Strategisch Adviseur QA, Den Haag

Omschrijving:
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur QA.

Omschrijving opdrachtgever:
De Directie Strafrechtketen vervult een ondersteunende, stimulerende en faciliterende rol vervult richting keten en ketenorganisaties. Naast het ondersteunen en vormgeven van bovengenoemd proces, biedt de Directie ondersteuning bij onder meer het verbeteren van de samenwerking tussen en het ketenbewustzijn van organisaties en professionals, de digitalisering van de keten en het bieden van inzicht in de prestaties van de keten (Strafrechtketenmonitor). In het kader van het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van werkprocessen in de strafrechtketen. Er is een programma in opbouw dat verantwoordelijk wordt voor de realisering van de ambities op het gebied van de digitalisering.

Omschrijving opdracht:
Het programma dat wordt ingericht ten behoeve van de voor de uitvoering van de projecten heeft een indicatieve einddatum van 1 april 2022. Er wordt een zeer ervaren QA-adviseur gezocht die de ketenbestuurders adviseert over de wijze waarop het programma verder kan worden ingericht, waaronder de verdere vormgeving van het portfolioproces en de ‘Quality Assurance.’

Werkzaamheden:
- Gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake projectscope versus uitvoering en risico’s.
- Gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake de aanpak en methodieken.
- Mede bewaken van de aanpak en meer specifiek de aansluiting van toegepaste methodieken op de gewenste projectresultaten.
- Mede bewaken van de kwaliteit van de geboden oplossingen (procesmatig en organisatorisch).
- Het zo nodig (laten) uitvoeren van reviews op specifieke plannen van aanpak, mijlpaalproducten en beslisdocumenten.
- Gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake de aanpak en methodieken.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal 10 jaar kennis van en werkervaring (blijkend uit het cv) bij de Rijksoverheid, waaronder justitiële ketens en uitvoeringsorganisaties.
2. Je hebt ruim 8 jaar kennis en ervaring, blijkend uit het cv met het functioneren van ketens binnen de rijksoverheid, waaronder het leiden van een programma/organisatieonderdeel dat (mede) tot doel heeft om het functioneren van een keten te verbeteren. Dit programma moet uit minimaal 5 medewerkers (hebben) bestaan.
3. Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring in projecten met een ICT-component binnen de Rijksoverheid.
4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare en ruime ervaring met grote gevoelige politiek-bestuurlijke projecten, dat wil zeggen projecten waarover het kabinet voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer heeft gezonden.
5. Je hebt aantoonbare en ruime ervaring met minimaal 2 projecten waarbij een BIT-toets is uitgevoerd.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met het opzetten van de ‘governance’ van ketenprogramma’s
2. Je hebt ervaring met het adviseren van bestuurders van uitvoeringsorganisaties.
3. Je hebt ervaring met het adviseren van bewindspersonen.
4. Je hebt ervaring met het reviewen van projecten op het gebied van de informatievoorziening.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Interviewcriteria:
- Je bent sociaal communicatief vaardig.
- Je bent in staat helder te communiceren over complexe vraagstukken en in staat om verschillende vormen van input te kanaliseren tot eenduidige adviezen voor bestuurlijke gremia bestaande uit meerdere ketenpartners.
- Je laat zien dat je sterke analytische vaardigheden hebt.
- Je laat zien dat je grote kennis en ervaring hebt met quality assurance, informatievoorziening en ketens.
- Je toont aan goed om te kunnen gaan met vraagstukken met een grote politiek-bestuurlijke gevoeligheid.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: Begin juni 2019
Duur: ca. 1 jaar
Optie op verlenging: ja
Inzet: gemiddeld 8 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 22

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: strategisch, adviseur, overheid, QA, IVOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02226
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
8 uur
publicatiedatum:
09-05-2019 12:50:11
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures