ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur Kwaliteit, Organisatie en Kennismanagement.

Omschrijving opdrachtgever:
Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.
Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen. Eén daarvan is Grond en Ontwikkeling. Met ruim 350 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Bovendien berust het beheer van het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam bij Grond en Ontwikkeling. De organisatie heeft hierdoor een sterk financieel en ook juridische getinte kant. Grond en Ontwikkeling kent twee pijlers van producten en diensten voor de stad, op het gebied van wonen en werken. Dat zijn Gebiedsontwikkeling en Transformatie enerzijds en Erfpacht en Uitgifte anderzijds. Gebiedsontwikkeling en Transformatie richt zich op het ontwikkelen en bouwen in de stad. Erfpacht en Uitgifte van grond beheert de erfpachtcontracten in de stad en sluit nieuwe contracten voor het uitgeven van grond.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
Grond en Ontwikkeling is per oktober 2019 op zoek naar een Strategisch adviseur Kwaliteit, Organisatie en Kennismanagement die onze directie komt versterken! Als Strategisch adviseur Kwaliteit, Organisatie en Kennismanagement adviseer je het (afdelings) management op diverse gebieden en vervul je de brugfunctie naar andere organisatieonderdelen ten aanzien van de thema's kwaliteit, organisatieontwikkeling en kennismanagement. Naast de inhoudelijke adviesrol, ben je ook zelf betrokken bij de implementatie van nieuwe werkwijzen op het gebied van kennisdeling en procesverbetering. Je bent trekker van het kennis kernteamoverleg en coördineert alle activiteiten in het kader van kennisdeling binnen de afdeling. Verder ben je lid van de afdeling overstijgende werkgroep Kennisdeling Grond- en Ontwikkeling en adviseer je vanuit deze rol over samenwerkingsmogelijkheden met andere organisatieonderdelen.

Omschrijving werkzaamheden:
- Het adviseren over en het opzetten en implementeren van kennismanagement(systeem) binnen meerdere afdelingen (zowel inhoudelijk als procesmatig).
- Het (mede) bepalen van het opleidings- en kennisdelingscurriculum en het aangaan van samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten (zowel binnen als buiten de gemeente) voor de uitvoering hiervan.
- Het opzetten en implementeren van een ontwikkelplan, specifiek voor de afdeling Projectleiding en voor Team Uitgifte en het inbedden hiervan in een kwaliteitsborgingssysteem.
- Het implementeren van het nieuwe loopbaanbeleid (inclusief het ontwikkelen van maatwerk (leer)trajecten in het kader van de loopbaanpaden).
- Procesbegeleiding bij verbetertrajecten binnen meerdere afdelingen.
- Het vervullen van de brugfunctie (spin in het web) naar andere (samenwerkende) organisatieonderdelen ten aanzien van kennismanagement en loopbaanbeleid.
- Het adviseren van het afdelingsmanagement over organisatieontwikkeling en aanverwante onderwerpen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je hebt WO-werk- en denkniveau en is in het bezit van minimaal een erkende HBO opleiding, in de richting van Bestuurskunde of Bedrijfseconomie.
4. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie opgedaan bij een G4-gemeente in de afgelopen 3 jaar.
5. Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan met het strategisch adviseren van management in grote bestuurlijke organisaties.
6. Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan met het begeleiden van strategiesessies en verbetertrajecten in een projectorganisatie van grote bestuurlijke organisaties.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring met begeleiding en opzetten van strategische (kennis)sessies.
2. Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren en inbedden van kennismanagement binnen een grote ambtelijke organisatie.
3. Je hebt aantoonbare relevante werkervaring opgedaan binnen minimaal 2 verschillende ambtelijke organisaties in de afgelopen 8 jaar.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring in het fysieke domein.

Competenties:
- Analytisch vermogen
- Overtuigingskracht
- Klantgericht
- Omgevingsbewustzijn/Samenwerken
- Resultaatgericht
- Initiatief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-10-2019
Duur: 30-09-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na sluiting

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: Strategisch Adviseur, Kwaliteit, Organisatie, Kennismanagement,OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-10-2019
referentie:
ITC-ICI03177
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
13-08-2019 15:47:54