrouwen en transparantie.
• Zorgt voor een actueel beeld van producten, de markt en middellange- en lange termijn ontwikkelingen in de markt van gemeenten specifieke software leveranciers.
• Leveranciers zijn op de hoogte en zijn gestimuleerd om hun systemen aan te passen aan de behoefte van gemeenten, zodat gemeenten adequaat ondersteund worden bij de informatievoorziening.
• Dienstenleveranciers zijn bekend met het producten- en dienstenaanbod van de VNG en zijn in staat om gemeenten te ondersteunen bij hun implementatieopgave.
• Gemeenten hebben beter inzicht in het aanbod van software en diensten in de, worden geholpen met kennis en standaarden bij de verwerving van software en diensten en zijn hierdoor beter in staat software en diensten te verwerven.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Omschrijving basisteam Maken:
Het is de missie van het basisteam Maken om de regie te nemen om door leden omarmde initiatieven door te ontwikkelen tot collectieve oplossingen en breed gebruik daarvan voor te bereiden. Binnen het Kenniscentrum Markt & Overheid als onderdeel van het basisteam
Maken is de Strategisch Leveranciersmanager als onderdeel van een klein team verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een uitstekende relatie met gemeentelijke ICT-leveranciers door vanuit een gedragen visie richting te geven aan een volwassen gemeentelijke ICT-markt. Met als basis de Common Ground, de informatiekundige visie op basis waarvan gemeenten samen met marktpartijen en medeoverheden en hun uitvoeringsorganisaties werken aan de transformatie van het informatielandschap van de gemeentelijke overheid. Vanuit het Kenniscentrum Markt & Overheid wordt de Strategisch Leveranciersmanager ingezet op diverse projecten en programma’s binnen het GGU-portfolio zoals het project Sourcingsagenda, aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid, het project ProductDienstStatus, Project Wet Inburgering, etc.

Omschrijving Kenniscentrum Markt en Overheid:
Het Kenniscentrum Markt en Overheid is binnen VNG het aanspreekpunt voor de samenwerking met publieke en private leveranciers van IV/ICT diensten aan gemeenten.
Door de samenwerking met deze netwerkpartners versterkt zij de gemeentelijke uitvoering. Wij worden in- en extern ervaren als betrouwbare bruggenbouwers. Dat doen wij door kennis van de markt en overheid beschikbaar te stellen, publiek-private relatiemanagement te verzorgen, strategisch leveranciersmanagement in te richten en procesregie te voeren op de collectieve inkoopagenda van de GGU.
Onze toegevoegde waarde is dat we kennis van markt en overheid beschikbaar maken voor gebruik door projecten, voor publiek-private samenwerking van gemeenten en viceversa. Wij dragen daarbij bij aan het richten van de productportfolio's van onze partners op de prioriteiten van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
VNG hecht waarde aan het opbouwen en onderhouden van goede relaties met deze leveranciers. In GGU-verband, zoeken gemeenten naar samenwerking om het aanbod van producten en diensten beter te laten aansluiten op hun behoeften en streven zij er naar in de verwerving gezamenlijk op te trekken. Op basis van de informatiekundige visie Common Ground, versterkt het gemeenten in hun opdrachtgeverschap naar de markt en levert het een bijdrage aan een volwassen gemeentelijke ICT-markt met een optimale marktwerking.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. WO-werk- en denkniveau, blijkend uit minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring
4. Minimaal 1 jaar werkervaring met strategisch leveranciersmanagement.
5. Minimaal 3 jaar werkervaring met samenwerking met brancheverenigingen, software-
en dienstenleveranciers die actief zijn in de gemeentelijk IV/ICT-markt.
6. Minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur m.b.t. ICT-trajecten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Geef aan, aantoonbaar in CV het actueel netwerk en contacten op (product) management of directieniveau bij leveranciers van gemeentelijke IV/ICT producten en diensten.
2. De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare kennis van de gemeentelijke informatievoorzieningen en de markt van gemeenten specifieke leveranciers (blijkend uit CV en motivatie).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag, thuis/ kantoor; soms Utrecht of elders
Startdatum: 18 juli 2022
Duur: 30 september 2022
Optie op verlenging: In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 05-07-2022
Sluitingstijd: 09.00 uur
Intakegesprek: 14 juli 2022 2022, tussen 10:00 en 13:30 uur

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Strategisch Leveranciersmanager GGU (2x)OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag, thuis/ kantoor; soms Utrecht of elders
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
18 juli 2022
referentie:
ITC-ICAP15166
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
23-06-2022 12:20:44